คน (Human)

People Click here to listen to the song

ถ้าฉันเป็นหินคงไม่ได้ยินคนพูดจา
ถ้าฉันเป็นหมาคงหากินข้างถนน
แต่ฉันเป็นคนจึงต้องบ่น ต้องโวยวาย
ไม่ใช่เป็นควายที่ไถนาอยู่ป่า ดอน
 

                If I were a rock, I wouldn't hear people talking.
                If I were a dog, I'd live off the street.

                But I'm human, so I must complain and cry out,
                not a buffalo that plows a ricefield in the highland.

 

ถ้าฉันเป็นนกคงหกเหินอยู่บนฟ้า
ถ้าฉันเป็นปลาคงว่ายมาในสายชล
แต่ฉันเป็นคน ต้องทน ต้องทำกิน
ต้องมีหนี้สินหากินกันวุ่นวาย

 

                If I were a bird, I'd probably fly about in the sky.
                If I were a fish, I'd probably swim in a stream.
                But I'm human, so I have to endure(this life) and make a living,
                being forced into debt and struggle to get by.

 

เกิดเป็นคนรวยแต่งสวยเดินฉุยฉาย
เป็นคนเลี้ยงควายร่างกายมีโคลนตม
ถูกด่า ทับถมว่าโง่งม เหมือนดั่งควาย
ไม่เคยสบายเพราะเกิดกายเป็นคนจน

 

           (Those) who were born rich can dress beautifully and show off.
                But if you're a buffalo herder, your body is all covered in mud.
                You're called a fool, stupid as a buffalo.
                You're never OK because you've been born poor

Band: Hammer


| To Pop Music | To Music Main Page | To Thai Homepage |