| หมูกับหมา  || หมูจอมดื้อ  | หมีกับเด็กน้อย  | หยดฝนกับใบบัว  | เด็กเลี้ยงแกะ  | เดือนต่างๆ | ญาติพี่น้องของเรา  | อาหารที่ดีมีประโยชน | บ้านที่สะอาดและสวยงาม |


หมากับเงา

 

<Click the links for vocabs>
woofer.gif (8826 bytes)

หมาตัวหนึ่งลักเนื้อวัวที่ตลาดแล้ววิ่งข้ามสะพานมา ขณะเมื่ออยู่บนสะพานนั้น
หมามองลงไปในนํ้าและเห็นเงาตัวเองและเงาของก้อนเนื้อ
ซึ่งดูเหมือนจะใหญ่กว่าชิ้นเนื้อที่มันคาบมาเกือบเท่าตัว มันจึงทิ้งชิ้นเนื้อในปากลงไปในนํ้าด้วยหมายว่า
จะแย่งชิ้นเนื้อที่ใหญ่กว่าจากหมาที่มันเห็นอยู่ในนํ้า เมื่อทิ้งก้อนเนื้อลงในนํ้าแล้ว ทั้งเนื้อและเงาก็จมหายไปในทันที ท้ายที่สุดแล้ว หมาโง่ตัวนั้นเสียทั้งเนื้อของตนและเนื้อที่ตนอยากจะได้
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า "โลภมาก ลาบหาย"

worldd1.gif (15720 bytes)