Conversation 1
      
การซื้อของที่ร้านขายหนังสือ

ประสิทธิ์ เรามาถึงร้านขายหนังสือแล้ว
ประสาน เข้าไปซื้อของกันเถอะ
คนขายของ คุณต้องการอะไรครับ
ประสาน ผมต้องการหลายอย่าง ตั้งแต่ดินสอ ยางลบและกระดาษ จนถึงตำราต่างๆ
คนขายของ คุณต้องการดินสอที่มียางลบด้วยเหรอครับ
ประสาน ครับ ราคาแท่งละเท่าไรครับ
คนขายของ ห้าสตางค์ครับ
ประสาน ผมจะซื้อสักห้าแท่ง
คนขายของ และอะไรอีกครับ
ประสาน ผมต้องการกระดาษสีขาวสักร้อยแผ่น
คนขายของ นี่ครับ สิบห้าสตางค์ครับ
ประสาน คุณมีตำราภูมิศาสตร์ประเทศไทยไหม
คนขายของ มีครับ ราคาหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ครับ
ประสาน ทั้งหมดราคาเท่าไหร่ครับ
คนขายของ ทั้งหมดราคาหนึ่งบาทเก้าสิบสตางค์
ประสาน นี่สองบาทครับ
คนขายของ ขอบคุณครับ นี่เงินทอนสิบสตางค์ครับ
ประสาน คุณประสิทธิ์ล่ะครับ คุณต้องการอะไรบ้างล่ะครับ
ประสิทธิ์ ครับ ผมต้องการสมุดสักเล่มขนาดกว้างสิบเซนติเมตร ยาวสิบห้าเซนติเมตร
คนขายของ นี่ครับ ราคาสิบสตางค์
ประสิทธิ์ นี่ สิบสตางค์ครับ
คนขายของ ขอบคุณครับ