น้ำ

น้ำที่เราใช้มีหลายชนิด เช่น น้ำฝน น้ำบ่อ น้ำประปาและน้ำในแม่น้ำ เป็นต้น คนในเมืองใช้น้ำประปาโดยมากสำหรับดื่มและล้างสิ่งของต่างๆ  แต่คนในชนบทไม่มีน้ำประปาใช้จึงต้องใช้น้ำฝน น้ำบ่อหรือน้ำในแม่น้ำซึ่งบางแห่งสกปรก ไม่ดีสำหรับการดิ่มกิน  แต่น้ำฝนสะอาดพอสำหรับดื่ม  โดยมากฝนตกไม่สม่ำเสมอตามความต้องการของเรา  คนในชนบทจึงต้องเก็บน้ำฝนไว้ใช้เมื่อฝนไม่ตก  น้ำฝนที่ตกครั้งแรกมักจะไม่สะอาด  แต่ฝนที่ตกครั้งที่สองหรือครั้งที่สามสะอาด  ในที่ๆฝนตกไม่มาก คนโดยมากเก็บน้ำฝนไว้ดื่มเท่านั้นและใช้น้ำบ่อหรือน้ำในแม่น้ำสำหรับอาบ สระผม ซักผ้าและล้างสิ่งของ