Word Frequency List of Assignment 1-19 (843)

 ก็  85  
 มัน  77  
 ไม่  66  
 ไป  60  
 ที่  55  
 มา  53  
 เนี่ย  51  
 นะ  51  
 จะ  47  
 ให้  40  
 แล้ว  37  
 มี  34  
 ได้  34  
 เรา  31  
 ว่า  30  
 คน  28  
 นี่  27  
 เอา  23  
 กัน  23  
 เลย  22  
 ไอ้  21  
 ยัง  21  
 งก  20  
 ถ้า  19  
 เป็น  19  
 ต้อง  19  
 ทำ  18  
 ลูก  18  
 พอ  17  
 อยู่  17  
 อะไร  17  
 บอก  16  
 อีก  15  
 เข้า  15  
 ดี  15  
 วัด  14  
 เทศน์  14  
 สูบ  14  
 ตาย  13  
 ช่วย  13  
 ของ  13  
 เขา  13  
 เค้า  13  
 ไหว้  12  
 เด็ก  12  
 ใน  12  
 อาตมา  12  
 เคย  12  
 พระ  12  
 แต่  11  
 นี้  11  
 กับ  10  
 ขาย  10  
 ตัว  10  
 นั่ง  10  
 เสีย  9  
 ดู  9  
 นั้น  9  
 โยม  9  
 เห็น  8  
 ซอง  8  
 ใคร  8  
 แม่  8  
 บาท  8  
 หนึ่ง  8  
 เครื่อง  8  
 ลง  8  
 ทรัพย์สมบัติ  8  
 ๆ  8  
 ซื้อ  7  
 ท่าน  7  
 ไม่ได้  7  
 สอง  7  
 เพราะ  7  
 ชอบ  7  
 เดี๋ยวนี้  7  
 ตั้ง  7  
 กว่า  7  
 ความ  7  
 น่า  7  
 ดูด  7  
 ยิ่ง  6  
 ขึ้น  6  
 มึง  6  
 ก่อน  6  
 ละ  6  
 รัฐบาล  6  
 วัว  6  
 กี่  6  
 โก้  6  
 อย่าง  6  
 แก่  6  
 บุหรี่  6  
 ทรัพย์  6  
 นอน  6  
 เรื่อยๆ  6  
 ชั่ว  6  
 มาก  6  
 ครู  6  
 จริง  6  
 อยาก  6  
 หมด  6  
 ใช้  5  
 หรือ  5  
 หาย  5  
 เอ้ย  5  
 ออก  5  
 หวี  5  
 หลง  5  
 ห่วง  5  
 โง่  5  
 ซัก  5  
 ผม  5  
 ฟัง  5  
 บางที  5  
 ทำงาน  5  
 ทิ้ง  5  
 ต่อไป  5  
 ฆ่า  5  
 สบาย  5  
 สอน  5  
 สาม  5  
 ลาก  5  
 คนแก่  5  
 ขอ  5  
 กิเลส  5  
 เจอ  5  
 เก๊ะ  5  
 เศรษฐี  5  
 รู้  4  
 เรื่อง  4  
 น่ะ  4  
 หยิบ  4  
 ปั้บ  4  
 ตอนนี้  4  
 ห้า  4  
 พูด  4  
 บ้าน  4  
 ปี  4  
 อย่า  4  
 กู  4  
 แม้ว  4  
 ส้วม  4  
 ทรมาน  4  
 นำ  4  
 ไว้  4  
 วัน  4  
 พวก  4  
 ถวาย  4  
 ติด  4  
 บาง  4  
 ชีวิต  4  
 ยาย  4  
 หลาน  4  
 ยิง  4  
 เลิก  4  
 เห็นแก่ตัว  4  
 เดี๋ยว  4  
 หลัง  4  
 เหมือน  4  
 รับ  4  
 บวช  4  
 จาก  4  
 ตอน  4  
 เงิน  4  
 เพ่ง  4  
 เคลื่อนที่  4  
 มนุษย์สมบัติ  4  
 สัก  3  
 สั่ง  3  
 สี่  3  
 ทำไม  3  
 สิบ  3  
 ทำให้  3  
 ธรรม  3  
 ใช่  3  
 หมา  3  
 ที่นี่  3  
 ที่สุด  3  
 ทุก  3  
 ใส่  3  
 หน  3  
 เต็มที่  3  
 เรียก  3  
 เล่า  3  
 เรียน  3  
 หล่น  3  
 ผู้หญิง  3  
 จน  3  
 งาน  3  
 ต่อ  3  
 จริงๆ  3  
 คัน  3  
 ค่อย  3  
 คืน  3  
 คิด  3  
 เปล่า  3  
 ซิ  3  
 ด้วย  3  
 ตก  3  
 ย่าม  3  
 มั่ง  3  
 มั้ย  3  
 ยังไง  3  
 เมื่อ  3  
 กิน  3  
 เท่าไหร่  3  
 ขโมย  3  
 เยอะ  3  
 พระพุทธเจ้า  3  
 กำลัง  3  
 การ  3  
 พ่อค้า  3  
 ครั้ง  3  
 ลอง  3  
 ความงก  3  
 วิ่ง  3  
 ศพ  3  
 เกวียน  3  
 เพื่อ  3  
 และ  3  
 เช่น  3  
 เวลา  3  
 องค์  3  
 หา  3  
 โจร  3  
 บ้าง  3  
 อย่างนี้  3  
 แปลว่า  3  
 นาน  3  
 เหยียบ  3  
 อภิชาติสมะโลภะ  3  
 เหี้ยมๆ  3  
 เหมือนกัน  3  
 ปลื้มใจ  3  
 เออ  3  
 เอ้า  3  
 เสร็จ  3  
 เจ้า  2  
 ม้วน  2  
 พวกนี้  2  
 รถเมล์  2  
 เกิด  2  
 แจก  2  
 คนจน  2  
 จุ๊บ  2  
 รอ  2  
 จึง  2  
 งี้  2  
 คนนี้  2  
 คนนั้น  2  
 คนอื่น  2  
 คนหนึ่ง  2  
 รถ  2  
 ขยาย  2  
 ขยัน  2  
 อุ้ย  2  
 จม  2  
 แทนที่  2  
 ตบ  2  
 เพ่งเล็ง  2  
 ขนาด  2  
 ถัง  2  
 ของเรา  2  
 ข่าว  2  
 รณรงค์  2  
 จบ  2  
 อันไหน  2  
 วานิช  2  
 ขอบใจ  2  
 นิดเดียว  2  
 เหี้ยม  2  
 จิตใจ  2  
 รู้สึก  2  
 รัฐมนตรี  2  
 รุ่นนี้  2  
 แกรก  2  
 ค่า  2  
 แกะ  2  
 แก้วแหวนเงินทอง  2  
 คอห่าน  2  
 อื่น  2  
 รีบ  2  
 บางวัด  2  
 เพชรนิลจินดา  2  
 คือ  2  
 แก  2  
 บริจาค  2  
 เที่ยว  2  
 รุ่น  2  
 เอง  2  
 ภาษาธรรมะ  2  
 ความโลภ  2  
 นึก  2  
 งั้น  2  
 ร้อย  2  
 จิต  2  
 ควร  2  
 เพราะว่า  2  
 ล้าง  2  
 เอามา  2  
 คอ  2  
 นึกว่า  2  
 ล่ะ  2  
 คว่ำ  2  
 เข้าค่าย  2  
 ความรู้  2  
 ควาย  2  
 พับ  2  
 เชื่อ  2  
 ไม่เคย  2  
 นักศึกษา  2  
 แหละ  2  
 หน่อย  2  
 ที่จริงแล้ว  2  
 ม้า  2  
 เรียบร้อย  2  
 หน้า  2  
 นักการเมือง  2  
 ไม่รู้  2  
 เรียกว่า  2  
 ซึ้ง  2  
 สินค้า  2  
 เริ่ม  2  
 เดือน  2  
 ฮะ  2  
 ฮา  2  
 ไหม  2  
 ไหน  2  
 ได้ไง  2  
 เบียดเบียน  2  
 โอ๊ย  2  
 ทุกที  2  
 ห้อง  2  
 โอ้ย  2  
 หลับ  2  
 หลาย  2  
 นม  2  
 มากขึ้น  2  
 หัวใจ  2  
 เสียดาย  2  
 โครงการ  2  
 ได้แก่  2  
 ๑๐  2  
 เล่น  2  
 หรือเปล่า  2  
 โต  2  
 เลือก  2  
 เงินเดือน  2  
 มัวเมา  2  
 แม้แต่  2  
 ก่อสร้าง  2  
 เวลานี้  2  
 เช้า  2  
 สร้าง  2  
 ทั้ง  2  
 เจ้าของ  2  
 ชาวบ้าน  2  
 เหล้า  2  
 อย่างหนึ่ง  2  
 ประเภท  2  
 เมื่อก่อน  2  
 ถาม  2  
 แบงค์  2  
 ประชาชน  2  
 สตางค์  2  
 ช้าง  2  
 เหลือเกิน  2  
 ถึง  2  
 ชุด  2  
 ผ้าขาว  2  
 เผยแพร่  2  
 สังฆทาน  2  
 เหนื่อย  2  
 เถอะ  2  
 ซะ  2  
 อย  2  
 สั้น  2  
 เปลือง  2  
 ฝรั่ง  2  
 กรม  2  
 กล่อง  2  
 กระป๋อง  2  
 ประหลาด  2  
 ประชาธิปไตย  2  
 ประชาสงเคราะห์  2  
 ภาษาวัด  1  
 เจ็ด  1  
 เจ็บปวด  1  
 มหาดไทย  1  
 มวยปล้ำ  1  
 ผิดพลาด  1  
 ผู้ว่า  1  
 ฝึก  1  
 ผัว  1  
 ปรับ  1  
 ผิด  1  
 พระพุทธ  1  
 พระพุทธศาสนา  1  
 พระศาสนา  1  
 พนม  1  
 พระธรรม  1  
 พระพยอม  1  
 ผล  1  
 ปา  1  
 ปล้น  1  
 ปาก  1  
 ป้องกัน  1  
 ปอด  1  
 ปลื้ม  1  
 ปี่หนึ่ง  1  
 เจ้านาย  1  
 ปรากฏ  1  
 ปานี  1  
 ปี่สอง  1  
 ปรากฏว่า  1  
 พระสงฆ์  1  
 พัง  1  
 พา  1  
 พ่ายแพ้  1  
 พักใหญ่  1  
 พักผ่อน  1  
 พักหนึ่ง  1  
 เช็ค  1  
 ภาค  1  
 ภาระ  1  
 บ้านเมือง  1  
 พี่  1  
 พุทธรังสี  1  
 พอง  1  
 พลอย  1  
 บุรีรัมย์  1  
 บุญ  1  
 ประเทศ  1  
 พรุ่งนี้เช้า  1  
 เฉพาะ  1  
 บาป  1  
 พอแล้ว  1  
 บ้านช่อง  1  
 บีบคั้น  1  
 พวกเรา  1  
 พ่อ  1  
 มากกว่า  1  
 หรือว่า  1  
 หลวงพ่อ  1  
 หลวงตา  1  
 หมดแรง  1  
 หรอก  1  
 ห้าม  1  
 หัวข้อ  1  
 อก  1  
 หัด  1  
 ห่อ  1  
 สิ  1  
 สายเปลี่ยว  1  
 สุด  1  
 สิ่ง  1  
 สาธุ  1  
 สังหาริมทรัพย์  1  
 สามร้อย  1  
 หนักขึ้นไป  1  
 หนัก  1  
 หนัง  1  
 สูบบุหรี่  1  
 หน่วย  1  
 หงอก  1  
 อีกและ  1  
 อาสนจินดา  1  
 อีกนิด  1  
 อีกตัว  1  
 อ่า  1  
 อะไรที่เขาว่า  1  
 อ้าว  1  
 อู้ฮู้ย  1  
 อู้ย  1  
 ฮึ่ม  1  
 ฮึม  1  
 อีสาน  1  
 อีกอย่างหนึ่ง  1  
 อุตส่าห์  1  
 อื้อ  1  
 อย่างไร  1  
 อย่างน้อย  1  
 อธิการ  1  
 อกุศลมูล  1  
 อบรม  1  
 ออกไป  1  
 อะไรเลย  1  
 ออกมา  1  
 อยู่กับ  1  
 อยู่แล้ว  1  
 อสังหาริมทรัพย์  1  
 อริยทรัพย์  1  
 สั่งสอน  1  
 ร้าย  1  
 ราย  1  
 รำคาญ  1  
 ร่ำเรียน  1  
 รับรอง  1  
 รับไป  1  
 ราด  1  
 ราคะ  1  
 ลากไป  1  
 ลักขโมย  1  
 ล่าม  1  
 ลากมา  1  
 รึ  1  
 ริ  1  
 เขามา  1  
 เข้ามา  1  
 ยก  1  
 มูลนิธิ  1  
 ยากจน  1  
 เครื่องประดับ  1  
 มาม่า  1  
 มาซื้อ  1  
 มือ  1  
 มืด  1  
 ร่วม  1  
 รก  1  
 เขี่ย  1  
 ร้อนอกร้อนใจ  1  
 ยี่สิบ  1  
 เครื่องเทคโนโลยี  1  
 ยุส่ง  1  
 ยื้อ  1  
 สมอง  1  
 สบู่  1  
 ส่วน  1  
 สวดมนต์  1  
 สงสัย  1  
 สงบ  1  
 สบายใจ  1  
 เกลียด  1  
 สอบสวน  1  
 สะสม  1  
 ส้อม  1  
 สองเที่ยว  1  
 เก็บ  1  
 สองวันนี้  1  
 สองร้อย  1  
 วะ  1  
 ลูกศิษย์  1  
 วันหนึ่ง  1  
 วันนี้  1  
 ลูกเล็กๆ  1  
 เกินไป  1  
 ลูกกำพร้า  1  
 ลูกเอ๊ย  1  
 ศึกษา  1  
 ศีล  1  
 ส่ง  1  
 ศรัทธา  1  
 วิญญาณ  1  
 ศิษย์  1  
 ศาลากลาง  1  
 บางคน  1  
 กรอก  1  
 กรรมานิ  1  
 กระจาด  1  
 กระโปรง  1  
 กรรมกร  1  
 กรรม  1  
 กรรมฐาน  1  
 กรรมการ  1  
 กระชอน  1  
 กลับ  1  
 กล้วยหอม  1  
 กลางวัน  1  
 กลางคืน  1  
 กราด  1  
 กระทั่ง  1  
 กล้วย  1  
 กราบเท้า  1  
 ก็คือ  1  
 ไฟไหม้  1  
 ไปมา  1  
 ไม่ให้  1  
 เรียบ  1  
 ไปเถอะ  1  
 ให้หมด  1  
 ไปด้วยกัน  1  
 ไปไหน  1  
 ไม้ขีด  1  
 ไอ้ฝรั่ง  1  
 ไอ  1  
 ก็ไม่  1  
 ก็เลย  1  
 ไส้  1  
 ไว  1  
 ไหว  1  
 ไหม้  1  
 กลาย  1  
 ข้าวเปลือก  1  
 ข้างหน้า  1  
 เพียบ  1  
 ขี้  1  
 ของชำ  1  
 ของคนนั้น  1  
 ขัน  1  
 ข้อสอง  1  
 คณาจารย์  1  
 ครึ่งถัง  1  
 ครับ  1  
 ครูบาอาจารย์  1  
 เพล  1  
 คนเรา  1  
 เพิ่ง  1  
 คนงก  1  
 เพศ  1  
 เพื่อน  1  
 กะ  1  
 ก้อนหนึ่ง  1  
 กัด  1  
 กะโรนติ  1  
 เราไม่  1  
 กล่าวถึง  1  
 ก่อนนี้  1  
 เยอะแยะ  1  
 เมื่อย  1  
 ขนของ  1  
 ขน  1  
 เมีย  1  
 ขนาดนี้  1  
 การเวียนเทียน  1  
 กางเกงใน  1  
 กีฬา  1  
 กำพร้า  1  
 ใหม่  1  
 แต่ว่า  1  
 แต่นี่  1  
 แทง  1  
 แท้  1  
 แค่นี้  1  
 แค่ไหน  1  
 เวียน  1  
 แด่  1  
 แทน  1  
 แปลก  1  
 แบบอย่าง  1  
 แม่ค้า  1  
 แผ่แพ้  1  
 แทบจะ  1  
 แทบ  1  
 แบ่ง  1  
 แทบตาย  1  
 แค่เนี้ย  1  
 เห็นเข้า  1  
 เสียง  1  
 เห่า  1  
 เหลือ  1  
 เสียหาย  1  
 เสียที  1  
 เหตุ  1  
 เสื่อม  1  
 เอน  1  
 เฮ้ย  1  
 เอาไป  1  
 แก่ๆ  1  
 แก้  1  
 เสริมไว้  1  
 เอ็มสิบหก  1  
 เอ๊า  1  
 เอ๋ย  1  
 แมง  1  
 โห  1  
 โลภ  1  
 โอกาส  1  
 โอ้โห  1  
 โมหา  1  
 โบสถ์  1  
 โลง  1  
 โยน  1  
 โอบอ้อมอารี  1  
 ใช่ว่า  1  
 ใช้ได้  1  
 ใบๆ  1  
 เล้ย  1  
 ใกล้  1  
 โอวัลติน  1  
 เลว  1  
 ใจ  1  
 โธ่เอ๋ย  1  
 แรก  1  
 แย่งมา  1  
 แสดงว่า  1  
 แล้วก็  1  
 แมลงสาบ  1  
 แม่ชม้อย  1  
 แย่ง  1  
 แย่  1  
 แสวงหา  1  
 โดน  1  
 โซ่  1  
 โทรทัศน์  1  
 โดย  1  
 เลือกตั้ง  1  
 แหล่ะ  1  
 โคตร  1  
 โกง  1  
 เท  1  
 เทวนตี้  1  
 ทรุดหนัก  1  
 ทรัพย์สิน  1  
 ตีสอง  1  
 เท่ากับ  1  
 ถูก  1  
 ถ้าหากว่า  1  
 ทั้งกิน  1  
 ท่าเตียน  1  
 ทับ  1  
 ทาวน์เฮาส์  1  
 เถิด  1  
 ทั้งทา  1  
 ทั้งถู  1  
 ทัน  1  
 ทั้งหมด  1  
 ตาม  1  
 ตังค์  1  
 ตั้งแต่  1  
 ตับ  1  
 ตั้งนาน  1  
 ตะลึง  1  
 ตะกี้  1  
 ตั้งเป็นที่  1  
 ตักตวง  1  
 เทียนจิต  1  
 ตัอง  1  
 ตัวอย่าง  1  
 ต่างจังหวัด  1  
 ตา  1  
 ตัวไหน  1  
 ตัวเอง  1  
 ตัวหนึ่ง  1  
 ตัวนั้น  1  
 ทำการ  1  
 นายก  1  
 นา  1  
 นิทาน  1  
 น้ำท่วม  1  
 นั่นแหละ  1  
 เดิน  1  
 นับ  1  
 นั่นหล่ะ  1  
 นิ้ว  1  
 นุ่ง  1  
 นึง  1  
 บ่อยๆ  1  
 บรรยายหน้า  1  
 เชียว  1  
 นิสัย  1  
 นึกถึงคำ  1  
 เชียงราย  1  
 นั่น  1  
 ที่ไหน  1  
 ทีแรก  1  
 ที่นี้  1  
 ที่ดิน  1  
 ทำลาย  1  
 เตรียม  1  
 ที่เหลือ  1  
 ที  1  
 ที่มา  1  
 นักโทษ  1  
 เดียว  1  
 นัดหมาย  1  
 เดินทาง  1  
 ทุกวันนี้  1  
 ทีละ  1  
 น้อยๆ  1  
 ธรรมะ  1  
 ตะกาย  1  
 จริงใจ  1  
 จริ๊ง  1  
 จะไป  1  
 จริงจัง  1  
 งบประมาณ  1  
 งง  1  
 จง  1  
 ง่าย  1  
 จะต้อง  1  
 ช่วยช่อง  1  
 เฝ้า  1  
 ช้อน  1  
 ช่วยบ้าน  1  
 จำวัด  1  
 จ้าง  1  
 ฉะนั้น  1  
 จุด  1  
 เพราะฉะนั้น  1  
 ความสุขสบายใจ  1  
 ความสนใจ  1  
 คอมมานโด  1  
 คอมพ์  1  
 คว้า  1  
 ควัก  1  
 ความศรัทธา  1  
 ความเจริญ  1  
 คอย  1  
 คืนหนึ่ง  1  
 คืนเนี้ย