Bài Mươì Bốn - Lesson 14
Phần C: Bài tập
Part C: Exercises
C 1
Following the cue, A asks a question and B answers as shown in the example.

Thí dụ:
Los Angeles lớn hơn Dallas.
A: Los Angeles có lớn hơn Dallas không?
B: Có, Dallas cũng lớn, nhưng Los Angeles lớn hơn.
1- Sông Cửu Long dài hơn sông Hồng (the Red River).
2- Tiếng Việt khó hơn tiếng Anh.
3- Phố Quang Trung hẹp hơn phố Trần Hưng Đạo.
4- Quyển từ điển Anh-Pháp này dày hơn quyển từ điển Anh-Việt.
5- Anh Phong cao hơn anh Minh.
6- Nhà ở Hà Nội thấp hơn nhà ở Hồng Kông.

C 2
Using C1, A asks the same question but B answers with the antonym.

Thí dụ:
Los Angeles lớn hơn Dallas.
A: Los Angeles có lớn hơn Dallas không?
B: Có, Dallas nhỏ hơn Los Angeles.

C 3
A makes a statement regarding the character of an activity. B says that anh Nam does the same thing but more intensely.

Thí dụ:
A:  Anh ấy nói chậm lắm.
B:  Nhưng anh Nam nói chậm hơn anh ấy.
1- Chị Hồng học giỏi lắm.
2- Anh Minh chạy nhanh lắm.
3- Cô Nga làm việc chăm chỉ lắm.
4- Hôm qua ông Ba đến sớm lắm.
5- Anh Bằng giúp ông Hòa nhiều lắm.
6- Cô ấy đợi lâu lắm.

C 4
A makes a statement. B states a preference for some other thing (the cue).

Thí dụ:
A: Tôi thích sống ở Nha Trang nhất.    ( Đà Lạt)
B: Còn tôi, tôi thích sống ở Đà Lạt hơn.
1- Chị Oanh thích xem phim Mỹ nhất. (phim Nhật)
2- Anh Lân thích làm ở Bộ Di trú nhất. (Bộ Ngoại giao)
3- Gia đình ấy thích đi Pháp nhất. (Đức)
4- Cô ấy thích mua đồ ở Sin-ga-po nhất. (Hồng Kông)
5- Chị Barbara thích cơm Tàu nhất. (cơm Việt)
6- Bà Cúc thích nhạc Jazz nhất. (nhạc Rock)

C 5
Following the cue, A asks a question and B makes an appropriate answer.

Thí dụ:
Mua quyển nào
A:  Theo chị, tôi nên mua quyển nào?
B:  Theo tôi, anh nên mua quyển này.
1- Theo anh, cô ấy nên xem phim nào?
2- Theo ông, chúng tôi nên uống rượu hay bia?
3- Theo bà , họ nên găp ai?
4- Theo chị, tôi nên học bài nào?
5- Theo cô, chúng ta nên đi xe đò hay xe lửa?
6- Theo anh, tôi nên về đường nào?

C 6
A makes a statement. B reponds with a question to which A makes up an answer.

Thí dụ:
A: Sông Hồng (Red River) là một con sông dài ở
     Đông Dương.
B: Thế con sông nào dài nhất ở Đông Dương?
1- Bến Thành là một khách sạn lớn ở Sàigòn.
2- Perth là một thành phố yên tỉnh ở Úc.
3- Satay Hut là một tiệm ăn rẻ ở San Diego.
4- Chùa Một Cột là một ngôi chùa (a temple) đẹp ở Hà Nội.
5- Chase Manhattan là một ngân hàng lớn ở Mỹ.
6- Ông Thanh là một bác sĩ giỏi ở Đà Nẵng.

C 7
Give Vietnamese equivalents.
1- Los Angeles is bigger than San Francisco, isn't it?
 • Yes, Los Angeles is a bit bigger than San Francisco.
 • Would you prefer to live in Los Angeles or San Francisco?
 • I'd prefer to live in San Jose because San Jose is smaller and newer.
 • Furthermore, it has more Vietnamese people.
2- So you live in Canberra do you?
 • Yes, I live in there because I work in the Ministry of Health.
 • How do you like Canberra?
 • I like to live in Canberra because it's quieter and prettier than Sydney, but I like to go to Sydney for fun.
 • It's lucky you like living in Canberra, since you work there. As for me, I prefer to live in Sydney because it's more fun and the Vietnamese restaurants in Sydney are better.
3- According to you, what movie should I see?
 • It's up to you, but I think you should see this movie.   This one is shorter but newer, has better music, better and younger cast (diễn viên), and because of that it's more interesting.
 • You speak too fast. Please speak more slowly.
4- Which city is the biggest city in Viet Nam?
 • Saigon is the biggest city in Viet Nam.
 • Which city is the most beautiful in Viet Nam?
 • Perhaps Hue is.

C 8 Bài tập đọc
Read this conversation and practice it with a classmate, then hold a similar conversation with each other.
Hear the Whole Dialog
spkr.gif (282 bytes) Sue:

Tôi sắp đi Việt Nam mấy tuần.   Theo anh, tôi nên ở
khách sạn nào?
spkr.gif (282 bytes) Greg: Chị định ở Hà Nội hay Sàigòn?
spkr.gif (282 bytes) Sue: Tôi sẽ ở Hà Nội hai tuần, rồi vào Sàigòn.
spkr.gif (282 bytes) Greg: Ở Hà Nội, theo tôi, chị nên ở khách sạn Thống Nhất.
spkr.gif (282 bytes) Sue: Tôi nghe nói khách sạn Thắng Lợi mới hơn, lớn hơn và vì
nằm bên bờ hồ Tây nên cảnh đẹp hơn.
spkr.gif (282 bytes) Greg: Đúng, khách sạn Thắng Lợi mới hơn,rộng hơn và có cảnh đẹp hơn, nhưng xa trung tâm thành phố hơn.   Giao thông công cộng ở Hà Nội không tốt lắm, vì thế ở khách sạn Thống nhất tiện hơn.  Hơn nữa, đồ ăn ở khách sạn Thống Nhất ngon hơn.
spkr.gif (282 bytes) Sue: Ừ, có lẽ tôi sẽ ở khách sạn Thống Nhất. Thế, ở Sàigòn,
theo anh, khách sạn nào tốt nhất?
spkr.gif (282 bytes) Greg: Sàigòn có khá nhiều khách sạn tốt.   Nhưng tôi thích ở khách sạn Quốc Tế nhất.  Đó là khách sạn lớn nhất và đẹp nhất Sàigòn.
spkr.gif (282 bytes) Sue: Nhưng cũng đắt nhất, phải không , anh?
spkr.gif (282 bytes) Greg:

Tất nhiên, nhưng đồ ăn và rượu ở đó ngon nhất, và các cô
phục vụ ở đó xinh nhất.
spkr.gif (282 bytes) Sue:

Tôi đi Sàigòn với chồng tôi.   Có lẽ chúng tôi sẽ đến một
khách sạn khác rẻ hơn.
TưØ vựng Vocabulary
độ approximately
rồi and then
vào go down (South) to
tôi nghe nói I have heard
nằm to lie, to be located
bờ bank (of a stream, river..)
hồ lake
hồ Tây West Lake
cảnh view, landscape
đúng correct, right
trung tâm center
giao thông communication
công cộng public
khá nhiều quite a few
cô phục vụ waitress
xinh pretty
khác other

Answer for exercises C7
1- Los Angeles is bigger than San Francisco, isn't it?
 • Los Angeles lớn hơn San francisco, phải không?
 • Yes, Los Angeles is a bit bigger than San Francisco.
 • Vâng, Los Angeles lớn hơn San Francisco một chút.
 • Would you prefer to live in Los Angeles or San Francisco?
 • Anh/ chị/... thích sống ở Los Angeles hay San Francisco?
 • I'd prefer to live in San Jose because San Jose is smaller and newer.
 • Tôi thích sống ở San Jose hơn vì San Jose nhỏ hơn và mới hơn.
 • Furthermore, it has more Vietnamese people.
 • Hơn nữa là ( San Jose) có nhiều ngươØi Việt hơn.
2- So you live in Canberra do you?
 • (Thế ) anh/ chị/.. (sống) ơÛ Canberra à?
 • Yes, I live there because I work in the Ministry of Health.
 • Vâng, (tôi) sống ở đó vì tôi làm việc ở bộ Y-tế.
 • How do you like Canberra?
 • Anh/ Chị/... thấy Canberra thế nào?
 • I like to live in Canberra because it's quieter and prettier than Sydney, but I like to go to Sidney for fun.
 • Tôi thích ở Canberra vì Canberra yên tỉnh hơn và đẹp hơn Sydney, nhưng tôi thích đi Sydney chơi.
 • It's lucky you like living in Canberra since you work there.   As for me, I prefer to live in Sydney because it's more fun and the Vietnamese restaurants in Sydney are better.
 • May mắn là anh/ chị/... thích ở Canberra vì anh /chị/... làm (việc) ở đó.  Còn tôi, tôi thích ở Sydney hơn vì Sydney vui hơn và tiệm/ hiệu ăn Việt tại/ ở Sydney ngon hơn.
3- According to you, what movie should I see?
 • Theo anh/ Chị/ .. (thì) tôi nên xem phim nào?
 • It's up to you, but I think you should see this movie.   This one is shorter but newer, has better music, better and younger cast, and because of that it's more interesting.
 • Tùy anh/ chị/..., nhưng theo tôi anh/ chị/ .... nên xem phim này.  Phim này ngắn hơn nhưng mới hơn, có nhạc hay hơn, diễn viên giỏi hơn và trẻ hơn, vì thế hay hơn.
 • You speak too fast.  Please speak more slowly.  Anh/ Chị/... nói nhanh/ mau quá.  Xin anh/ chị/... nói chậm hơn.
4- Which city is the biggest in Viet Nam?
 • Thành phố nào lớn nhất (ở) Việt Nam?
 • Saigon is the biggest city in Viet Nam.
 • Sàigòn là thành phố lớn nhất (ở) Việt Nam.
 • Which is the most beautiful in Viet Nam?
 • Thành phố nào đẹp nhất (ở) Việt Nam?
 • Perhaps Hue is.
 • Có lẽ Huế.

Answer for exercises: C 8
Sue:

I'm about to go to Vietnam for a few weeks.   According to you, what hotel should
I stay at?
Greg: Do you intend to stay in Hanoi or Saigon?
Sue: I'll stay in Hanoi about a week, then go down to Saigon.
Greg: According to me, in Hanoi you should stay at the Thong Nhat Hotel.
Sue: I hear that the Thang Loi Hotel is newer, bigger, and because it's on the banks of West Lake the scenery is more beautiful.
Greg: That's right, the Thang Loi is newer, more spacious and has prettier scenery, but it's farther from the center of town. Public communication in Hanoi is not very good, and because of that it's more convenient to stay at the Thong Nhat. Morever, the food at the Thong Nhat is better.
Sue:

Yeah, maybe I'll stay at the Thong Nhat.   So what hotel in Saigon do you think is
best?
Greg: Saigon has quite a few good hotels.  But I like to stay at the Quoc Te Hotel best.That's the biggest and prettiest hotel in Saigon. 
Sue: But it's also the most expensive, isn't it, Greg?
Greg:

Naturally, but the food and the wine there are the best, and the waitresses
there are the prettiest.
Sue: I'm going to Saigon with my husband: maybe we'll stay at another cheaper hotel.

 

Back to top