Mga Huwarang Bayani

Translation Tools
(I-click ang link sa itaas at may separate window na lilitaw kung saan makikita ang listahan ng lahat ng translation tools na maaring magamit para sa dokumentong ito.)

Lapu-lapu   Jose Rizal   Apolinario Mabini
Emilio Aguinaldo   Andres Bonifacio   Melchora Aquino
Mga Di-kilalang Sundalo  

 

  Maikling Pagsasanay
   

Lapu-lapu

Si Lapu-lapu ang kauna-unahang pinunong Pilipinong lumaban sa mga mananakop na Kastila. Pinamumunuan ni Magallanes ang unang pangkat ng mga Kastilang nagtangkang sumakop sa kapuluan. Nang dumating siya kasama ng kanyang mga sundalo sa pulo ng Mactan, magiting na ipinagtanggol ni Lapu-lapu at ng kanyang mga tauhan ang kalayaan nila. Napatay si  Magallanes sa labanang iyon kaya't itinanghal na unang bayaning Pilipino si Lapu-lapu ng bansa.

Balik sa Simula

Jose Rizal

Si Rizal ang pambansang bayani ng Pilipinas. Dalawang kilalang nobela ang sinulat niya - ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Inilarawan niya sa dalawang nobelang ito ang kawalang-katarungan at pagmamalupit ng mga Kastila sa mga Pilipino. Binigyang-diin din niya ang pag-ibig sa bayan at ang kinakailangang kalayaan ng ating bansa. Hindi naibigan ng mga Kastila ang isinulat niya kaya't ikinulong siya at binaril sa Bagumbayan. Rizal Park o Luneta na ang tawag ngayon sa Bagumbayan.

Bata pa lamang si Rizal ay kinakitaan na siya ng katalinuhan. Tatlong taong gilang pa lamang siya nang matutong bumasa. Kartilya ang kanyang unang aklat na may mga alpabeto at dasal. Kinagigiliwan niyang makinig sa kanyang ina habang tinuturuan nito ang kanyang mga kapatid.

Balik sa Simula

Apolinario Mabini

Isang napakatalinong tao at may napakatibay na paninidigan si Apolinario Mabini. Kahit paralitiko siya, sumulat siya ng isang sanaysay hinggil sa mga tungkulin ng mga mamamayan sa Diyos, sa bayan, at sa kanyang kapwa-tao. naging tagapayo siya ni Heneral Emilio Aguinaldo noong panahon ng Digmaang Pilipino-Amerikano. Tinawag siyang Utak ng Himagsikan.

 

Balik sa Simula

Emilio Aguinaldo

Si Heneral Emilio Aguinaldo ang unang pangulo ng Unang Rebolusyonaryong Republika ng Pilipinas. Sa kanyang tahanan unang itinaas ang bandila ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1898. Ito ang araw nang ipinahayag niya ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espaņa.

 

 

Balik sa Simula
 

Andres Bonifacio

Si Andres Bonifacio ang nagtatag ng Katipunan. Ang Katipunan ay ang samahan ng mga Katipunero. Ang mga Katipunero ay ang mga Pilipinong lumaban sa mga Kastila sa pamamagitan ng sandata o himagsikan. Gusto nilang maging malaya ang mga Pilipino mula sa Espaņa.

 

 

Balik sa Simula

Melchora Aquino

Si Melchora Aquino ay kilala rin sa pangalang Tandang Sora. Tinulungan niya ang mga Katipunero. Binigyan niya sila ng pagkain at tirahan. Inalagaan pa niya ang mga may sakit at sugatang Katipunero. Isa iyang matapang na Pilipino.

 

 

Balik sa Simula

Mga Di-kilalang Sundalo

Libu-libo ang mga di-kilalang sundalong Pilipino. Inialay nila ang kanilang buhay sa pagsisilbi para sa Inang Bayan at mga kababayan. Nagbuwis sila ng buhay dahil sa pagmamahal nila sa bansa. Ang kanilang kagitingan ay idinambana sa mga puso ng lahat ng Pilipinong mapagmahal sa kalayaan.

Sila ay ilan lamang sa mga bayaning Pilipino. Ipinagmamalaki ng mga Pilipino ang kanilang kagitingan.

 

Balik sa Simula

Image sources:

Lapu-Lapu: Samahan. (n.d.). History of the Philippines. Retrieved March 18, 2005 from http://samahan.uchicago.edu/archive/2003/images/Lapu-Lapu.jpg 

Jose Rizal: William and Mary Filipino-American Student Association. (n.d.). Culture. Retrieved March 18, 2005 from http://www.wm.edu/so/fasa/culture.htm

Apolinario Mabini: Letran Hall of Fame. Retrieved on October 20, 2005 from http://www.letran.edu/about/heroes.php 

Emilio Aguinaldo: Philippine Government. (2005) The Philippine Presidents. Retrieved on March 18, 2005 from http://www.gov.ph/aboutphil/presidents.asp 

Andres Bonifacio: Asian Studies Center, Michigan State University. (n.d.). Philippine History. Retrieved October 23, 2005 from http://www.asia.msu.edu/seasia/Philippines/History/hist_spanish.html 

Melchora Aquino: Espada, Dennis (2003) Mothers of Courage. Retrieved October 23, 2005 from http://www.bulatlat.com/news/3-15/3-15-mothers.html 

Mga Di-kilalang Sundalo: Corregidorisland.com (n.d.) Libingan ng mga Bayani. Retrieved on March 18, 2005 from http://corregidorisland.com/bayani/libingan.html 

Text Source:

Dizon, Priscila B.  1995. Bayanihan 2. Quezon City: KASAPI: Philippine Educational Publishers Association

Balik sa Simula

Maikling Pagsasanay:

Sabihin kung sino, saan, o ano ang tinutukoy sa mga sumusunod na pangungusap:

This space shows a quiz in java-enabled browsers