ขอมือเธอหน่อย

Click the icon to listen to the song.

 ขอ มือ เธอ หน่อย        Can I  have your hand?
 ไว้ คอย กระชับ ให้ ชื่นใจ  To be (hold) tightly (so that I'll feel) delighted.
 ขอ มอง ตา หน่อย  May I look into (your) eyes?
 ไว้ พอ ให้ เตือน เมื่อ เหงาใจ  To be thinking of when (I feel) lonely
 ขอ ใจ เธอ หน่อย  May I have your heart?
 ไว้ คอย เป็น แรง ผลักดัน  To be an encouragement (a pushing power)
 ฝัน อัน ยิ่งใหญ่  (to reach) the great dream?
 หาก มี หัวใจ ของ เธอ ก็ สุข เกิน พอ  If (I) have your heart, (I'd be) happy (more than) enough.

Glossary