Lesson Ten
Part D - Exercises 7 and 8

Bài tập 7
Read the text and do the comprehension test below. Then answer the questions after the vocabulary list below (use paper and pencil to do the exercise).

        Ken là sinh viên trường Đại học Tổng hợp Ha-oai. Anh đang học tiếng In-đô-nê-xia trong chương trình Đông Nam Á.  Tháng trước anh vừa mới đi Jakarta. Anh rất thân với Margaret.  Margaret là tùy viên văn hóa của sứ quán Mỹ ở Jakarta.  Ken nói tiếng In-đô-nê-xia không giỏi lắm vì anh vừa mới học được có bảy tháng thôi.  Nhưng Magaret nói tiếng In-đô-nê-xia rất giỏi.   Chị học tiếng In-đô-nê-xia ba năm ở Ha-oai, rồi học sáu tháng ở trường Đạï học Tổng hợp Jakarta.  Hôm qua họ vừa mới đi chơi Bali.  Bali rất đẹp.  Đó là một thắng cảnh độc đáo của In-đô-nê-xia.  Khách du lịch ngoại quốc thường thích đi thăm Bali khi họ đến In-đô-nê-xia.  Ken va Margaret sẽ ở Bali một tuần.  Tuần sau họ mới về Jakarta.  Tháng sau Ken sẽ về Mỹ, nhưng tháng mười một năm tới Margaret mới về.
Từ vựng Vocabulary
trường đại học tổng hợp university (synthesized tertiary school)
trong in, within
chương trình program
Đông Nam Á Southeast Asia
thân với closely acquainted with
tùy viên văn hóa cultural attaché
của belong to
sứ quán embassy
rồi... and then...
thắng cảnh scenic spot
độc đáp unique
khách du lịch visitor, traveler
ngọai quốc foreign
khi when (ever)
Câu hỏi về bài tập 7
1- Ken học tiếng In-đô-nê-xia ở Jakarta bảy tháng. Yes _____ No _____
2- Margaret học tiếng In-đô-nê-xia ở Ha-oai sáu tháng. Yes _____ No _____
3- Ken nói tiếng In-đô-nê-xia không giỏi lắm. Yes _____ No _____
4- Margaret làm ở sứ quán In-đô-nê-xia ở Mỹ. Yes _____ No _____
5- Ken va Margaret ở chơi Bali một tuần. Yes _____ No _____
6-Tháng mười một năm tới Margaret sẽ về Mỹ. Yes _____ No _____

Bài tập 8
Read the text and do the comprehension test following. Please use paper and pencil to do the test.
        Gia đình tôi có tám người: ba má tôi, một anh trai, một chị gái, tôi, hai em trai tôi và một em gái. 
        Ba tôi là thợ máy, ông làm việc ở một xưởng chế tạo xe hơi.  Mẹ tôi là y tá.  Hai người sống và làm việc ở thành phố Cleveland. Anh trai tôi là bác sĩ. Anh ấy có vợ rồi.  Hai vợ chồng làm việc ở thành phố Philadelphia. Anh chị ấy có hai đứa con: một trai, một gái.   Chị tôi làm luật sư. Chị ấy cũng có chồng rồi. Chồng chị ấy làm việc ở Bộ Ngoại giao.   Hiện nay hai vợ chồng và ba đứa con đang ở Việt Nam.
        Tôi đang học nghiên cứu châu Á ở trường Đại học Ohio State, ở Columbus. Tôi học tiếng Việt năm thứ hai. Tôi chưa có gia đình.
        Các em trai, em gái của tôi còn đi học và ở cùng một nhà với ba má tôi ở Cleveland.  Em gái tôi có nhiều bạn Việt Nam cùng học một trường nên nó cũng biết nói tiếng Việt.  Những ngày nghỉ, các anh chị tôi và tôi thường về Cleveland thăm ba má và các em tôi.
Từ vựng Vocabulary
thợ máy mechanic
xưởng chế tạo factory
hiện nay at the present time
nghiên cứu châu Á Asian studies
còn + verb still, continue to + verb
cùng together (with)
ở một nhà together in the same house
she/he (inferior)
những plural
ngày nghỉ holiday
những ngày nghỉ during the holidays
Câu hỏi về bài 8
1- Tôi có hai anh trai và một em gái. Yes _____ No ______
2- Ba tôi làm ở xưởng chế tạo xe hơi ở Philadelphia. Yes _____ No ______
3- Anh trai tôi là bác sĩ  ở Philadelphia. Yes _____ No ______
4- Chồng chị tôi là viên chức ở Bộ Ngoại giao. Yes _____ No ______
5- Em gái tôi biết nói tiếng Việt. Yes _____ No ______
6- Chúng tôi thường đi Philadelphia. Yes _____ No ______
7- Tôi là người Mỹ. Yes _____ No ______

 

Designed by HN