ขมิ้น   kamin.jpg (14833 bytes)    Turmeric

ขมิ้นมีสีเหลืองสด มักใช้ผสมในแกงหลายชนิด โดยเฉพาะ
แกงที่มีเนื้อปลาเป็นส่วนประกอบ ทำให้มีสีสันน่ารับประทาน
และช่วยดับกลิ่นคาว คนไทยสมัยก่อนใช้ขมิ้นทาตัว เพื่อให้ดู
ผุดผ่อง และใช้ทาแผลที่โดนยุงหรือแมลงเล็ก ๆ กัด