แค   khaa.jpg (9239 bytes)   Cork wood tree

แคเป็นพืชตระกูลถั่วแต่เป็นไม้ยืนต้น ดอกมีสีขาวหรือแดง ลักษณะคล้ายดอกถั่วอื่น ๆ คนไทยนำไปทำแกงส้ม หรือลวกรับประทานกับน้ำพริก แต่ต้องเด็ดเอาส่วนของเกสรตัวผู้ซึ่งมีรสขมออกก่อน