Maikling Pagasanay:

Piliin kung ano ang produkto ang nanggagaling sa lugar na binabangit sa bilang:

This space shows a quiz in java-enabled browsers