ญาติพี่น้องของเรา
READING PASSAGE II

brvine.gif (7618 bytes)

Click on the icon sound06.gif (916 bytes) for the sound of each line,
or click here to listen to the whole passage.

sound06.gif (916 bytes) ลุง ป้า น้า อา เป็น ญาติ ของเรา
sound06.gif (916 bytes) เรา มี ปู่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ ลุง ป้า น้า อา
sound06.gif (916 bytes) เรา เป็น ลูก ของ พ่อ แม่
sound06.gif (916 bytes) เรา เป็น หลาน ของ ปู่ เป็น หลาน ของ ย่า
sound06.gif (916 bytes) เป็น หลาน ของ ตาและยาย ด้วย
sound06.gif (916 bytes) ลุง ป้า น้า อา ก็ เรียก เรา ว่า หลาน

sound06.gif (916 bytes) เรา มี ลูก
sound06.gif (916 bytes) เมื่อ ลูก มี ลูก เรา ก็ เรียก ลูก ของลูก ว่า หลาน
sound06.gif (916 bytes) เรา มัก จะ ไป หา ปู่และย่า เสมอๆ
sound06.gif (916 bytes) ท่าน แก่ มาก ตา มัว ดู อะไร ไม่ เห็น
sound06.gif (916 bytes) และ มักจะ อยู่กับบ้าน

passage1

brvine.gif (7618 bytes)

| kinship | in laws | explanation | chart | passage I | passage II | exercises |
| story18 | practice18 | vocabulary18 |

designer: Jenjit
April 2001