ให้เธอ

For You Click here to listen to the song

ฟ้าและท้องทะเลกับลมนั้นมีอยู่
แต่ใครจะรู้ จะรู้ว่ามีอะไรในใจฉัน
ก็คงจะมีอะไรไว้ให้กัน ก็คงจะมีแต่วันที่สดใส
ก็คงมีเดือนและดาวดวงนั้นที่เธอฝันใฝ่

ฟ้าและท้องทะเลกับลมนั้นรู้อยู่
และเธอก็รู้ว่ามีแต่เธอในใจฉัน
จะเก็บเอาความห่วงใยไว้ให้กัน เก็บเอาคืนและวันที่ดีไว้ เก็บเอาเดือนและดาวดวงนั้นที่เคยฝันใฝ่มาให้เธอ

จะรักเพียงเธอ และพร้อมจะทำให้เธอสดใส
ฉันมั่นใจ เรามีอะไร ๆ ที่เข้ากัน
ก็คงจะมีแต่เธอที่รู้ใจกัน ก็คงจะมีแต่เธอเท่านั้น
ก็เธอคือดวงตะวันที่ฉันนั้นมีอยู่เต็มหัวใจ

แม้ดินฟ้าจะเป็นอย่างไรก็ยังอยู่
ก็ใจมันรู้ มันรู้ว่ามีสิ่งเดียวคือเธอนั้น
จะเก็บเอาความห่วงใยไว้ให้กัน เก็บเอาคืนและวันที่ซึ้งใจ
เก็บเอาเดือนและดาวดวงนั้นที่เธอฝันใฝ่มาให้เธอ

Sunset&boat.jpg (7746 bytes)

Thai Pop Music                      Music Mainpage                Thai Homepage