Part C - Exercises
C 1
B gives affirmative answers using
lắm in the first answer then rất in the second answer.

Example:
A: Chị ấy nói tiếng Việt có giỏi không?
B: 1- (Có), chị ấy nói (tiếng Việt) giỏi lắm.
     2- (Có), chị ấy nói (tiếng Việt) rất giỏi.
1-  Cô Kim Phương hát có hay không?
2-  Hôm qua cô về có muộn không?
3- Tuần trước đi chơi có vui không?
4- Thầy đợi ở đây có lâu không?
5- Anh ăn phở có ngon không?
6-  Hiền đến trường có sớm không?

C 2- Following the cues, A asks a question and B answers in the negative with lắm.
Example:
Cues: hồi sáng, đến lớp, sớm
A: Hồi sáng chị đến lớp có sớm không?
B: Tôi đến lớp không sớm lắm.
1- hôm qua, đi ăn tiệm Lê Lợi, đắt
2- năm nay, học kinh tế, khó
3- tháng trước, đi Bắc Ninh, vui
4- tối hôm qua, học bài, khuya
5- hồi sáng, đợi ông Quang, lâu
6- chiều thứ sáu, đến câu lạc bộ, muộn   

C 3- Ask and answer questions using mới 'not until'.
Example:
A: Bao giờ chị đi Cần Thơ?     (tuần sau)
B: Tuần sau tôi mới đi.
A: Bà ấy đi mua đồ lúc mấy giờ? (tám rưỡi)
B: Tám rưỡi bà ấy mới đi mua đồ.
1- Cô ấy về hôm nào? (tối chủ nhật)
2- Anh Khôi dậy lúc mấy giờ? (tám giờ mười lăm)
3- Bao giờ anh Minh đi làm ở Bộ Y tế? (tháng sau)
4- Chị ấy đi xem phim lúc mấy giờ? (bảy giờ hai mươi)
5- Bao giờ cô gặp ông Khanh? (sáng mai)
6- Mấy giờ ngân hàng đóng cửa? (bốn giờ rưỡi)

C 4- Ask and answer questions, using (vừa) mới 'just'.  In what way are these sentences different form the ones in C3?
Example:
A: Anh đến từ lúc nào?      (Một giờ rươĩ)
B: Tôi (vừa) mới đến lúc một giờ rưỡi.
A: Cô đợi thầy Lân bao lâu rồi?   (mấy phút)
B: Tôi (vừa) mới đợi thầy ấy mấy phút thôi.
1- Cô ấy về Việt Nam (từ) hôm nào? (hai tuần trước)
2- Thanh làm ở Bộ Giáo dục được bao lâu rồi. (một tháng)
3- Cô Chi đi Nha Trang (từ) lúc nào? (tám giờ sáng nay)
4- Chị bị đau bao lâu rồi? (hôm qua)
5- Ngân hàng đóng cửa (từ) lúc nào? (bốn rươĩ) 
6- Anh đợi tôi bao lâu rồi? (khoảng 15 phút)

C 5 (C6 in the textbook)
Give Vietnamese equivalents for the following sentences.
1-You speak French very well.  Where did you learn it, then?
 • I'm studying it at Snowy Moutain School.
 • Is it difficuclt to learn French?
 • Yes, it's somewhat difficult.
2- Did Lan come early this morning?
 • Yes, she came very early.
 • How about Minh?
 • He came very late.
 • Why did he come late?
 • Because he studied late last night.
3- When will Mrs. Thu return to London?
 • She won't return until next month?
 • When did she go to Vietnam?
 • She just went last week.
 • And you, when are you going to Viet Nam?
 • I won't go until next year.

C 6 (C7 in the textbook)
Read this conversation, then pratice it with different locations and different times or duration of time.
Hear the Whole Dialog
spkr.gif (282 bytes) Colin: Bây giờ chị làm ở đâu?
spkr.gif (282 bytes) Maria: Tôi đang làm ở Bộ Di trú.
spkr.gif (282 bytes) Colin: Chị làm ở đó bao lâu rồi?
spkr.gif (282 bytes) Maria: Tôi làm được ba năm rồi.
spkr.gif (282 bytes) Colin: Tôi thường đến bộ Di trú, sao tôi không gặp chị?
spkr.gif (282 bytes) Maria: À, vì tôi đi Việt Nam.
spkr.gif (282 bytes) Colin: Thế à? Thế chị đi bao lâu?
spkr.gif (282 bytes) Maria: Tôi đi khoảng mười tám tháng.
spkr.gif (282 bytes) Colin: Chị về Úc từ bao giờ?
spkr.gif (282 bytes) Maria: Tôi mới về tháng trước.
spkr.gif (282 bytes) Colin: À này, chị có biết anh Bình không?
spkr.gif (282 bytes) Maria: Bình nào?
spkr.gif (282 bytes) Colin: Bình làm ở sứ quán Úc ở Hà Nội ấy mà.
spkr.gif (282 bytes) Maria:

À, anh Bình tùy viên văn hóa.   Tên anh của anh ấy là Ben Williams.  Tôi thân với anh ấy lắm.
spkr.gif (282 bytes) Colin: Thế à.  Anh ấy nói tiếng Việt có giỏi không?
spkr.gif (282 bytes) Maria: Ồ, anh ấy nói giỏi lắm.
spkr.gif (282 bytes) Colin: Anh ấy học tiếng Việt ở đâu, chị biết không?
spkr.gif (282 bytes) Maria: Tôi không hỏi, nhưng có lẽ anh ấy học ở Point Cook.
spkr.gif (282 bytes) Colin: Point Cook là trường nào?
spkr.gif (282 bytes) Maria: Đó là một trường ngoại ngữ của quân đội ở Melbourne.
spkr.gif (282 bytes) Colin: Bao giờ anh Bình về Úc, chị biết không?
spkr.gif (282 bytes) Maria: Có lẽ tháng tư sang năm anh ấy mới về.
TưØ vựng Vocabulary
À này Oh say! Oh (see) here!
sứ quán embassy
...... ấy mà that one! Don't you know?
tùy viên (diplomatic) attaché, diplomat
văn hóa culture, cultural
của belonging to
thân (với) (closely) acquainted (with)
hỏi to ask, to inquire
có lẽ perhaps
ngoại ngữ foreign language
quân đội the armed forces, the army

C5- English equivalents for exercise C5 (C6 in the textbook).
1- You speak French very well.  Where did you learn it, then?
 • Anh/Chị/...nói tiếng Pháp giỏi lắm.  Anh/Chị/... học ở đâu thế/ vậy.
 • I am studying it at Snowy Mountain School.
 • Tôi đang học ở trường Núi Tuyết.
 • Is it difficult to learn French?
 • Học tiếng Pháp có khó không?
 • Yes, it is somewhat difficult.
 • Dạ, cũng hơi khó.
2- Did Lan come early this morning?
 • Sáng nay chị Lan đến (có) sớm không?
 • Yes, she came very early.
 • Có, chị ấy đến sớm lắm.
 • How about Minh?
 • Còn anh Minh (thế nào)?
 • He came very late.
 • Anh ấy đến rất muộn/ trễ.  // Anh ấy đến muộn/ trễ lắm.
 • Why did he come late?
 • (Tại) sao anh ấy đến muộn/ trễ?
 • Because he studied late last night.
 • (Tại) vì tối hôm qua anh ấy học đến khuya.
3- When will Mrs. Thu return to London?
 • Bao giờ bà Thu về Luân Đôn?
 • She won't return until next month.
 • Tháng sau / tới bà ấy mới về.
 • When did she go to Viet Nam?
 • Bà ấy đi Việt Nam ( từ) bao giờ/ hồi nào?
 • She just went last week.
 • Bà ấy (vừa) mới đi tuần trước.
 • And you, when are you going to Viet Nam?
 • Còn anh/ chị/... bao giờ anh/chị/....đi Việt Nam?
 • I won't go until next year.
 • Sang năm tôi mới đi.

C 6- English equivalents for C6 (C7 in the textbook).
Colin: Where are you working now?
Maria: I'm working at the Department of Immigration.
Colin: How long have you been working there?
Maria: I've been working  (there)   three years already.
Colin:

I often go to the Department of Immigration.  Why haven't I met you (there)?
Maria: Oh, because I went to Vietnam.
Colin: Oh really?  So how long were you there? (So you went for how long?)
Maria: I went for eighteen months.
Colin: When did you return to Australia?
Maria: I just came back last month.
Colin: Oh say, do you know Binh?
Maria: Which Binh?
Colin: Why, the Binh who works at the Australian Embassy in Hanoi, that one.
Maria:

Oh, Binh the cultural attaché. His English name is Ben Williams. I know him very well.
Colin: Really? Does he speak Vietnamese well?
Maria: Oh, he speak very well.
Colin: Where did he study Vietnamese, do you know?
Maria: I haven't asked, but maybe he studied at Point Cook .
Colin: What school is Point Cook?
Maria: That's a foreign language school of the military in Melbourne.
Colin: When will Binh return to Australia, do you know?
Maria: Perhaps he won't return until April next year .

 

Back to top