Balita

Translation Tools
(I-click ang link sa itaas at may separate window na lilitaw kung saan makikita ang listahan ng lahat ng translation tools na maaring magamit para sa dokumentong ito.)

Buod ng Balita

 

 

Maikling Pagsasanay

Ito ay isang maikling pagbabalita sa wikang Tagalog. 

For Testing Purposes Only

I-click ang larawan sa itaas para sa buod ng balita

Video mula sa http://www.inq7.net/video/

Maikling Pagsasanay: