ชะอม Acacia Insuavis

ชะอมมีหนามแหลมทั่วไปตามลำต้นและกิ่ง มีกลิ่นเฉพาะตัวและมีรสขมเล็กน้อย คนไทยนำยอดและใบอ่อนไปชุบไข่ทอด รับประทานกับน้ำพริกกะปิ