taidam.jpg (23858 bytes)

Home | Overview | Introduction | Phonology | Consonants | Vowels | Tones | Alphabet Book | Keyboard
 
MEUANG4 PORM6 HOM4 KAN1 LAAM1 DANG2

SIANG1 KAP4 PEUN6 TEM1 FAEN2 KORN4 KHWAANG1

SING1 SAANG1 NAN4 HING2 TORN4 KHWAEN1 JAANG6

MEUA5 NAN6 SAW1 DAA1 HAANG3 JEUANG5 KHAN6 LAEN4 ORK1 SON1 SON1

NAAY4 PAAN4 UAN1 KON1 FON4 HAAN1 ORK1 HEUAN4 KHAA4 HORNG3

KOP4 NEUNG5 SEUA1 SAANG1 HORNG6 NAY+4 DONG1 KUANG1 PAA2

TORN3 FAA2 JAANG6 TERG4 HAENG2 FON4 HAAN1

TAANG4 #1 NAY+4 FAAl LAAN6 BON1 MUA4 FON1 DANG2

PU4 KEUAN2 KAN3 TAN1 PORNG2 TAANG4 PAY1

PAY5 TAY4 TENG4 KHUN1 KWAAN1 JU5 Q4 KHAW4 NAAW6

PAY5 KAENG2 TAAW6 LIAN4 TAAW2 KEUN4 LANG1

LAANG4 Q4 YAAN3 LIAN4 DIW1 LONG1 PAA2 KOR5 MI4

SAW1 KOR5 KEUN4 KORP4 JAW3 MEUN2 LAAN6 JAAl SU2 SORNG1 NAANG4

HIAK4 VAA5 SEUAl SAANG1 KAW4 KAANG1 FAY4 TORN3 FAA3

TAANG4 #1 NAM6 YU2 HUAY3 HORNG5 KAANG6 FON1 DANG2 NORNG4 DAENG1

FU1 FOR5 HAENG4 DEUAl DOR1 KANG5 HUN4 KUA1 YAAN3

PAAN4 KAAW2 TAAN3 JAAl LAEW6 NAANG4 HAY3 KEUAN1 TON1

LAE4 BERNG2 BON1 MEUT4 MUA4 MORNG1 SAW3

JAW3 KAEN2 TAY6 DEUAl KAN3 EU1 HEU4

HEU4 VAA5 NAANG4 N14 MAN4 MI4 YAAl PAW2 MUAN4 KENG4 KAA3

BANG1 NYAAT4 NAW3 KAEN2 TAY6 FUA1 MING5 KOR4 SAAY1 HAW4 HEU4

MEUA5 NAN6 NAANG4 JANG2 TAN4 HAAl MOR1 LUANG1 DUAN2 MAA4 THAAM1 THORY3

JAW3 KORY5 SAAY2 KAY2 KUM6 FI1 DAM3 JORY5 PORNG1 LAE1 YER4

HAW4 JANG2 AW1 SING2 KHORNG1 TAENG2 TIAW4 MEUA4 VAY3 BAW2 LE4

NAANG4 KOR5 BAAN1 KAAY2 THORY3 SOR1 MOT4 MOR4 DU1

JAW3 KORY4 FAN4 AW1 JAANG6 FAAY4 HAAN1 JAY+6 HIP4

END OF PAGE 30

 
Transcription

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

 
Tai Dam Script

01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47

 
Home | Overview | Introduction | Phonology | Consonants | Vowels | Tones | Alphabet Book | Keyboard
Tai Dam Origin Myth
(with Translation) | The Tale of Prince Therng (with Transcription)
Fortune Teller's Manual | Gallery | Etude de la Language | Bibliography

2003 SEAsite
Last Modified: 09/24/03