Phần C: Bài tập
Part C - Exercises
C 1- B gives a full affirmative answer to A's question, and then practices with negative answers.

Example:
A:    Anh có đói không?
B1:  (Dạ) có, tôi đói lắm.
B2:  (Dạ) không, tôi không đói.
1- Chị có mệt không?
2- Cô có ốm không?
3- Thầy ấy có giàu không?
4- Anh có khát không?
5- Ông ấy có già không?
6- Các bà có lạnh không?

C 2 - A tells B about somebody doing something , then B aks if A has done that something.
A gives affirmative answer:

Example:
A:  Chị Ngọc xem phim Indochine.
B:  Còn anh, anh có xem phim Indochine không?
A:  Dạ có, tôi xem phim Indochine rồi.
1- Chị Nhàn đọc bài này.
2- Anh Hiếu uống bia.
3- Anh Thi hiểu anh ấy.
4- Cô ấy biết anh Quân.
5- Chị Lan đi thăm bà ấy.
6- Các bà ấy gặp chị Mai.

C 3 - B gives a negative response to A's question.
Example:
A:  Chị có biết tiếng Anh không?
B:  Dạ không, tôi không biết tiếng Anh.
1- Anh có học lịch sử Thái không?
2- Cô có đọc bài này không?
3- Bà có gặp anh Khánh không?
4- Chị ấy có đến Không?
5- Ông có đi Nha Trang không?
6- Cô ấy có nói tiếng In-đô-nê-xia không?

C 4 - Following the cues, A urges B to do something and B expands with a time.
Example:
đi chơi, tối nay
A:  Chúng ta đi chơi nhé.
B:  Tối nay chúng ta đi chơi nhé.
1- đi xem phim, tối chủ nhật
2- ăn phở, sáng mai
3- đi thăm thầy, thứ hai tuần tới
4- làm bài tập một, bây giờ
5- đi Qui Nhơn, năm nay
6- đi uống chè, ba giờ

C 5 - Using the cue, B answers A's question.
Example:
Cue: ốm
A:  (Tại) sao hôm nay anh không đi học? 
B:  Dạ, vì tôi (bị) ốm.
1- (Tại) sao chị không đi làm? (đau)
2- (Tại) sao cô ấy không đến? (bận)
3- (Tại) sao hôm nay anh không đi uống bia? (mệt)
4- (Tại ) sao hôm qua chị không đến gặp tôi? (bận)
5- (Tại) sao các anh không ăn? (không đói)
6- (Tại) sao anh Phú không đi chơi?   (không khỏe)

C 6 - Using the cue, B answers A's question, ' How long did you......?'
Example:
Cue: (2 tháng)
A:  Chị học tiếng Việt được bao lâu?
B:  Tôi học tiếng Việt được 2 tháng.
1- Anh ấy nghỉ được bao lâu? (5 tiếng)
2- Cô ở Ấn-Độ bao lâu? (2 tháng)
3- Chị bị ốm bao lâu? (3 ngày)
4- Thầy dạy kinh tế được bao lâu? (4 năm)
5- Cô ấy làm việc đó bao lâu? (2 tiếng)
6- Anh làm ở Bộ Tài chính được bao lâu? (7 tuần)

C 7 - Using the cue from C6, add rồi for the question, 'How long have you.....?' then, for the same questions, B uses thôi instead of rồi in the answer.
Example:
A:    Chị học tiếng Việt được bao lâu rồi?      (2 tháng)
B1:  Tôi học (tiếng Việt) được hai tháng rồi.
B2:  Tôi học (tiếng Việt) được hai tháng thôi.

C 8 - Give Vietnamese equivalents.
1- Hello, Lan.  How are you today?
 • I'm very well, thank you.  And how about you?
 • I'm all right too, thank you.  Oh, how is Thi?
 • He was sick last week, but he is fine now?
2- Did you go to school yesterday?
 • No, I didn't go to school yesterday.
 • Why didn't you?
 • Because I was sick.  Our class started studying Lesson 7, isn't that right?
 • Right.  The (female) teacher began to explain the lesson already.
3- How long were you in Spain last year?
 • I was there for only two months.
 • How long will you stay in Hanoi next year?
 • I'll stay there for about three weeks, something like that.

C 9 - Bài tập đọc.
Read this conversation, practice it, then hold similar conversations with your friends in Vietnamese.

Hear the Whole Dialog
spkr.gif (282 bytes) Liên: Chào anh Ed.  Thế nào, khỏe không?
spkr.gif (282 bytes) Ed: Chào chị, cám ơn, tôi khỏe lắm.   Còn chị, thế nào?
spkr.gif (282 bytes) Liên:

Hôm qua tôi bị mệt, nhưng bây giờ khỏe rồi. Trời lạnh quá.  Denver vẫn lạnh như thế này, phải không?
spkr.gif (282 bytes) Ed: Vâng, nhưng hôm nay trời nắng, ấm, chị thấy không?
spkr.gif (282 bytes) Liên: Dạ, nắng, ấm.  Nhưng tôi vẫn thấy lạnh.
spkr.gif (282 bytes) Ed: Chị sinh ở đâu?
spkr.gif (282 bytes) Liên:

Tôi sinh ở Nha Trang.  Miền bắc Việt Nam cũng lạnh như thế này, Nha Trang ở miền Nam, trời thường nóng.
spkr.gif (282 bytes) Ed: Vâng tôi ở NhaTrang rồi, tôi biết.
spkr.gif (282 bytes) Liên: Vậy à, anh ở Nha Trang hồi nào?
spkr.gif (282 bytes) Ed: Tôi đến hồi tháng năm năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy.
spkr.gif (282 bytes) Liên: Anh thấy Nha Trang thế nào?
spkr.gif (282 bytes) Ed:

Ồ, đẹp lắm.  Nha Trang đẹp lắm.   Trời đẹp, biển đẹp và các cô gái
cũng rất đẹp.
spkr.gif (282 bytes) Liên: Cám ơn, anh quá khen.  À, anh về Mỹ hồi nào vậy?
spkr.gif (282 bytes) Ed:

Tôi về hôm mười lăm tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi chín.  Còn chị, chị ở Mỹ bao lâu rồi? Tôi không ngờ gặp một cô gái Nha Trang ở Denver.
spkr.gif (282 bytes) Liên:

Tôi ở Mỹ được chín tháng rồi.   Có lẽ năm tới tôi sẽ dọn đi San Antonio vì ở đây lạnh quá.
Từ   vựng Vocabulary
trời the sky, weather
quá   very very
vẫn   still, continue to
như thế này like this
nắng sunny
ấm   warm
thấy   to perceive, feel, find
thường usually
biển sea, ocean
cô gái girl, young woman
rất ADJECTIVE very ADJECTIVE 
khen   to praise
anh quá khen  you praise too much
. ..vậy/thế   So....
ngờ   to suspect
tôi không ngờ I didn't expect
có lẽ  perhaps
dọn đi  to move to
Anh thấy Nha Trang thế nào? How do you find Nha Trang?

Answer for exercise C 8
1. Hello, Lan.  How are you today?
 • Chào chị Lan.  Hôm nay chị có khỏe không?
 • I'm very well, thank you.  And how about you?
 • (Dạ) cám ơn, tôi khỏe lắm, Còn anh/chị, thế nào?
 • I'm all right too, thank you.  Oh, how is Thi?
 • (Dạ) cám ơn, tôi cũng khỏe.  À, anh Thi thế nào (chị)?
 • He was sick last week, but he is fine now.
 • Tuần trước anh ấy/Thi bị ốm, nhưng bây giờ anh ấy khỏe rồi.
2. Did you go to school yesterday?
 • Hôm qua anh/chị (có) đi học không?
 • No, I didn't go to school yesterday.
 • Không, hôm qua tôi không đi học.
 • Why didn't you?
 • (Tại) sao anh/chị không đi học.
 • Because I was sick.  Our class started studying Lesson 7, isn't that right?
 • (Tại) vì tôi bị ốm.  Lớp chúng ta bắt đâøu học bài Bảy, phải không?
 • Right.  The (female) teacher began to explain the lesson already.
 • Cô giáo bắt đầu giảng bài đó rồi.

C 9 - English equivalents for C9.
Lien: Hello, Ed.  How goes it? Are you well?
Ed: Hello (sister).  Thanks, I'm very well.  And how about you?
Lien:

I was tired yesterday, but now I'm fine. It's very cold ! Denver is always cold like this, isn't it?
Ed: Yes, but today it's sunny and warm, don't you think?
Lien: Yes, it's sunny and warm, but I still feel cold .
Ed: Where were you born?
Lien: I was born in Nha trang.  Northern Vietnam is also cold like this, but Nha trang is in the South and it's usually hot.
Ed: Yes, I've been in Nha trang already, so I know.
Lien: Really? When were you in Nha trang?
Ed:  I came (there) in May of 1987.
Lien: What did you think of Nhatrang?
Ed: Oh, very pretty.  Nha trang is very beautiful.  The weather is beautiful, the sea is beautiful, and the girls are also very beautiful.
Lien:

Thank you (but) you give too much praise! Oh, so when did you return to America?
Ed: 

I came back on the 15th of July 1989.  And you, when did you come to the United States? I did not expect to meet a Nha trang girl in Denver.
Lien:

I've been in America for nine months already.  Perhaps next year I'll move to San Antonio because here it's cold.

 

Back to top