Basic Sentences

สมัย

ในเมืองนี้มีโรงงานหลายแห่งไหมครับ

Do you have many factories in this town?

สมชาย

ไม่กี่แห่งดอกครับ มีโรงงานทำน้ำตาลที่ตอนท้ายเมืองและโรงงานทำกระดาษต่อลงมา สองแห่งนี้เท่านั้นที่นับว่าค่อนข้างจะใหญ่สักหน่อย นอกจากนั้นก็มีโรงงานเล็กๆอยู่บ้าง เช่น โรงเลื่อยและโรงสี

Not many. There's a sugar factory at the edge of town, and beyond that ('continuing on down') a paper factory. These are the only two places which [can] be counted as being on the large side ('being on the side of slightly large'). Besides that there're some small factories, such as sawmills and rice mills.

สมัย

ที่นี่ไม่มีเหมืองแร่หรือครับ

There aren't any mines here, are there?

สมชาย

ไม่มีครับ เหมืองแร่มีมากในภาคใต้ การอุตสาหกรรมเหมืองแร่เป็นงานชนิดหนึ่งที่ได้เงินมากที่สุดเพราะพ่อค้าเหมืองแร่เป็นคนรวยทั้งนั้น

No. There're a lot of mines in the south. The mining industry is one kind of work which brings in a lot of money ('the most money'), because ore merchants are rich people, every last one of them.

สมัย

การทำไม้สักมีมากที่ไหนละครับ

Where do you find most of the teak industry? ('The making of teak is [found] mostly where?')

สมชาย

การทำไม้สักส่วนมากมีในภาคเหนือ เพราะว่าไม้สักขึ้นที่ภาคเหนือเท่านั้น

Most of the teak industry is in the north, because teak grows only in the north.

สมัย

โรงอุตสาหกรรมทำเครื่องยนต์และเครื่องจักรต่างๆไม่มีหรือครับ

You don't have motor and machinery plants of different [kinds], do you?

สมชาย

ไม่ค่อยมีครับ เราสั่งเครื่องจักรโดยมากมาจากต่างประเทศ เช่น อเมริกาและอังกฤษ เป็นต้น แต่เราหวังอยู่ว่าวันหนึ่งเราคงจะรู้จักทำเครื่องจักรต่างๆให้มีอย่างน้อยก็พอใช้ในประเทศ เดี๋ยวนี้รัฐบาลของเราส่งนักเรียนไปต่างประเทศปีละหลายๆคนเพื่อไปเรียนวิชาวิศวกรรม

Hardly any. We order most of our machinery from foreign countries, for example, America and England. But we are hoping that one day we'll know how to make various [kinds] of machinery, at least so [we] have enough to use in the country.
At the present time our government sends many students abroad each year to study engineering.

สมัย

โอ้ ผมรู้จักนักเรียนคนหนึ่งที่กำลังจะเดินทางไปยังประเทศอเมริกาเพื่อจะเรียนวิศวกรรมช่างกล เขาบอกว่าจะออกเดินทางราววันที่สิบเดือนเมษายน ผมทราบว่าเขามีการสอบแข่งขันทุกปีเพื่อจะชิงทุนรัฐบาลไปเรียนหนังสือ ณ ต่างประเทศ

Oh, I know a student who's about to go to America to study mechanical engineering. He said he'd leave around the tenth of April. I know they have a yearly competitive examination in order to contest for a government scholarship to go study abroad.

สมชาย

จริงครับ น้องชายของผมพยายามเมื่อปีกลาย แต่ไม่สำเร็จ เขาบอกว่าข้อสอบยากมากและมีคนเข้าแข่งขันมากมาย ผมอยากจะไปเที่ยวเมืองนอกจริงๆ แต่เดี๋ยวนี้แก่แล้วจะเข้าสอบกับเขาก็ไม่มีประโยชน์

That's right. My younger brother tried [for it] last year, but he was unsuccessful. He said the examination questions were awfully hard and there were a great many competitors. I'd like to go abroad, but I'm getting old; it'd be useless to take the examination.

สมัย

ผมอยากจะไปเที่ยวภาคใต้หน้าร้อนนี้เพื่อจะดูการทำเหมืองแร่ที่นั่น คุณรู้จักใครที่นั่นบ้างหรือที่พอจะช่วยพาผมไปเที่ยวได้

I want to go south this summer in order to observe the mining there. Do you know anyone there who might possibly be able to take me around?

สมชาย

ครับ ผมมีญาติอยู่คนหนึ่งชื่อนายสิน เลิดไทย เขาทำงานอยู่ที่เหมืองแร่ดีบุกของนายชัย เรืองฤทธิ์ที่สงขลา ถ้าคุณจะไปที่นั่น ผมจะให้จดหมายแนะนำตัวไป ผมหวังว่าเขาจะช่วยเหลือคุณได้ทุกอย่าง

Yes, I have a relative by the name of Mr. sǐn lə3ּdthaj. He works in the tin-mines belonging to Mr. cha2j ryaNrd at Songkhla. If you're going there, I'll give you a letter of introduction.I hope that he'll be able to help you out in every way.

สมัย

ขอบคุณมากครับ เมื่อผมตัดสินใจจะไปเมื่อไรแน่แล้ว ผมจะมาให้คุณอีกที

Thanks a lot. When I've made up my mind for sure when I'm going, I'll come see you again.

สมชาย

ได้ครับ

O.K.