Bài mười lăm - Lesson 15
Part D - Review exercises 8, 12, 13, 16 and 17

Bài tập 8 - Exercise 8
Read the text and do the comprehension test.
        Tôi có một căn nhà nhỏ ở Hà Nội. Cũng như nhiều nhà khác ở Việt Nam, nhà tôi không có phòng khách và phòng ăn riêng.  Dưới nhà có một căn phòng không rộng lắm. Trong phòng đó có một bộ sa-lông, một bộ bàn ăn, một cái ti-vi và một cái radiô. Đó là phòng khách, đó cũng là phòng ăn và đó cũng là phòng gia đình. Sau phòng đó là một cái sân. Sau cái sân là nhà bếp, rồi đến phòng tắm và phòng vệ sinh. Trên gác có hai phòng ngủ. Trong phòng ngủ có một cái bàn. Tôi thường đọc sách và làm việc ở bàn đó. Tôi có một mảnh vườn nhỏ  ở trước nhà. Nhà tôi không có chỗ để xe vì tôi không có xe ô-tô.
Từ vựng Vocabulary
cũng như as
khác other
bộ a set, suite
bộ sa-lông lounge suite
nhà bếp a kitchen separate from the house
rồi... and then...
phòng vệ sinh toilet
mảnh piece (Used as a classifier)
1-  Nhà tôi như nhiều nhà khác ở Việt Nam. yes _____ No _____
2-  Nhà tôi không có phòng gia đình. yes _____ No _____
3-  Trong phòng khách có một cái bàn làm việc. yes _____ No _____
4-  Trong phòng ngủ có một cái ti-vi. yes _____ No _____
5-  Sau nhà bếp là phòng tắm và phòng vệ sinh. yes _____ No _____
6-  Có chỗ để xe ở đằng sau nhà. yes _____ No _____
7-  Tôi thường đọc sách trong phòng ngủ. yes _____ No _____
8-  Trong nhà có phòng khách, phòng ăn và phòng gia đình chung. yes _____ No _____
9-  Nhà tôi ở Nha Trang. yes _____ No _____
10- Phòng tắm ở đằng sau nhà bếp. yes _____ No _____

Bài tập 12
Read again the reading C8 of Lesson 11 and answer the following questions.
1- Năm tới chị Jill định đi đâu?
2- Tại sao không đi châu Âu?
3- Jill sẽ đi Việt Nam bằng gỉ?
4- Theo Alex, Jill nên đi từ Sàigòn đến Hà Nội bằng gì? Tại sao?
5- Jill định đi từ Sàigòn đến Hà Nội bằng xe lửa, phải không?
6- Theo Alax, Jill nên ở Huế ít nhất là bao lâu?
7- Theo Alex, Jill nên ở khách sạn nào ở Huế? Tại sao?

Bài tập 13
Read again the text C8 of Lesson 12 and mark the right answer box below.
1-Bob chưa bao giờ đi Bali cả. Yes ____ No ____
2- Anne đến Bali hồi năm ngoái. Yes ____ No ____
3- Năm ngoái Bob đi Bali bằng máy bay và tàu thủy. Yes ____ No ____
4- Anne định đi Sin-ga-po bằng tàu thủy. Yes ____ No ____
5- Anne muốn sang Kuala Lumpur chơi. Yes ____ No ____
6- Trên đường về Anne sẽ ghé lại Kuala Lumpur. Yes ____ No ____

Bài tập 16
Read the text and answer the questions in Vietnamese.
        Chị Helen mới đến Hà Nội và sắp học tiếng Việt nên chị muốn mua một quyển từ điển Việt-Anh. Chị cũng muốn mua hai cái viết và năm quyển vở nữa.
        Chị đi xe xích lô đến hồ Gươm rồi đi bộ đến hiệu sách ở phố Tràng Tiền.  Chị gặp anh Robert ở hiệu sách.  Anh Robert đang học tiếng Việt ở Viện Ngoại Ngữ nên anh cũng muốn mua một quyển từ điển Việt-Anh.  Anh cũng muốn mua một quyển Anh-Việt nữa.
         Ở hiệu sách có rất nhiều từ điển. Anh Robert mua một quyển từ điển Việt-Anh lớn và một quyển Anh-Việt nhỏ. Chị Helen mua một quyển Việt-Anh nhỏ thôi.
        Mua xong hai người rủ nhau đến quán chả cá. Hiệu đó không xa lắm nên hai người đi bộ đến đó. Aên xong, anh Robert đưa chị Helen về nhà bằng xe gắn máy.
Từ vựng Vocabulary
sắp about to
xích lô cyclo, pedicab
Hồ Gươm/Hồ Hoàn Kiếm Lake of the Restored Sword in Hanoi
Viện Ngoại Ngữ Institute of Foreign Languages
mua xong after they finished buying
rủ to invite (friendly way)
nhau each other
Câu hỏi:
1- Anh Robert và chị Helen găïp nhau ở đâu?
2- Sao họ đến hiệu đó?
3- Anh Robert mua gì?  Chị Helen mua gì?
4- Mua sách rồi hai người đi đâu?
5- Ai đưa chị Helen về?

Bài tập 17  
On the story, retell it first in English, then in Vietnamese.
Ông Hùng gặp một người lạ ngoài phố. Người lạ đến gần ông và hỏi:
bulletXin lỗi ông, bây giờ là mấy giờ?
bulletDạ, bốn giờ rồi, __ ông Hùng trả lời và nhân tiện hỏi:
bulletTôi trông ông không phải là ngươi ở Việt Nam. Ông là người Nhật, phải không?
bulletDạ không, __ người lạ trả lời.
bulletVậy ông là người Thái à?
bulletDạ không.
bulletHay ông là người Sin-ga-po?
bulletDạ không.
bulletVậy ông là người Mỹ, phải không?
bulletDạ cũng không phải.
bulletVậy ông là người nước nào trên thế giới này?
bulletDạ, tôi không phải là người nước nào trên thế giới?
bulletDạ, tôi không phải là người nước nào trên thế giới này cả.  Tôi là người sao Hỏa.
Từ vựng Vocabulary
người lạ stranger
ngoài phố out in town
trả lời to answer
nhân tiện at the same time, incidentally
trông to see, to look
sao Hỏa the planet Mars
Can you write what these words mean in natural English?
lạ _____________________
trên thế giới này _____________________
sao (as in sao Hỏa') _____________________
không...nước nào...cả _____________________

Answers for exercises #8, #12, # 13, #16, #17
Bài tập 8
1- Nhà tôi như nhiều nhà khác ở Việt Nam. Yes___x___ No_______
2- Nhà tôi không có phòng gia đình . Yes_______ No___x___
3- Trong phòng khách có một cái bàn làm việc . Yes_______ No___x___
4- Trong phòng ngủ có một cái tivi . Yes_______ No___x___
5- Sau nhà bếp là phòng tắm và phòng vệ sinh . Yes___x___ No_______
6- Có chỗ để xe ở đằng sau nhà . Yes_______ No___x___
7- Tôi thường đọc sách trong phòng ngủ . Yes___x___ No_______
8- Trong nhà có phòng khách, phòng ăn và phòng gia
     đình chung .
Yes___x___ No_______
9- Nhà tôi ở  Nha Trang . Yes_______ No___x___
10-Phòng tắm ở đằng sau nhà bếp . Yes___x___ No_______

Bài tập 12
1- Năm tới chị Jill định đi đâu?
    Chị ấy định đi Việt Nam.
2- Tại sao không đi châu Âu?
    Chị ấy không có đủ tiền đi châu Âu.
3- Jill sẽ đi Việt Nam bằng gì?
    Chị ấy sẽ đi Việt Nam bằng máy bay .
4- Theo Alex, Jill nên đi từ Sàigòn đến Hà nội bằng gì? Tại sao?
    Theo Alex, Jill nên đi từ Sàigòn đến Hà nội bằng xe lửa vì từ Sàigòn đến
    Hà nội xa lắm (vậy thì đi xe đò rất mệt).
5- Jill định đi từ Sàigòn đến Hà nội bằng xe lửa, phải không?  Không phải, chị ấy
    định đi xe lửa đến Huế, rồi từ Huế đi Hà nội bằng xe đò.
6- Theo Alex, Jill nên ơÛ Huế ít nhất là bao lâu?
    Ít nhất là một tuần.
7- Theo Alex, Jill nên ở khách sạn nào ở Huế?  Tại sao?
    Theo Alex, Jill nên ở nhà khách trường đại học vì rẻ lắm.

Bài tập 13  
1- Bob chưa bao giờ đi Bali cả. Yes_______ No___x___
2- Anne đến Bali hồi năm ngoái. Yes_______ No___x___
3- Năm ngoái Bob đi Bali bằng máy bay và tàu thủy. Yes___x___ No_______
4- Anne định  đi Sin-ga-po bằng tàu thủy. Yes_______ No___x___
5- Anne muốn sang Kuala Lumpur chơi. Yes___x___ No_______
6- Trên đường về Anne sẽ ghé lại Kuala Lumpur.  Yes___x___ No_______

Bài tập 16
1- Anh Robert và chị Helen gặp nhau ở đâu?
    (Họ/Hai người ấy) gặp (nhau) ở hiệu sách .
2- Sao họ đến hiệu đó?
    Họ/ Hai người ấy muốn mua từ điển Việt-Anh, anh Robert cũng muốn mua một
    quyển từ điển Anh-Việt nữa và chị Helen cũng muốn mua hai cái viết và năm
    quyển vở nữa.
3- Anh Robert mua gì?  Chị Helen mua gì?
    Anh ấy mua một quyển từ điển Việt-Anh lớn và một quyển Anh-Việt nhỏ.
    Chị ấy mua mọât quyển Việt-Anh nhỏ thôi.
4- Mua sách rồi, hai người đi đâu?
    Ho ï/Hai người đi quán chả cá.
5- Ai đưa chị Helen về?
    Anh Robert đưa chị (ấy) về (bằng xe gắn máy).

Bài tập 17
lạ to be strange
trên thế giới này in this world/ on this earth
sao (as in sao Hỏa) star/planet
không...nước nào..cả not any country at all

 

Back to top

Designed by Hieu Nguyen