Listen

Video

Word Frequency and Definitions

 

สัมภาษณ์ พิเศษ นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้า พรรค ประชาธิปัตย์ กรณี เหตุการณ์ ความ ไม่สงบ ใน พื้นที่ จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ (fn1).

 

นาย อภิสิทธิ์ สิ่ง ที่ จะ ทำ เนี่ย อาจจะ ไม่ จำเป็น จะ ต้อง เอา พรบ(ABB) แหละก็ ไม่ ควร ที่ จะ ต้อง รอ พรบ(ABB) แล้ว ถึง ทำ นะครับ. ผม คิด ว่า สิ่ง ที่ ทำ ได้ เนี่ย สมมุติ ว่า ประชาธิปัตย์ เข้า ไป เป็น รัฐบาล ไอ้ เสา หลัก ใน เรื่อง ของ ศูนย์ ยุทธศาสตร์ นโยบาย สภา พัฒนา กองทุน สมานฉันท์ เยียวยา อะไรเนี่ย ใช้ อำนาจ ฝ่าย บริหาร ตั้ง ไป ก่อน. แต่ ที่ อยาก ให้ มี กฎหมาย เนี่ย  ก็ เพื่อ ให้ เกิด ความ มั่นใจ ว่า มัน จะ มี ความ ต่อเนื่อง นะครับ แล้วก็ มัน จะ มี การกำหนด กรอบ การทำงาน บาง อย่าง ซึ่ง จะ ไม่ มี ใคร มา บิด มา เบี้ยว มัน มา เปลี่ยน มัน หรือ มา ยกเลิก มัน ได้ ตามใจ ชอบ. ก็ อย่าง น้อย เนี่ย ถ้า เป็น กฎหมาย ปั๊บ จะ เปลี่ยนแปลง อะไร ก็ ต้อง มี การ มา แก้ไข กฎหมาย แต่ ไม่ใช่ว่า รอ จน กว่า กฎหมาย ผ่าน สภา ประกาศ ใช้ แล้ว ถึง จะ มา ทำ ของ พวก นี้. ผม คิด ว่า มัน ควร ตั้ง ได้ เลย เพียงแต่ว่า เอา กฎหมาย มา รับ อีก ที เพื่อ ความ มั่นคง ของ มัน.

 

นักข่าว อาจารย์ พูด เรื่อง ของ พรก(ABB) ฉุกเฉิน เนี่ย โดย ขั้น ตอน ที่ เรา จะ ต้อง ทำ.

 

นาย อภิสิทธิ์ โดย การ แก้ หรือ การ เลิก กฎหมาย กับ การ แก้ หรือ เลิก การ บังคับ ใช้ เพราะว่า กฎหมาย ฉบับ นี้ มัน จะ มี การ บังคับ ใช้ จะ ต้อง มี การ ประกาศ นะครับ เป็น เวลา สาม เดือน. และ ใน ส่วน ของ การ บังคับ ใช้ เนี่ย  สิ่ง ที่ ผม คิด ก็คือ การ ประเมิน ประเมิน ให้ เป็น รูปธรรม เลย มาตราการ ไหน ใช้ แล้ว มัน ช่วย มาตราการ ไหน มัน ไม่ได้ ช่วย หรือ ไป สร้าง ปัญหา เพิ่ม เติม นะครับ. งั้น ก็ จะ ไม่ ให้ เกิด ความ รู้สึก ว่า ครบ สาม เดือน ก็ เพียงแต่ เป็น พิธีการ พิธีกรรม ว่า เอา เรื่อง เข้า ครม(ABB) จาก กรรมการ ชุด ที่ มี ใน กฎหมาย เนี้ย บอก ว่า เหตุการณ์ ยัง ไม่ สงบ จำเป็นต้อง ใช้ ก็ ต่อ ไป อีก สาม เดือน.

 

นักข่าว ของ กอส(ABB) ถ้า เรา มอง ว่า เป็น ข้อเสนอ กลาง ที่ จะ เข้า มา บริหาร ประเทศ อาจ จะ เป็น มากกว่า หนึ่ง พรรค ก็ได้ ที นี้ กับ ข้อ เสนอ นี้ เรา.

 

นาย อภิสิทธิ์ ไม่ คง ไม่ บังอาจ ที่ จะ ไป บอกว่า พรรค อื่น จะ ต้อง อย่างนั้น อย่างนี้ แต่ว่า เรา เชื่อว่า นี่ เป็น คำตอบ แหละ เรา ก็ จะ เสนอ แหละ เรา ก็ จะ เรียกร้อง ว่า ใคร เป็น รัฐบาล ก็ แล้วแต่ ขอ ให้ ฟัง แหละก็  เคารพ เสียง ของ ประชาชน นะครับ. เหมือน ปี หนึ่ง ที่ ผ่าน มา เนี่ย เรา  ก็  เคย หวัง ว่า รัฐบาล น่า จะ ฟัง พวก เรา บ้าง  เพราะ อย่างน้อย ที่สุด เนี่ย ผล การ เลือกตั้ง ใน พื้นที่ ตรงนี้  ก็  สวน กระแส กับ ผล การ เลือกตั้ง ทั่ว ประเทศ. รัฐบาล ก็ น่า จะ ต้อง ฟัง เรา บ้าง เรา ก็ พยายาม ระมัดระวัง ไม่ เอา เรื่อง นี้ ไป เป็น ปัญหา การ ช่วงชิง ทาง กฎหมาย นะครับ. ผม อภิปราย ใน สภา ทุกครั้ง ก็ ระมัดระวัง อ่า ให้ ท่าน ไตรรงค์ พา สส(ABB) ไป พบ นายกฯ อะไร เนี่ย ก็ เสียดาย เท่านั้น เอง ว่า ว่า ไม่ได้ ฟัง ไม่ได้ เชื่อใจ ใน สิ่ง ที่ พวก เรา พยายาม จะ นำเสนอ ซึ่ง เป็น ประโยชน์ นะครับ แต่ว่า คง จะ มา น้อยใจ ไม่ ได้. ผม คิด ว่า กอส(ABB)  ก็ ไม่ อยู่ ใน สภาพ ที่ ดี กว่า กัน เท่าไหร่ ทั้งๆที่ รัฐบาล ตั้ง ขึ้น มา เอง. ใช่ครับ จริงๆแล้ว มัน คง มี สอง ส่วน ส่วน ที่ หนึ่ง ผม ว่า เรา ปฏิเสธ ไม่ ได้ หรอก ว่า ถ้า เรา มี ความ สัมพันธ์ ที่ ดี ได้ รับ ความ ร่วมมือ จาก เพื่อนบ้าน นะครับ มัน ง่าย นะ แล้ว มัน ที่ ผม บอก ที่ ผม ยก ตัวอย่าง เรื่อง การ ค้า ชายแดน เป็น ตัวนำ นะครับ แล้วก็ ที่ สำคัญ คือ การ ให้ เกียรติ ซึ่งกันและกัน ครับ.  ปัญหา ความ สัมพันธ์ กับ ประเทศ เพื่อนบ้าน ที่ ผ่าน มา บาง ที เกิด จาก เรื่อง ที่ ไม่ ควร เกิด อยู่ ดี ก็ ไป ตะโกน ตำหนิ กัน ข้าม พรมแดน โดยที่ มัน ไม่ใช้ วิธี ทาง การ ทูต ที่ พึง ปฏิบัติ เลย นะครับ. ขณะเดียวกัน เนี่ย ใน ส่วน โลก มุสลิม ผม ว่า มัน ไม่ มี อะไร นอกเหนือ ไป จาก การ เผชิญ กับ เหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้น ใน อดีต ความ เป็นจริง ที่ จะ ทำ ให้ เค้า มา ยอมรับ คำอธิบาย หรือ การ แก้ไข ปัญหา ของ เรา นะครับ เพราะว่า ถ้า เรา ดู ใน เวที ต่างๆ เนี่ย ประเทศ เหล่านี้ เค้า ก็ ถาม อยู่ ใน เหตุการณ์ ที่ พวกเรา ก็ รู้ๆ กัน อยู่ สาม ถึง สี่ เหตุการณ์ เค้า ก็ ติดใจ อยู่ ตรง นั้น เพราะว่า เรา ไม่เคย มี ความ คืบหน้า ในการที่ จะ ทำ ให้ เค้า เชื่อ ว่า เรา รู้ ว่า ความ จริง คือ อะไร แหละ เรา จะ แก้ไข อย่างไร แล้ว ใคร ต้อง รับผิดชอบ.

 

นักข่าว เชื่อ ว่า น่า จะ คลี่ คลาย หรือ ว่า น่า จะ เคลียร์ กับ ต่างประเทศ ได้.

 

นาย อภิสิทธิ์ ผม ว่า ถ้า ยึด ความ จริง กับ ความ ยุติธรรม นะครับ ทั้ง ประเทศ และ ต่างประเทศ หนะ มัน คลี่คลาย ได้.

 

นักข่าว  ก็ ควรจะ มี นโยบาย เฉพาะ กับ ทาง มาเลเซีย หรือ ว่า กับ ทาง โลก มุสลิม ซึ่งที่ เป็น อยู่ ใน ร่าง กอส(ABB) เนี่ย. 

 

นาย อภิสิทธิ์ ที่จริง สมัย ที่ ไม่ใช่ รัฐบาล นี้ นะครับ ความ ร่วมมือ หรือ การ แสวงหา ความ ร่วมมือ กับ ต่างประเทศ เนี่ย มัน ก็ มี แต่ เค้า ไม่ มา ป่าว ประกาศ กัน หนะ. เรา ก็ ต้อง เข้าใจ นะครับ ว่า สมมุติ ว่า เรา ขอ ความ ร่วมมือ เค้า ช่วย ส่ง ตัว คน มา อย่างเงี้ย ก็ต้อง คิดถึง เค้า ใน แง่ กฎหมาย ภายใน ของเค้า นะครับ. แต่ ถ้า เกิด เค้า ทำ ได้ นะครับ เงียบๆ  ร่วมมือ แก้ ปัญหา ไม่มีใคร มี ปัญหา อะไร แต่ ถ้า เค้า ส่ง มา แล้ว เรา ไป ป่าว ประกาศ แล้ว ไป สร้าง ปัญหา ให้ เค้า มัน ก็ เรื่อง อะไร ของ เค้า ที่ เค้า จะ ต้อง มา ช่วย เรา.  นะฮะ นี่ คือ เรื่อง ความ แตกต่าง ของ รัฐบาล ชุด ก่อนๆๆ เลย  ไม่ได้ พูด ถึง พรรค ประชาธิปัตย์ แต่ว่า หลายๆ ชุด กับ รัฐบาล ชุด ปัจจุบัน เนี่ย.

 

นักข่าว จริงๆ  แล้ว คือ ข้อ ปัญหา ปัญหา ภาคใต้ ที่ มัน หนา ขึ้นมา มาก ใน ทุก สอง ปี ครึ่ง เนี่ย ส่วนหนึ่ง ก็ เป็น ปัญหา ของ รัฐบาล ที่ บริหาร.

 

นาย อภิสิทธิ์ เป็น  นโยบาย  นะครับ คง ไม่ใช่  นโยบาย  อย่าง เดียว หรอก แน่นอน เชื้อ ของ ปัญหา มัน มี อยู่ จาก หลาย ปัจจัย ด้วยกัน แต่ว่า นโยบาย เนี่ย เป็น ตัว ซ้ำเติม ค่อนข้าง มาก.

 

นักข่าว จริงๆ ปัญหา ภาคใต้ เนี่ย นักวิชาการ  หลายคน วิเคราะห์ ว่า มัน เลย จุด วกกลับ แล้ว อาจารย์ คิด ว่า มัน รุนแรง ขนาด ไหน.

 

นาย อภิสิทธิ์ ถูก ต้อง ใน แง่ ที่ ว่า สมมุติ ที่ ใคร บอก ว่า สถานการณ์ ราว ปี สี่สิบสาม ถึง สี่สิบสี่ ดีมาก ถ้า เกิด เรา ใช้ นโยบาย ใช้ โครงสร้าง ที่ มี อยู่ ขณะนั้น ก็ จะ กลับไป อยู่ จุด เดิม ผม คิด ว่า คง ยาก นะครับ. แต่ อย่าง ที่ ผม บอก ก็คือ ว่า มัน ก็ มี แนวคิด  อะไร ใหม่ๆ ขึ้นมา เยอะ ไอ้ กรอบ หลักๆ ที่ ผม พูด ไป ก็ ส่วนหนึ่ง แต่ มัน มี นโยบาย เฉพาะ อีก หลาย อย่าง ที่ จะ ช่วย สร้าง ความ มั่นใจ ความ ไว้ใจ นะครับ ว่า รัฐบาล ได้ ให้ ความ สำคัญ กับ วิถี ชีวิต ของ คน ที่นี่ นะครับ. พราะฉะนั้น ใน แง่  ของ การ  ที่ เรา จะ มา ส่งเสริม เรื่อง การ เป็น ศูนย์ วัฒนธรรม นะครับ ที่ ปัตตานี ก็ดี การ ตอบสนอง ใน เรื่อง เอ่อๆ เกี่ยวกับ วิถี ชีวิต ของ ชาว มุสลิม นะครับ เรื่อง กองทุน ฮัดซ์  ซากาด หรือ ว่า เรื่อง ของ ศาล     ชาริย๊ะ มัน ก็เป็น อีก ส่วน หนึ่ง การ สนับสนุน การ ศึกษา นะครับ. การ มา ดู เรื่อง ของ โอกาส ทาง เศรษฐกิจ เรื่อง ของ ความ ร่วมมือ  สาม ฝ่าย ที่ เคย เริ่ม เอา ไว้ เรื่อง ของ การ ประมง คือ ถ้า ผลักดัน อย่าง จริงจัง นะครับ  หรือ แม้กระทั่ง อาหาร ฮาลาล ซึ่ง พูดๆ กัน มาก แล้ว ในที่สุด ก็ ไม่ได้ เกิดขึ้น อย่างเงี้ย ถ้า มา ทำ ตรงนี้ ให้ มัน เกิด ความ มั่นใจ ใน ความ จริงใจ ว่า สิ่ง เหล่านี้ คือ สิ่ง ที่ กำลัง จะ เกิดขึ้น ผม คิด ว่า มัน ก็ จะ ค่อยๆ คลี่คลาย ไป นะครับ แต่ว่า เรา ไม่ มี ความ เชื่อ เลย ว่า ปัญหา มัน จะ แก้ ได้ เร็ว หรือ ง่าย นะครับ.

 

นักข่าว เมื่อ ซัก ไม่ นาน นี้ มี การ ตั้ง พรรค การ เมือง ขึ้น มา พรรค หนึ่ง มี ส่วนร่วม ใน ทาง การ เมือง เพิ่มขึ้น หรือ เปล่า.

 

นาย อภิสิทธิ์ คือ การ แข่งขัน ใน ทาง การ เมือง นะครับ  ก็เป็น เรื่อง ที่ ดี เพราะฉะนั้น การ  มี ทางเลือก เพิ่มขึ้น ก็ดี ทั้งสิ้น เอ่อ มี สอง ประเด็น นะครับ หนึ่ง ก็เป็น มุมมอง สอง ก็เป็น คำเตือน. เอา คำเตือน ก็คือ ว่า  อย่า ไป สร้าง องค์กร ทาง การ เมือง ที่ จะ ไป ตอกย้ำ ความ ขัดแย้ง นะครับ ไม่ อยาก ให้ สิ่ง นั้น เกิดขึ้น  มุมมอง เนี่ย ผม ก็ จะ ย้ำ อีกอย่าง  ก็คือ ว่า ความ สำเร็จ ใน การ  ที่ จะ แก้ ปัญหา เนี่ย เอ่อ จริงๆ แล้ว มัน ต้อง ระดม คน ทั้ง ประเทศ ทุก จังหวัด ผม ไม่ได้ คิด ว่า ปัญหา มัน มี อยู่ ว่า มัน ขาด กลไก อะไร ตรงนี้ เพราะว่า  สิ่ง ที่ จะ ช่วย หนุน ให้ มาตราการ  หรือ นโยบาย ทั้ง หลาย สำเร็จ ได้ เนี่ย คือ ความ เข้าใจ ของ คน นอก พื้นที่ ด้วย นะครับ. เพราะฉะนั้น ใน ส่วน ของ พรรค นั้น เรา ก็ มอง ว่า พรรค มี ตรงนี้ นะครับ แต่ว่า พรรค ที่ ตั้ง ขึ้น มา เฉพาะ เค้า ก็ อาจจะ ลงลึก ได้ บาง เรื่อง แต่ เค้า ก็ อาจจะ ขาด ตรงนี้ ไป ค่อนข้าง มาก ใน การ  ที่ จะ มา หนุน ช่วย ใน การ ผลักดัน ให้ สิ่ง ต่างๆ เป็น ไป ได้ จริง.

 

นักข่าว คือ ตอนนี้ ณ ตอนนี้ ถ้า ไป ถาม รัฐบาล เค้า ก็ อย่าง  เมื่อวานนี้ ที่ มี การ แถลง เรื่อง การ ต่ออายุ พรก(ABB) เค้า บอก ว่า มัน ได้ ผล นะ คือ เหตุ ที่ เกิดขึ้น มัน ลดลง. แต่ว่า ใน ฐานะ ของ คน ที่ ทำข่าว เนี่ย จะ รู้ ว่า เหตุ ที่ เกิด มัน ลดลง ก็จริง แต่ว่า มัน มี เหตุ ที่ มัน รุนแรง เพิ่ม มากขึ้น ที นี้ ใน มุมมอง ของ พรรค ประชาธิปัตย์ หรือ ว่า มุมมอง ของ อาจารย์ เอง.

 

นาย อภิสิทธิ์ คือ สถิติ เนี่ย มัน จะ หยิบ ตัว ไหน ขึ้น มา ก็ได้ แล้วแต่ จะ วัด แล้วแต่ จะ นำ เสนอ มุม ไหน นะครับ. แต่ว่า ผม ว่า คน ใน พื้นที่ เค้า ตอบ ได้ เอง นะ เค้า มี ความ มั่นใจ ใน ความ ปลอดภัย เค้า ขึ้น มั้ย เค้า มี ความ รู้สึก ว่า วิถี ชีวิต ของ การ อยู่ ร่วมกัน เหมือน กับ สมัย ก่อนๆ มัน กลับ มา หรือ ยัง เค้า จะ ตอบ ได้ นะครับ. ผม ว่า เรา ไม่ ต้อง มา เถียงกัน เรื่อง ตัวเลข เลย นะฮะ ไม่ ต้อง มา หลอก ตัวเอง หรือ หลอก คน อื่น เลย แค่ เอา ตัว นี้ เป็น ตัวตั้ง ว่าๆ วิถี ชีวิต กลับ เข้า สู่ ภาวะ ที่ คน มี ความมั่นใจ ใน ความ ปลอดภัย ของ ตัวเอง มี ความ รู้สึก ว่า ความ เป็น อันหนึ่งอันเดียวกัน ใน ชุมชน มันกลับ ไป เหมือนเดิม หรือ ยัง ตัว นี้ คือ ตัววัด ความ สำเร็จ. ไม่ มี ปัญหา หรอก ครับ คือ ประชาธิปัตย์ เนี่ย ทำ หน้าที่ ได้ ทั้ง รัฐบาล และ ทั้ง ฝ่ายค้าน มา โดย ตลอด นะครับ แล้วก็ จะ เป็น รัฐบาล หรือ ฝ่ายค้าน นโยบาย เรา ที่ เรา เรียก ว่า วาระ ประชาชน เนี่ย  ก็เป็น สิ่ง ที่ เรา ต้องการ  จะ ผลัก ดัน นะครับ.  ถ้า คน อื่น มี โอกาส เข้า ไป ทำ แล้ว จะ รับ สิ่งนี้ ไป ทำ แล้ว แก้ ปัญหา ได้ เรา พอใจ แล้วก็ ประชาธิปัตย์ ก็  อยาก จะ เห็น สภา แหละ มี การ เลือกตั้ง แต่ ต้อง เป็น การ เลือกตั้ง และ สภา และ รัฐบาล ที่ คน ทั้ง ประเทศ ยอมรับ ว่า มี ความ ชอบธรรม นะครับ. เพราะฉะนั้น เรา ก็ รอ เงื่อนไข แรก  ก็ คิด ว่า ทำไม กกต(ABB) ไม่ ทำ ตาม คำแนะนำ ของ ศาล มัน ก็ จะ จบ ไป ก่อน เปราะ หนึ่ง.

 

นักข่าว อาจารย์ ครับ เออ ภาพ เก่า แต่ก่อน มัน จะ เป็น แบบ ภาพ เชื่อมกัน ระหว่าง หน่วยงาน ที่แก้ ปัญหา ใน พื้นที่ ภาคใต้ คือ ศอบต(ABB) ดู แล้ว แยก ไม่ ออก จาก พรรค ประชาธิปัตย์ เท่าไหร่ แล้ว พอ มา ถึง.

 

นาย อภิสิทธิ์ ที่ จริง  ก็ ไม่ ค่อย ถูก นะครับ เพราะ ศอบต(ABB) เนี่ย ตั้งแต่ สมัย ท่าน นายกฯ  เปรม  ก็ ยาว มา เพียงแต่ว่า เค้า มี ปรัชญา ของ การ ทำงาน กับ คน ใน พื้นที่ ซึ่ง บังเอิญ ประชาธิปัตย์ ก็ มี ตัวแทน ใน พื้นที่ ใน ส่วนหนึ่ง มา ร่วมด้วย แต่ว่า จะ บอก ว่า มันไป ผูกพัน อะไรกัน มัน ก็ ไม่ใช่ หรอก ครับ.

 

นักข่าว คือ มัน จะ นำ ไป สู่ คำถาม ครับ คือ ใน ช่วง ที่ ศอบต(ABB) ถูก ยุบ ไป ทาง พรรค ประชาธิปัตย์ ก็ ตั้ง ศอบต(ABB) ของ ประชาธิปัตย์ ขึ้น มา แล้ว ไม่ ทราบ ว่า ถ้า ต่อไป ภายใต้ สถานการณ์ มี การ ประเมิน หรือเปล่า ว่า องค์กร เหล่านี้ น่า จะ กลับ มา หรือ ว่า จะ ปรับ ให้ เข้า กับ สถานการณ์.

 

นาย อภิสิทธิ์ คือ เรา พูด ชัด อยู่ แล้ว ผม พูด รวมๆ ก่อน ว่า ศอบต(ABB) บวก แล้ว แต่ว่า ชื่อ นี้ มัน ไป แสลงใจ ใคร จริงๆ เนี่ย ผม ก็ ไม่ ขัดข้อง มัน จะ ชื่อ อะไร ก็ ขอ ให้ มัน ทำงาน อย่างที่ ควร จะ ทำ นั่น หนะเป็น ใช้ ได้ นะครับ.

 

นักข่าว แล้ว มี การ พูด กัน อันนี้ ถาม กัน ตรงๆ นะครับ ว่า เค้า มี การ พูด กัน ว่า ปัญหา ภาคใต้ ส่วนหนึ่ง ก็เป็น ปัญหา ของ กลุ่ม การ เมือง ต่างๆ อาจจะ เป็น กลุ่ม อำนาจ เก่า กลุ่ม อำนาจ ใหม่ ซึ่ง มี การ ขัดกัน แหละก็ ยก เรื่อง ศอบต(ABB) ของ พรรค ประชาธิปัตย์ เนี่ย คือ นี่ นะ อำนาจ อิทธิพล เก่า ของ พรรค ประชาธิปัตย์ อยู่ ด้วย.

 

นาย อภิสิทธิ์ คือ เวลา มี การ พูด แบบ คลุมๆ หลวมๆ เนี่ย อันตราย นะครับ อันตราย ก็คือ ว่า เดี๋ยว จะ เข้าใจ กัน ผิด ไป หมด นะครับ หรือ อาจจะ จงใจ ให้ เข้าใจ ผิด ก็ได้ ผม ไม่ ทราบ แต่ ผม ก็ จะ บอกว่า รัฐ เนี่ย รัฐบาล นี้ เค้า มี อำนาจ แล้วก็ รัฐบาล นี้ ทุกคน ก็ รู้ ว่า กล้า ใช้ อำนาจ นะครับ. แล้วก็ แถม ใน พื้นที่ นี้ ได้ อำนาจ พิเศษ ไป อีก จาก พรก(ABB) ถ้า มัน มี กลุ่ม ไหน ซึ่ง สร้าง ความ เสียหาย ให้ กับ บ้านเมือง เนี่ย เค้า จัดการ  แน่นอน เลย ครับ โดยเฉพาะ ถ้า เป็น คู่แข่ง ทาง การ เมือง หรือ อะไร เนี่ย นะครับ. แต่ว่า มัน เป็น การ พูด ให้ เกิด ความ ไขว้เขว ความ กำกวม เข้า ไว้ นะครับ เพราะ เอา เข้า จริงๆ เนี่ย ที่ ผ่าน มา ที่ ดำเนิน คดี ก็ มี แต่ นักการ เมือง ซีก รัฐบาล ทั้งนั้น นะ.

 

นักข่าว ถ้า ได้ เป็น รัฐบาล นี่ คิด ว่า แก้ ได้ แน่นอน มั้ย ครับ ไฟ ใต้.

 

นาย อภิสิทธิ์ ผม คิด ว่า แก้ ได้ แต่ว่า ไม่ มา บอก ว่า แก้ ภายใน หก เดือน ภายใน หนึ่ง ปี หรอก เพราะว่า ตอนนี้ แผล มัน ลึก พอสมควร นะครับ แต่ว่า อย่างน้อย ถ้า หันเห ทิศทาง การ แก้ปัญหา ใช้ อ่า หลักคิด ที่ มัน ถูกต้อง แล้ว. ผม ว่า สถานการณ์ จะ ค่อยๆ คลี่คลาย ลง ไป เพราะว่า เรา เชื่อ ว่า มัน เป็น เรื่อง ของ ความ ไว้ใจ ที นี้ เรา ก็ รู้ ว่า เรา เปรียบเทียบ ได้ เหมือน คน สอง คน เนี่ย ตอนแรก แตกต่าง กัน ต่อมา ก็ อยู่ กัน จน คุ้นเคย กัน ไว้ใจ กัน วัน นึง เนี่ย เกิด ทำ อะไร ขึ้น มา ไม่ รู้ เนี่ย ไม่ ชอบ กัน แล้ว ระแวง กัน แล้ว กว่า จะ กลับ มา ไว้ใจ กัน มัน ก็ ต้อง ใช้ เวลา บ้าง.

 

นักข่าว แล้ว จะ ใช้ พรก(ABB) ต่อ หรือ ว่า จะ ใช้.

 

นาย อภิสิทธิ์ อย่าง ที่ บอก ไง ครับ บาง บทบัญญัติ จะ ต้อง เลิก นะครับ ส่วน การ  จะ ใช้ ต่อ เนี่ย ก็ จะ ประเมิน แล้วก็ จะ ดู ว่า จะ ค่อยๆ ถอย ไป อย่างไร นะครับ. เป้าหมาย จริงๆ เนี่ย มัน ไม่ใช่ว่า ว่า จะ ต้อง ใช้ ตลอดไป นะครับ ที่ จริง เป้าหมาย จริงๆ คือ มัน ควร จะ ต้อง เลิก ใช้ โดยเร็ว ที่สุด เพราะว่า การ เลิกใช้ คือ การ บอก ว่า สถานการณ์ ไม่ ฉุกเฉิน แล้ว มัน เป็น สถานการณ์ ที่ เข้า สู่ ภาวะ ปกติ นั่น หนะ ตัววัด.

 

นักข่าว รัฐบาล ก็ บอก ว่า กองทัพ เค้า ก็ ต้องการ.

 

นาย อภิสิทธิ์ คือ ที่ ไป บอก ว่า กองทัพ ต้องการ  เนี่ย บังเอิญ ว่า มัน ไป เอา หลาย เรื่อง ไป ผสม กัน เดิม ที เดียว เนี่ย มัน เป็น เรื่อง ความ กังวล เกี่ยวกับ เรื่อง ของ กฎ อัยการศึก ว่า ฟัง ดู ไม่ ดี แล้วก็ มี ปัญหา ว่า กฎ อัยการศึก เนี่ย คือ เครื่องมือ ทาง กฎหมาย ที่ จะ ให้ ทาง กองทัพ เข้า มา ทำ หน้าที่ หรือ ปฏิบัติ หน้าที่ ใน บาง เรื่อง ก็เลย ไป พูด กัน ว่า เอา ออก กฎหมาย มา แทน กฎ อัยการศึก. ซึ่ง ความจริง ถ้า ถาม อย่าง กอส(ABB) เนี่ย เค้า ก็ เพียงแต่ เสนอ ว่า ออก กฎหมาย สั้นๆ หนะ ให้ ทหาร เข้า ไป ทำ บาง สิ่ง บาง อย่าง ได้ แต่ นี่ มัน ไม่ใช่ ในที่สุด คุณ ก็ ไป ยกเลิก กฎหมาย สถานการณ์  ฉุกเฉิน เดิม ออก มา ใหม่ บาง เรื่อง ก็ อาจ จะ ดี ขึ้น แต่ อีก หลายๆ เรื่อง เนี่ย ของแถม มา แบบ ที่ น่ากลัว มาก นะฮะ.

 

เพราะฉะนั้น มัน ก็เลย สับสน ถาม ว่า มี เครื่องมือ ทาง กฎหมาย ที่ จำเป็น มัน ก็ มี วิธี อื่น ที่ ทำ ได้ ตั้งเยอะแยะ ไป ไม่ได้ จำเป็น ที่ จะ ยึด รูปแบบ ของ พรก(ABB) อย่าง ที่ ทำ ลง ไป.

 

นักข่าว บทบาท ใน การ ดูแล.

 

นาย อภิสิทธิ์ การๆ เอาๆ ฝ่าย ปกครอง เห็น มั้ย ฝ่าย ปกครอง หรือ ฝ่าย ราชการ หรือ รัฐ หรือ ท้องถิ่น อัน นี้ ต้อง เป็น ไป ตาม รัฐธรรมนูญ อยู่ แล้ว นะครับ ส่วน ที่ เกี่ยวกับ กิจการ ของ ศาสนา อัน นี้ เนี่ย จริงๆ แล้ว โดย หลัก ก็ ต้อง ยึด หลัก ศาสนา นะครับ ถึง จะ ถูกต้อง นะฮะ. แหละก็ วันนี้ เรา ก็ ได้ รับ เสียงสะท้อน มา ว่า เค้า ก็ ไม่ อยาก เห็น รูปแบบ ของ การ เมือง บาง อย่าง เข้า ไป ใน เรื่อง ของ กิจการ  ของ ศาสนา  ไม่ ว่า จะ ศาสนา ใด ด้วย ซึ่ง นะครับ  ไม่ได้ จำกัด เฉพาะ เรื่อง ของ อิสลาม ทั้ง ผู้ ระแวง แหละ ทั้ง ผู้ มี ปัญหา.

 

นักข่าว แต่ว่า ควร จะ มี การ คือ เค้า ก็ บอก ว่า เค้า ก็ สูญเสีย ซึ่ง ความ เป็นจริง ใน สถิติ ก็คือ คน มุสลิม จะ สูญเสีย เยอะ กว่า  แต่ คน ไทย พุทธ  เค้า ก็ ถือ ว่า เค้า  ไม่ได้ รับ การ ปกป้อง ที่ ดี เท่า ที่  ควร จาก.

 

นาย อภิสิทธิ์ คือ มุสลิม อย่าง นี้ คน พุทธ ก็ มี ความ รู้สึก ขึ้น มา ซึ่ง แบบ เนี้ย นี่ ก็คือ ปัญหา นะครับ เพราะฉะนั้น จริงๆ เนี่ย ผม ถึง บอก ว่า หมุน อยู่ ที่ ความ ยุติธรรม หนะ เรา  ไม่ได้ ต้องการ  ให้ ใคร มี พิเศษ กว่า ใคร เลย ก็ แค่ ต้องการ  ความ ยุติธรรม ความ รู้สึก ว่า ได้ รับ การ ปฎิบัติ อย่าง เท่าเทียม กัน อยู่ร่วม กัน ใน ฐานะ คน ที่ มี สิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรี เท่าเทียมกัน นั่น คือ เป้าหมาย. แล้ว ผม เชื่อ ว่า จะ เป็น พุทธ จะ เป็น มุสลิม เนี่ย นั่น คือ สิ่ง ที่ เค้า ต้องการ  เท่า นั้น เอง เค้า ไม่ ต้องการ  จะ บอก ว่า ต้อง เหนือ กว่า นะครับ เพราะ เรื่อง ศาสนา ต้อง เหนือ กว่า เพราะ เรื่อง เชื้อชาติ ต้อง เหนือ กว่า เพราะ เรื่อง ภาษา หรือ อะไร นะครับ. ใคร ไป ติดต่อ ราชการ  ไม่ สันทัด ภาษา ไทย  ก็ ควร จะ มี คน ช่วย แปล  ให้ ไม่ มี อะไร เลย ที่ จะ เป็น ข้อเสีย นะครับ เพราะว่า ยิ่ง สื่อสาร กัน ได้ มาก ขึ้น เท่าไหร่ เนี่ย มัน ก็ ง่าย ต่อ การ ที่ จะ สร้าง ความ สงบ แต่ว่า บางที ไป เข้าใจ กัน ผิด เพราะ ว่า ไป ยึด ติด กับ เรื่อง คำ ว่า ภาษา ราชการ  หรือ อะไร ต่างๆ ซึ่ง ผม เข้าใจ ว่า กอส(ABB) ก็ ไม่ได้ เสนอ ให้ เปลี่ยนแปลง อะไร เลย เรื่อง สาม  จังหวัด ใช่มั้ย ความ เชื่อ พื้นฐาน มัน ไม่ เหมือนกัน เลย นะครับ คุณ ทักษิณ หมุน อยู่ กับ อำนาจ กับ ทุน หนะ ผม เชื่อ เรื่อง คน ผม เชื่อ เรื่อง การ อยู่ ร่วมกัน นะครับ เพราะฉะนั้น หลาย เรื่อง มัน ก็ จะ ไม่ เหมือนกัน นะครับ.

 

นักข่าว พอดี น้อง เค้า ดู วีซีดี มา การ ประชุม ใหญ่ ของ พรรค ประชาธิปัตย์ เรื่อง ทุนนิยม เรื่อง ที่ อาจารย์ เคย บอก ไว้ ว่า ตอนนี้ ประเทศ ไทย อยู่ ภายใต้ ระบบ เสรีนิยม ทุนนิยม ใช่มั้ย ครับ.

 

นาย อภิสิทธิ์ คือ ผม พูด อย่างนี้ ว่า เค้า ก็ เอา ตัวเลข บาง ตัว เป็น ตัว ตั้ง เช่น มูลค่า ใน ตลาด หลักทรัพย์ การ เติบโต มี บริษัท ขนาด ใหญ่ นะครับ กำไร อาจจะ ดุล การ ค้า นะครับ เออ โดย ที่  ไม่ได้ ดู ว่า ตัวเลข เหล่านั้น  ไม่ได้ แปล ออก มา เป็น ประโยชน์ กับ คน ส่วนใหญ่ เสมอ ไป นะครับ เช่น กำไร ของ  ปตท(ABB) เกือบ แสนล้าน ถาม ว่า ประชาชน รับ ภาระ อะไร บ้าง หรือ ธุรกิจ อื่น รับ ภาระ อะไร บ้าง นะครับ หรือ การ  ที่ บอก ว่า เอฟทีเอ กับ จีน ทำ ให้ มี การ ส่งออก ตรง นั้น ตรง นี้ เพิ่มขึ้น เคย ไป เทียบ กับ ความ สูญเสีย ที่ เกิดขึ้น กับ เกษตรกร ภาค เหนือ มั้ย นะครับ. ผม บอก ทำไม เรา ไม่ เอา ทุนนิยม มา รับ ใช้ คน นะครับ เรา ไม่ ปฏิเสธ ทุนนิยม หรือ เศรษฐกิจ เสรี เพราะ นั่น คือ กลไก ที่ มัน จะ ช่วย สร้าง มูลค่า ซึ่ง อาจจะ เป็น คุณค่า ให้ กับ ประชาชน ได้ แต่ เรา ต้อง ใช้ มัน ให้ ถูก นะครับ. เพราะฉะนั้น นโยบาย หลาย อย่าง เนี้ย ความ แตกต่าง อยู่ ที่ ว่า เรา ทำ เราใช่ มัน ถูก หรือ เปล่า แปรรูป รัฐวิสาหกิจ เป็น นโยบาย ที่ ดี ได้ ถ้า คุณ ทำ ถูก ทำ ถูก คือ อะไร คือ ทำ ให้ มัน แปรรูป แล้ว นำ ไป สู่ ประสิทธิภาพ ของ บริการ  ที่ ดี ให้ ประชาชน ไง. ซึ่ง มัน ตรง กัน ข้าม กับ การ   ไป ตั้ง โจทย์ ว่า เอา ไป รับใช้ ทุนนิยม เพราะว่า อัน นี้ เห็น ง่าย สุด คือ ถ้า คุณ แปรรูป เพื่อ รับใช้ ทุนนิยม เนี่ย คุณ ต้อง ยก อำนาจ ผูกขาด ไป ให้ เอกชน เลย เพราะ บริษัท นั้น จะ กำไร มาก ราคา หุ้น จะ ดี. แต่ ถ้า คุณ อยาก ให้ มี ประสิทธิภาพ เนี่ย คุณ ต้อง ไม่ ให้ เกิด การ ผูกขาด คุณ ต้อง ทำลาย การ ผูกขาด ตรง นั้น ก่อน แล้ว ถึง ปล่อย ให้ เกิด การ แข่งขัน แล้วก็ เอา เอกชน เข้า มา ประกอบการ  นี่ เป็น ตัวอย่าง ง่ายๆ ว่า มัน พอ หลักคิด มัน ต่าง กัน นโยบาย จะ ฟัง ดู เชื่อ ว่า อาจจะ ดู ไม่ ต่าง กัน มาก แต่ว่า วิธี ใช้ แหละ ผลลัพท์ ที่ ออก มา เนี่ย มัน จะ ต่าง กัน โดย สิ้นเชิง. ผม จะ เปิด ให้ ฝ่ายค้าน เค้า ได้ พูด ด้วย  ไม่ได้ มี ปัญหา อะไร เลย ครับ  ไม่ได้ เป็น เรื่อง ผิด ที่ นายกฯ  พูด กับ ประชาชน แต่ เป็น เรื่อง ผิด ที่ นายกฯ  คิด จะ พูด คน เดียว นะครับ.

 

นักข่าว แล้ว รูปแบบ ของ รัฐบาล อภิสิทธิ์ กับ รัฐบาล นาย ชวน นี่ จะ เหมือน กัน มั้ย ครับ.

 

นาย อภิสิทธิ์ ชวน ไหน ล่ะ มี ชวน หนึ่ง ชวน สอง เอา ชวน ล่าสุด ล่ะ กัน คือ จริงๆ แล้ว เนี่ย รูปแบบ รัฐบาล เนี่ย มัน ไม่ รู้ จน กว่า มัน จะ ตั้ง ใช่ มั้ย จะ มา ถาม ผม ว่า เป็น รัฐบาล พรรค เดียว รัฐบาล ผสม รัฐบาล เสียง ข้าง มาก เสียง ข้าง น้อย มัน ต้อง ดู ผล การ เลือกตั้ง ก่อน นะครับ. แต่ว่า รัฐบาล ของ ประชาธิปัตย์ ถ้า จะ เกิด ขึ้น เนี่ย ก็ จะ ยืนยัน ว่า เป็น รัฐบาล ที่ เข้มแข็ง นะครับ การ นำ ต้อง เป็น การ นำ ที่ เข้มแข็ง รวดเร็ว แต่ การ นำ ที่ เข้มแข็ง รวดเร็ว เนี่ย ไม่ มี ความ จำเป็น เลย ที่ จะ ต้อง เป็น     เผด็จการ ไม่ มี ความ จำเป็น เลย ที่ จะ ต้อง ไป รวบ อำนาจ นะครับ นี่ คือ สิ่ง ที่ เป็น แนวทาง. เพราะฉะนั้น วันนั้น ที่ พูด วาระ ประชาชน เนี่ย ผม พูด ถึง ผู้นำ แนว ใหม่ ก็คือ ผู้นำ ที่ รู้ ถึง ความ ท้าทาย ของ โลก ปัจจุบัน ที่ ต้องการ  การ ตัดสิน ใจ ความ รวดเร็ว ความ เท่าทัน ต่อ สถานการณ์ แต่ ขณะเดียวกัน เนี่ย ต้อง เป็น ผู้นำ ซึ่ง เข้าใจ ด้วย ว่า การ นำ ที่ ยั่งยืน คือ การ นำ ที่ ฟัง เสียง การ นำ ที่ ยอมรับ ความ หลากหลาย  การ นำ ที่ ไม่ มี วาระ แอบแฝง ของ ตัวเอง.

 

นักข่าว แล้ว เรื่อง คอร์รัปชั่น ล่ะ คะ ทุก องค์กร ต้อง มี.

 

นาย อภิสิทธิ์ มัน ทำ ได้ หลาย เรื่อง มากๆ นะครับ เออ ทั้ง ใน แง่ ของ การ เป็น ตัวอย่าง ทั้ง ใน แง่ ของ การ เอาจริงเอาจัง นะครับ. สอง เนี่ย ตัว ระบบ หลาย เรื่อง เนี่ย มัน เป็น ตัว เอ่อ เปิด ช่องทาง ให้ มี การ  คอร์รัปชั่น ถ้า เรา ปฏิรูป ระบบ การ บริหาร ของ ภาค รัฐ การ ใช้ อำนาจ ให้ ใช้ ดุลยพินิจ ให้ มัน น้อยหน่อย ให้ มัน มี กฎเกณฑ์ กติกา ที่ ชัดเจน ไอ้ ช่อง ทาง การ แสวงหา ประโยชน์ มัน ก็ ลด ลงไป       นะครับ. ใน ยุค สมัย ใหม่ การ ทุจริต รูปแบบ ใหม่ มา จาก เรื่อง ผลประโยชน์ ทับซ้อน ก็  ต้อง ไม่ ให้ มี ตรง นั้น นะครับ ผม ก็ บอก ว่า อ่ะ อย่าง น้อยๆ ที่สุด ผม บอก ว่า สส(ABB) นักการ เมือง ทุกคน แหละ สมาชิก ครอบครัว ต้อง ประกาศ เลย ว่า ตัวเอง มี ผลประโยชน์ ทาง ธุรกิจ อะไร บ้าง บาง เรื่อง ทำ ได้  ไม่ได้ ผิด กฎหมาย แต่ว่า ประกาศ ให้ รู้ ให้ โปร่งใส  นะครับ จะ ได้ มี การ ตรวจสอบ ได้. ส่วน มาตราการ  การ แก้ปัญหา การ ทุจริต มัน ก็ มี อีก เยอะ ที่ ทำ ได้ เรื่อง การ คุ้มครอง พยาน เรื่อง ของ การ วิจัย แม้กระทั่ง เรื่อง ของ สิทธิ เสรีภาพ สื่อ ลอง สื่อ กัด ติด จริงๆ เนี่ย ผม ก็ ไม่ เห็น เรื่อง ไหน มัน ในที่สุด มัน จะ หนี ไป ได้ อย่าง เรา เปิด โอกาส  อย่าง เรื่อง ทุจริต ยา เรา ก็ กัด ติด กัน จน ไม่ ว่า ต้น จน จบ มัน ก็ ไป ได้. ใคร บอก ว่า ใน สังคม ไทย มัน เอาจริงเอาจัง กับ เรื่อง พวก นี้  ไม่ได้ ทำ ได้ แต่ว่า ไอ้ ช่วง ที่ ผ่าน มา เนี่ย มัน เป็น เพราะว่า แต่ล่ะ ฝ่าย  ไม่ได้ ทำ หน้าที่ ได้ อย่าง เต็มที่ ถูก แทรกแซง ทั้ง ถูก ครอบงำ นะครับ เรา ก็ ปล่อย ผ่าน ไป เสร็จ แล้วก็ ถูก เค้า เอา ค่านิยม มา ใส่ ว่า เฮ้ย ทุกคน ก็ ต้อง โกง เหมือนกัน ฉะนั้น อย่า ไป คิด มาก ซึ่ง มัน ผิด นะครับ. แล้วก็ มอง ยาว ไป กว่านั้น เนี่ย เรื่อง ค่านิยม ที่ เรา ปลูกฝัง นะครับ ให้ เด็ก ให้ เยาวชน ว่า อะไร คือ สิ่ง ที่ ควร จะ เป็น เป้าหมาย ใน ชีวิต เค้า อะไร คือ วิธีการ  ที่ เค้า พึง จะ ใช้ นะฮะ. วัน ก่อน ผม ยัง ตกใจ เพราะว่า มี อาจารย์  โรงเรียน ใน กรุงเทพ มา บ่น ให้ ฟัง ว่า เดี๋ยวนี้ เด็ก ใน โรงเรียน นะครับ ไม่ ต้อง เอ่ย ชื่อ โรงเรียน เนี่ย เค้า บอก ว่า เค้า กลุ้มใจ มาก ว่า เค้า ไม่ รู้ จะ สอน เด็ก ยังไง ใน เรื่อง ค่านิยม แบบ นี้ เพราะ เด็ก บอก ว่า อยาก เหมือน นายกฯ ถาม ว่า อยาก เหมือน นายกฯ เพราะ อะไร บอก ว่า เพราะว่า ทำ ผิด แล้ว ไม่ ต้อง รับ ผิด.

 

Fn1. แหล่งที่มา ศูนย์ข่าวอิศรา สมาคม นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ แห่ง ประเทศ ไทย ใน โอกาส ที่ พรรค ประชาธิปัตย์ เดิน สาย เปิด เวที รับฟัง ความ คิดเห็น จาก ภาค ประชาชน ใน พื้นที่ จังหวัด ชายแด นภาคใต้ ระหว่าง วันที่  สอง0-สอง1 กรกฎาคม สอง549 (http://www.tjanews.org/multimedia/?mno=84)

 

 

Abbreviations:

 

        Acronym (s)

Definition (s) in Thai

                Definition (s) in English

  พรบ   พระราชบัญญัติ   Parliamentary Act
  กอส   คณะกรรมการเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ   National Reconciliation Commission
  สส   สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร   Member of the House of
  Representatives or Member of
  Parliament (MP)
  พรก   พระราชกำหนด   Royal Decree
  ครม   คณะรัฐมนตรี   Council of Ministers (a.k.a. cabinet)
  กกต   คณะกรรมการการเลือกตั้ง   Election Commission of Thailand (ECT)
   ศอบต   ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้   Southern Border Provinces
  Administrative Center (SBPAC)
  ปตท   บริษัท ปิโตรเลียม แห่งประเทศไทย จำกัด
  มหาชน
  Petroleum Thai (PTT) Public
  Company Limited