Maikling Pagsasanay

Piliin ang tamang sagot:

(i-click ang "judge button" para malaman kung tama o mali ang iyong sagot.
Any ibig sabihin ng letra/marka:
"S" - mali ang sagot, palitan ng ibang sagot
"*" - tama ang sagot
"D" - tanggalin ang sagot na ito
"I" - may kulang na sagot)