พริกขี้หน   chilli.jpg (6764 bytes)   Chilli

พริกขี้หนูเป็นไม้พุ่มเตี้ย มีดอกและผลขนาดเล็กกว่าพริก
พันธุ์อื่น ๆ ผลอ่อนมีสีเขียวเข้ม พอแก่จะเปลี่ยนเป็นสีแดง
รับประทานได้ทั้งอ่อนและแก่ หรือนำไปตากแห้ง ใช้
ปรุงอาหารที่ต้องการรสเผ็ดจัด