Ang Pakpak ng Buhay
ni Jose Katindig

anarule.gif (1534 bytes)

tagalogtools.jpg (14975 bytes)

 

Sa pugad ng isang pag-big na wagas,
nilang kang inakay na buto at balat,
Ika'y inaruga't minahal nang ganap,
Isip mo'y nilinang, buto'y pinatagas,
Kaya't naging ibong matibay ang pakpak.

Nang maging ibon ka't ang pakpak na angkin
Ay nalilipad na ang ibig liparin,
Sa mga tagumpay lubos kang nalasing;
pugad na nilakha'y tinagkang gibain,
Ang nagpalang kamay, ibig nang tukain.

Sa ganyang gawa mo'y dapat matalastas
Na di naman laging iyo ang itaas:
Bagwis, pag nasira'y nabali sa lipad,
Ikaw at ang madlang papuri't pakpak,
Sa lupa'y pasubsob na magsisilagpak.

Sa pagkahiabng mo sa lakas ng angkin,
Nagbigay ng lakas, dinusta't iniring,
nilimot mong ganap ang salawikaing;
Sa pinanggalingan, ang hindi tumingin,
Sa paroroona'y di makakarating.

The following are web-based tools to help you in translation. Click on "more" for additional information.

Word Frequency Program
This is a program that counts the frequency of each word in a document or corpus of documents.  The compiled word frequency list can be used to evaluate materials and aid students in learning new words.  More

Interlinear Translator
The Interlinear translation is another tool in helping you translate assigned texts.   You can save your work at any time and then resume working on that translation at some subsequent date.  The latest version of a word-for-word and a smooth translation is saved for any given individual.  More

Concordance Program
This program show each word in a document or corpus in each of the contexts in which it occurs in the text.  The words are surrounded by some of the text before and after the word's occurence for learners  can see the various ways  in which  a word is used.  This tool can also be used to find the occurence of single words or phrases or expressions in a given text. More

Tagalog Online Dictionary
This is an web-based interactive dictionary that has the feature of showing list of words searched on a web page with an option to print out.

Discussion Forum
This is a tool that allows students to be part of a community of language learners and native speakers as they receive immediate feedback from instructor and from other learners. 

Back to Literature Page

 

wpe1.jpg (1893 bytes)

wpe3.jpg (1497 bytes)

wpe5.jpg (1425 bytes)

wpe2.jpg (2145 bytes)

wpe7.jpg (1493 bytes)

wpe6.jpg (1419 bytes)

wpe4.jpg (1254 bytes)

ABOUT THIS SITE

Translation SEASITE Main Page

Translation Lessons

Translation Tools

Link to Tagalog Vocabulary
Site

Link to SEASITE Tagalog

Link  to
SEAsite