กะเพรา    holy_basil.jpg (14401 bytes)    Holy Basil

กะเพราเป็นไม้พุ่มเตี้ย ใบขนาดเล็ก มีกลิ่นหอม รสเผ็ดเล็กน้อย
กะเพรามีสองชนิด คือกะเพราแดง ซึ่งมีลำต้นและใบสีม่วง และ
กะเพราขาวซึ่งมีลำต้นและใบสีเขียว กะเพราแดงจะมีกลิ่นหอม
กว่ากะเพราขาว