ผักกวางตุ้ง    ediblerape.jpg (11794 bytes)   Edible Rape

ผักกวางตุ้งเป็นที่นิยมในหมู่คนจีน โดยนำส่วนของลำต้นและใบ
ไปต้มรวมกับผักอื่น ๆ เรียกว่่าจับฉ่าย หรือนำไปผัด คนไทยโดย
เฉพาะทางภาคเหนือนิยมนำส่วนของลำต้น ใบและช่อดอกไปแกง
กับมะขามเปียก รับประทานร้อน ๆ กับพริกแห้งทอดกรอบ