ผลไม้เมืองร้อน
Tropical Fruits


betik.gif (1470 bytes) มะละกอ
Papaya
duku2.gif (8549 bytes) ลำไย
Longan
durian.gif (1572 bytes) ทุเรียน
Durian
jambu.gif (1651 bytes) ฝรั่ง
Guava
manggis.gif (1772 bytes) มังคุด
Mangosteen
nangka.gif (2102 bytes) ขนุน
Jackfruit
nenas.gif (1984 bytes) สับปะรด
Pineapple
pisang.gif (1896 bytes) กล้วย
Banana
rambutan.gif (1868 bytes) เงาะ
Rambutan
Ciku ละมุด
Sapodilla
frbtn.jpg (1782 bytes)

Introduction


Links:

Food Vegetables
Reading Thai Homepage

Last modified: 2018