ถั่วพู   poo.jpg (9346 bytes)    Winged Beans

ถั่วพูเป็นไม้เลื้อย ผลเป็นฝักสี่เหลี่ยมมีปีกยื่นออกตรงมุม ฝักยาว
ประมาณ ๑๒ เซนติเมตร ฝักอ่อนมีลักษณะกรอบ รสหวาน
เล็กน้อย คนไทยนิยมรับประทานดิบ โดยใช้เป็นผักจิ้ม หรือ
ผสมในทอดมัน