Phần C: Bài tập
Part C: Exercises
C 1
B answers A's question in full.  Practice with affirmative then negative answers.
Example:
A:    Cô có muốn đi xem phim bây giờ không?
B1:  (Dạ) có.  Tôi muốn đi xem phim bây giờ.
B2:  (Dạ) không.  Tôi không muốn đi xem phim bây giờ.
1- Anh có phải đi học chiều nay không?
2- Chị có thích chơi ten-nít (tennis) không?
3- Ông có định mua chiếc này không?
4- Anh ấy có cần đi bệnh viện bây giờ không?
5- Cô có muốn mượn cuốn đó không?
6- Chị có phải học bài thi này không?

C 2
Following the cue, A asks B a question and B answers.

Example:
muốn mượn gì?        (từ điển)
A:  Cô muốn mượn gì?
B:  Tôi muốn mượn từ điển.
1- Thích học gì? lịch sử
2- Định đi câu lạc bộ với ai? với anh Giang
3- Muốn mua gì? bản đồ thành phố
4- Cần mượn quyển nào? quyển đó
5- Phải đi đâu? về nhà khách
6- Định làm ở đâu? ở Hải phòng

C 3
B listens to A's statement and asks A a question.  Pratice with other statements.
Example:
A: Tôi phải đi thư viện bây giờ. (mượn sách)
B: Anh đi thư viện (để làm gì?
A: Tôi đi thư viện (để) mượn sách.
1- Tháng sau tôi đi Pháp. thăm gia-đình
2- Tôi muốn qua nhà cô Hương. gặp anh cô ấy
3- Hôm qua ông Quang đến câu lạc bộ. uống bia
4- Tuần tới tôi định đi Nha trang. thăm ông bà ngoại tôi
5- Tôi đợi anh Trung lâu rồi. đi xem phim Đôi Bạn
6- Cô Linda đang học tiếng Việt. nghiên cứu lịch sử Việt Nam

C 4
Transform the sentence, replacing by nên.

Example:
Tôi phải đi thư viện đọc báo vì ở nhà không có báo.
A:  Ở nhà không có báo nên tôi phải đi thư viện đọc.
1- Hôm qua tôi không đi học vì tôi bị ốm.
2- Tôi phải đi chợ bây giờ vì tôi muốn mua ít đồ ăn.
3- Tối nay tôi định đi ngủ sớm vì mai tôi phải dậy sớm.
4- Tôi phải đi ngân hàng mượn tiền vì tôi muốn mua nhà.
5- Cô ấy thi giỏi vì cô ấy học rất giỏi.
6- Chị ấy đi nước ngoài (abroad) nhiều vì chị ấy làm ở Bộ ngoại giao.

C 5 (C7 in the text book)  
Give the Vietnamese equivalents.
1. Would you like to go to the bookshop?
 • No, I have to go to the library to read newspapers.
 • Why do you have to go to the library to read newspapers?
 • I don't have French newspapers at home, so I have to go to the library to read them.
 • And what are you going to the bookshop for?
 • To buy a map of the city.
2. How are we going to the restaurant?
 • You and I are going by car, but Pedro will walk, and Alicia will go by bike; as for Maria and Juan, they' ll come by bus.
 • Do you know where the Que Viet restaurant is?
 • Yes. It's near the Science School, next to the car parking lot.
 • We have to go to Mesa Street and turn left, then go straight until the parking lot.The restaurant is on the right side.
3. Sophie, are you going to the restaurant with us?
 • No. This afternoon at four o'clock I'm taking the interurban bus across to Tijuana; so I'm not going to the restaurant.

C 6 (C8 in the text book)
Bài tập đọc:  Hỏi đươØng đi.
Hear the Whole Dialog
spkr.gif (282 bytes) Anh Sơn ở tiệm bán sách cũ ra.  Anh ấy muốn đi cắt tóc.  Anh ấy hỏi một người
     qua đường.
spkr.gif (282 bytes) Man: Anh ơi, ở khu này có thợ cắt tóc không?
spkr.gif (282 bytes) Pedestrian: Dạ có, có một tiệm cắt tóc ở đưởng Phan Bội Châu.
spkr.gif (282 bytes) Man: Khổ quá! Tôi không có bản đồ. Thế anh chỉ tôi đi đến đó nhé.
spkr.gif (282 bytes) Pedestrian: Đây này.  Bây giờ anh ở đường Hai Bà Trưng. Anh đi về phía tay trái đến ngã ba thì quẹo phải.  Anh đi theo đường Lê Lợi đến ngã tư thì quẹo phải vào đường Phan Bội Châu. Tiệm cắt tóc ở bên cạnh tiẹâm ăn; trước mă.t có một tiệm sửa xe đạp.  Anh nhớ không?
spkr.gif (282 bytes) Man: À...., quẹo phải vào đường Lê Lợi đi thẳng rồi quẹo phải vào đường Phan Bội Châu.  Phải thế không anh?
spkr.gif (282 bytes) Pedestrian: Đúng rồi! Bằng xe đạp đi mất một hai phút thôi.
spkr.gif (282 bytes) Man: May quá! Tôi cũng cần phải sửa chiếc xe đạp của tôi.  Cám ơn anh nhiều nhé!
Từ vựng Vocabulary
ra to go out
cắt tóc to have a hair cut
ơi Say! Hey!
khu area, district
khổ quá! How unfortunate!
chỉ to show, to point out
đây này here!
về phía (in the) direction
ngã ba/tư intersection where 3/4 streets meet
theo to follow along
vào into, onto
sửa  to repair
Anh nhớ không? Will you remember?
Phải thế không? Is that right?
đúng be correct
may be lucky
cần phải to really need
của belonging to
bán to sell

Answer for exercise C5
1- Anh/ Chị/...có muốn đi hiệu/ tiệm sách không?
 • Không, tôi phải đi thư viện (để) đọc báo .
 • (Tại) sao anh/ chị/... phải đi thư viện (để) đọc báo?
 • Ở nhà tôi không có báo Pháp nên (tôi) phải đi thư viện đọc.
 • Còn anh/chị/...đi hiệu/ tiệm sách để làm gì?
 • Đi/ Để mua một bản đồ thành phố.
2- (Chúng) ta đi tiệm/hiệu ăn bằng gì?
 • Anh/Chị/..và tôi đi bằng xe hơi nhưng anh Pedro (sẽ) đi bộ và chị Alicia (sẽ) đi (bằng) xe đạp.  Còn chị Maria và anh Juan (họ) (sẽ) đi xe (ôtô) búyt đến.
 • Anh/Chị/..(có) biết tiệm/hiệu ăn Quê Việt ở đâu không?
 • Biết/Có. Tiệm/hiệu ăn Quê Việt ở gần trường Khoa Học, bên cạnh bãi đậu xe.
 • (Chúng) ta phải đến phố/ đường Mesa thi rẽ/quẹo tay trái, rồi đi thẳng đến bãi đậu xe.
 • Tiệm/Hiệu ăn ở bên tay mặt/phải.
3- Chị Sophie à, chị (có) đi tiệm ăn với chúng tôi không?
 • Không.  Bốn giờ chiều nay tôi đi xe đò sang Tijuana, nên tôi không đi tiệm/ hiệu ăn.

English equivalent for C6 (C8 in the text book).
Asking the way to go:
Son comes out of the used-book shop.  He wants to get a hair cut.  He asks a person crossing the street (the way to go).
 • Is there a barber in this area?
 • Yes, there is.  There's a barber shop on Phan Boi Chau street.
 • Unfortunately, I don't have a map.  Could you show me the way to get there.
 • Here. You're on Hai Ba Trung Street now.  Go left to the three-way intersection and turn right. Follow Le Loi Street to the four-way intersection and turn right onto Phan Boi Chau Street.  The barber shop is next to the restaurant opposite is a bicycle repair shop.  Can you remember?
 • Ah, turn right on Le Loi Street, go straight, then turn right on Phan Boi Chau Street. Is that right?
 • Right! By bicycle it takes only one or two minutes.
 • Very lucky! I also need to get my bicycle repaired.   Thanks very much !

                                                                                                 

Back to top