Bài Mười Chín - Lesson 19
Phần D -
Giải đáp của phần Tự Kiểm Tra
Part D - Answers for self-test

D 1
Cue words:
(cho, gì, gì, không, mời, nào, ngay, người ta, thử, xem)

1- Mời ông bà dùng cơm.
2- Xin đợi một chút, tôi sẽ đến ngay.
3- Hôm nay có mới không?
4- Cô ấy không nói trước.
5- Theo cô, hai cái bình này, cái nào đẹp?
6- Chị nên mua thử lọai chè này xem.
7- Anh ấy định sang Việt Nam chơi cho biết.
8- Người ta nói ở khách sạn đó thì dễ chịu hơn.

D 2
1- Mr. and Mrs. ---- plan to go to the Thanh Ly restaurant to see what it's like, because
    people say the food at that restaurant is very good.  They walk to Phan Chu Trinh
    Street and go into the Thanh Ly restaurant.
    Ông bà Chan định đi ăn tiệm/hiệu Thanh Lý cho biết, vì người ta nói thức ăn ở
    tiệm/hiệu đó ngon lắm.  Họ đi bộ đến đường Phan Chu Trinh rồi (đi) vào tiệm/hiệu
    ăn Thanh Lý.
    Hello.  Please sit at this table.
    Chào hai ông bà. Mời hai ông bà ngồi bàn này.
    Thank you. Could we have some orange juice first?
    Cám ơn cô/anh... . Trước hết cho chúng tôi uống nước cam.
    Cho chúng tôi uống nước cam trước.
    Yes. Here's the menu. Today we have two special dishes, beef fried with mushrooms
    and steamed spring rolls. According to me, you should try the steamed spring rolls
    (to see what they're like).
    Vâng, Đây là thực đơn.  Hôm nay chúng tôi có hai món đặc biệt, bò xào nấm và
    bánh cuốn.  Theo tôi, ông bà nên dùng thử bánh cuốn xem/cho biết.
    Then bring us a plate of steamed spring rolls and two bowls of phở.
    Vậy (đem) cho chúng tôi một đĩa bánh cuốn và hai bát/ tô phở.
2- The next day they go to Miss Lan's house to eat.
    (Ngày) hôm sau, họ đến/lại nhà cô Lân dùng cơm.  Đến dùng cơm nhà cô Lan.
    Ah, you've come. Please come in and sit down (and relax).
    À, ông bà đến rồi . (Xin) mời (hai) ông bà vào (nhà) ngồi chơi.
3- Oh hello, Mr.and Mrs. Danta. Hello, Roberto.  Hello, Maria.  Please come this way.
    À/Ồ, chào ông bà Danta, chào em Roberto, chào em Maria. Xin mời đi lối này.
    Thank you, Lan.
    Cám ơn Lan/cô.
    Here's the menu. Do you want anything to drink first?
    Đây là thực đơn.   (Thưa) có muốn uống gì trước không (ạ)?
    Yes, please bring me a glass of beer, and bring my wife a glass of orange juice.
    Maria will also have orange juice.  And Roberto, what do you want to drink?
   Có, cho tôi một cốc/ly bia và cho nhà tôi một cốc/ly nước cam.
    Maria cũng uống nước cam, và Roberto, con muốn uống gì, (con)?
    I don't want anything to drink.
    Con không muốn uống gì cả.

These tests below are not in the textbook.  They are for website users only.
D 3 - Fill in the blanks using the list of words below.
Cue words:
(bánh cuốn, biết, bờ, canh, cay, cho, cho, chọn, có tiếng, dạo, dặn, dĩa, dễ chịu, đặc biệt, để, đồ biển, đừng, giúp, gỏi, hai, hết, hơn, khẩu vị, khen, khuya, món, mời, mười, nên, nên, nêu, ngoài, ngon, người, nhạc, nhồi, ở, phục vụ, rau cải, sau đó, thích, thử, tối, tươi, trái cây, trái cây, trong, vừa, vừa, xào)
        Hôm nay là thứ bảy nên David và các bạn anh muốn đi ăn ở ngoài. Người ta nói hiệu Hương Giang ngon lắm. Ỡ đó có bánh cuốn ngon hơn hết. Vì thế các anh chị ấy đi ăn tối ở đó. Người phục vụ ở tiệm ăn đó dễ chịu lắm, anh ấy giúp các anh chị ấy chọn vài món ăn đặc biệt của Việt Nam. Trước hết anh phục vụ cho biết các món ăn đặc biệt trong ngày. Anh David gọi hai dĩa bánh cuốn, một dĩa chả giò và cánh gà nhồi thịt để các bạn ăn thử cho biết và để uống với bia 33.  Sau đó để ăn với cơm các anh chị ấy gọi món gỏi tôm thịt, gà xào sả ớt và canh chua đồ biển.  Các anh chị dặn người phục vụ đừng làm đồ ăn cay vì không hợp khẩu vị của họ.

        Trong mấy người bạn, chị Anne là người không ăn cá thịt, chị chỉ ăn rau cải thôi nên người phục vụ nêu ý kiến gọi một diã rau cải xào với đậu phụ.  Ăn xong ai cũng khen ngon.  Trước khi đi uống cà phê ở bờ hồ, chị Anne gọi một dĩa trái cây vì trái cây ở Việt Nam tươi và ngon lắm.

        Ăn xong các bạn đó đi dạo bờ hồ và đi đến một tiệm cà phê có tiếng ở đó để vừa nghe nhạc vừa uống cà phê. Vì thế mười hai giờ khuya họ mới về nhà.


D 4 - Answer the questions below based on the story in D 3.
1-  Hôm nay David và bạn định làm gì?
     Hôm nay các anh ấy muốn đi ăn ở ngoài.
2-  Tại sao họ muốn đến tiệm/hiệu Hương Giang?
     Vì người ta nói hiệu/tiệm Hương Giang ngon lắm.
3-  Ở hiệu/tiệm đó có gì ngon?
     Ở đó có bánh cuốn ngon hơn hết.
4-  Họ định ăn trưa ở đó phải không?
     Không phải. Họ định ăn tối ở đó.
5-  Người phục vụ ở tiệm/hiệu đó như thế nào?
     Người phục vụ ở tiệm/hiệu ăn đó dễ chịu lắm.
6-  Ai giúp các bạn và David gọi các món ăn?
     Người phục vụ giúp David và các bạn gọi các món ăn
7-  Để uống với bia họ gọi gì?
     Để uống với bia họ gọi hai dĩa bánh cuốn, một dĩa chả giò và cánh gà nhồi thịt.
8-  Để ăn với cơm họ gọi mấy món?
     Để ăn với cơm họ gọi ba món.
9-  Mấy món đó tên gì?
     Gỏi tôm thịt, gà xào sả ớt và canh chua đồ biển.
10-Họ có ăn cay được không?
     Họ không ăn cay được nên họ dặn người phục vụ đừng làm dồ ăn cay vì không
     hợp khẩu vị của họ.
11-Ai không ăn cá thịt được?
     Chị Anne không ăn cá thịt được.
12-Chị Anne ăn món như thế nào?
     Chị Anne kêu một dĩa rau cải xào với đậu phụ.
13-Cuối cùng họ ăn gì trước khi đi dạo bờ hồ?
     Cuối cùng họ ăn trái cây trước khi đi dạo bờ hồ.
14-Họ đi uống cà phê ở đâu?
     Họ đi đến một tiệm cà phê ở gần bờ hồ.
15-Tại sao họ thích tiệm cà phê đó?
     Tại tiệm đó có tiếng.
16-Mấy giờ họ mới về nhà?
     Mười hai giờ khyua họ mới về nhà.
17-Sao họ về muộn/trễ thế?
Vì họ vừa uống cà phê vừa nghe nhạc.

 

Answers for Extra self-test prepared by Dan Dan Tu