Phần B - Bài tập 6, 7, 8, 9, 10
Part B - Exercises 6, 7, 8, 9, 10

Bài tập 6 - A says a sentence; B hears some new words and asks for their English meanings.
Thí dụ:

A: Trước khi đi Sàigòn anh ghé lại tôi nhé.
B: Xin lỗi, 'ghé lại' tiếng Anh là gì?
A: Dạ, 'stop by'.
1- Ông bà nên dùng thử gà xào xả ớt xem.
2- Thế nào, hôm nay có gì laï không?
3- Trước khi đi ngủ, anh phải uống ba viên thuốc.
4- Tôi đi cửa hàng bán đồ lưu niệm bây giờ. Anh đi không?
5- Nhớ hỏi ý kiến ông ấy trước khi quyết định mua.
6- Chị chuyển bức thơ/thư này cho đại diện Bộ Di Trú Úc ở Hà Nội nhé.

Bài tập 7
Read again C9, exercise # 2, of Lesson 16 and mark the right boxes below (use paper and pencil for this exercise).
1- Ông Hudley đi ăn với một người bạn. Yes ________ No ________
2- Trước khi ăn, Ông Hudley muốn uống bia. Yes ________ No ________
3- Ông Hudley không thích nhạc Rock. Yes ________ No ________
4- Trước khi ông Hudley đến, ở tiệm ăn có một chai
    whisky, một chai vodka và một chai cognac.
Yes ________ No ________
5- Ông Hudley ăn món số năm lúc tám giờ. Yes ________ No ________
6- Ông Hudley uống chai vodka lúc mười giờ. Yes ________ No ________
8- Ông ấy ăn món số mười lúc chín giờ. Yes ________ No ________
9- Ông ấy muốn uống cà-phê lúc mười giờ. Yes ________ No ________
10-Người phục vụ muốn đem ông Hudley về nhà
     lúc mười một giờ.
Yes ________ No ________

Bài tập 8
Write a short story of about 100 words based on C8, Reading exercise, of Lesson 17.   The chareacter's name is John, and here are some suggestions.
1- John thường đi học bằng gì?
2- John thường để xe ở đâu?
3- John mất xe từ bao giờ?
4- John đến bóp cảnh sát để làm gì?
5- Người cảnh sát hỏi những gì?
6- John muốn người cảnh sát làm gì?
    Và người cảnh sát muốn John làm gì?

Bài tập 9
Retell the story in C7, Reading exercise of Lesson 18 in about 50 words, using the following questions as your outline.
1- Anh Joe đến nhà ai chơi?
2- Anh ấy đi bằng gì?
3- Anh ấy đâm vào một chiếc xe đạp phải không?
4- Anh Joe có bị làm sao không?
5- Xe anh Joe bị làm sao? (how affected?)
6- Tại sao anh Joe nói, "Thế là may cho tôi"?

Bài tập 10
Read again the story in C9, Reading exercise of Lesson 19 and answer the questions below.
1- Kèo và Cột đến quán nào để ăn?
2- Ai có nhiều tiền hơn?
3- Kèo có bao nhiêu tiền?
4- Hôm nay quán Bà Béo có những món gì đặc biệt?
5- Kèo ăn mấy con tôm?
6- Còn Cột ăn mấy con tôm? Và nói gì với Kèo?

Bài tập 6 - Partial answers for Part B
1- Ông bà ....gà xào xả ớt xem. fry with lemon grass & chillies
2- Thế nào, hôm nay có gì lạ không ? strange
3- Trước khi đi ngủ, cô phải uống 3 viên thuốc. pill
4- Tôi đi cửa hàng bán đồ lưu niệm bây giờ. souvenirs
5- Nhớ hỏi ý kiến ông ấy.... remember to ask his idea
6- Chị chuyển...cho đại diện Bộ Di Trú Úc.... representative

Bài tập 7
1- Ông Hulley đi ăn với một người bạn. Yes _____ No __x__
2. Trước khi ăn, ông Hulley muốn uống bia. Yes __x___ No ____
3- Ông Hulley không thích nhạc Rock. Yes _____ No __x__
4- Trước khi ông Hulley đến, ở tiệm ăn có một chai whisky,
    một chai vodka và một chai cognac.  
Yes _____ No __x__
5- Người phục vụ để rượu vào tủ lạnh. Yes __x___ No ____
6- Ông Hulley ăn món số năm lúc tám giờ. Yes __x___ No ____
7- Ông Hulley uống chai vodka lúc mười giờ. Yes _____ No __x__
8- Ông ấy ăn món số mưới một lúc chín giờ Yes __x___ No ____
9- Ông ấy muốn uống cà-phê lúc mười một giờ. Yes __x___ No ____
10-Người phục vụ muốn đem ông Hulley về nhà lúc mười một giờ. Yes __x___ No ____

Bài tập 10
1- Kèo và Cột đến quán nào để ăn? Đến quán bà Béo.
2- Ai có nhiều tiền hơn? Cột có nhiều tiền hơn.
3- Kèo có bao nhiêu tiền? Kèo không có đồng cả.
4- ...có món gì đặc biệt? Có bánh cuốn Thanh Trì và hủ tiếuMỹ Tho.
5- Kèo ăn mấy con tôm Ăn bốn con.
6- Còn Cột ăn mấy con tôm?-- nói gì với Kèo? Không ăn con nào cả.  Không ăn gì cả. Cột nói: Anh ăn nốt đi, cho nó có bạn.

 

Designed by HN