Click on
the letters
below and

you will be
linked to the appropriate
idiomatic words
and phrases
on this page


A

B

K

D

H

I

L

M

N

P

S

T

U

anabnr2.gif (15492 bytes)

(IDIOMS)
una_bulaquena_juan_luna_1895.jpg (87706 bytes)
UNA BULAQUEÑA
Juan Luna


Ang Tagalog
ay mayaman sa mga sawikain.
Ang sawikain ay mga salita o
pagpapahayag na karaniwang
ginagamit sa araw-araw. 


Ang mga
pagpapahayag na mga ito
ay nagbibigay, hindi ng tiyakang
kahulugan ng bawat salita,
kundi ng ibang kahulugan.The introduction and selections on
this page were taken from
C.S. Canonigo's
MGA BUGTONG, SALAWIKAIN,
SAWIKAIN at mga PILING TULA
(Book I)
© 1996 Cebu City, Philippines

A
agaw-buhay -- naghihingalo between life and death (literal=life about to be snatched away)
anak-pawis -- magsasaka; manggagawa farmer; laborer; blue-collar worker
anak-dalita -- mahirap poor
alilang-kanin -- utusang walang sweldo, pagkain lang house-help with no income, provided with food and shelter
Back to Top
Back to Tagalog Homepage
B
balitang kutsero -- hindi totoong balita rumor, gossip, false story
balik-harap -- mabuti sa harapan, taksil sa likuran double-faced person, one who betrays trust
bantay-salakay -- taong nagbabait-baitan a person who pretends to be good, opportunist
bungang-araw -- sakit sa balat prickly heat (literal=fruit of the sun)
bungang-tulog -- panaginip dream (literal=fruit of sleep)
BALAT (SKIN)
balat-sibuyas -- manipis, maramdamin a sensitive person (literal=onion-skinned)
balat-kalabaw -- mahina ang pakiramdam, di agad tinatablan ng hiya one who is insensitive; with dense-face (literal=buffalo-skinned)
buto't balat -- payat na payat malnourished (literal=skin-and-bone)
BIBIG (MOUTH)
tulak ng bibig -- salita lamang, di tunay sa loob insincere words (literal=pushed-by-the-mouth)
dalawa ang bibig -- mabunganga, madaldal nagger, talkative person (literal=two-mouthed)
BITUKA (INTESTINE)
halang ang bituka -- salbahe, desperado, hindi nangingiming pumatay ng tao a person with no moral compunction (literal=with a horizontal intestine)
mahapdi ang bituka -- nagugutom a hungry person (literal=sore intestine)
BULSA (POUCH/POCKET)
makapal ang bulsa -- maraming pera rich, wealthy (literal=with a thick pocket)
butas ang bulsa -- walang pera poor (literal=with a hole in the pocket)
sukat ang bulsa -- marunong gumamit ng pera, marunong magbayad at mamahala ng kayamanan someone who knows his ability to pay
BUTO (BONE)
nagbabatak ng buto -- nagtatrabaho ng higit sa kinakailangan one who works hard
matigas ang buto -- malakas a strong person
Back to Top
Back to Tagalog Homepage
K
kidlat sa bilis -- napakabilis exceedingly fast
kusang palo -- sariling sipag initiative
KAMAY (HAND)
mabigat ang kamay -- tamad magtrabaho a lazy person (literal=heavy-handed person)
magaan ang kamay -- madaling manuntok, manapok, manakit one who easily hits another person, easily provoked (literal=light-handed person)
mabilis ang kamay -- mandurukot a snatcher, pickpocket (literal=fast-handed)
malikot ang kamay -- kumukuha ng hindi kanya one who has the habit of stealing things (literal=listless hand)
Back to Top
Back to Tagalog Homepage
D
di makabasag-pinggan -- mahinhin a very demure, prim-and-proper  person (literal=someone who can't break a plate)
di mahulugang-karayom -- maraming tao overcrowded place (literal=where one cannot throw a pin)
DIBDIB (CHEST/HEART)
pag-iisang dibdib -- kasal wedding (literal=to be of one heart)
kabiyak ng dibdib -- asawa spouse (literal=the other half of the heart)
daga sa dibdib -- takot worry, fear (literal=mouse in the chest)
nagbukas ng dibdib -- nagtapat na nais pakasalan ang kasintahan a man who proposed marriage (literal=opened his heart)
DILA (TONGUE)
bulaklak ng dila -- pagpapalabis sa katotohanan exaggeration (literal=flower of the tongue)
magdilang anghel -- magkatotoo sana to wish that what has been said will come true
makati ang dila -- madaldal, mapunahin talkative person (literal = one with itchy tongue)
matalas ang dila -- masakit mangusap one who talks offensively (literal = sharp-tongued person)
maanghang ang dila -- bastos magsalita a vulgar person (literal = spicy-tongued person)
matamis ang dila -- mahusay mangusap, bolero a fast talker (literal = sweet-tongued person)
kaututang dila -- katsismisan a gossip (literal = farting tongue)
sanga-sangang dila -- sinungaling a liar
may krus ang dila -- nakapanghihimatong one who could foretell an event
DUGO (BLOOD)
kumukulo ang dugo -- naiinis, nasusuklam a person who hates somebody (literal=boiling blood)
magaan ang dugo -- madaling makapalagayan ng loob a person with whom one gets along easily (literal=light-blood)
maitim ang dugo -- salbahe, tampalasan an evil or bad person (literal=dark-blooded)
Back to Top
Back to Tagalog Homepage
H
hampas-lupa -- lagalag, busabos a bum person, without any goals in life
haligi ng tahanan -- ama father (literal = post of the house)
I
ilaw ng tahanan -- ina mother (literal = light of the house)
itaga sa bato -- tandaan to remember (something) forever (literal=cast in stone)
isulat sa tubig -- kalimutan to forget (something) forever (literal=write it on water)
ISIP (MIND/BRAIN)
makitid ang isip -- mahinang umunawa, walang masyadong nalalaman someone incapable of understanding (literal=narrow-minded)
malawak ang isip -- madaling umunawa, maraming nalalaman someone who easily understands (literal=broad-minded)
Back to Top
Back  to Tagalog Homepage
L
LOOB (FEELINGS; LITERAL=INSIDE)
malakas ang loob -- matapang a brave person (literal=strong-willed)
mahina ang loob -- duwag a coward (literal=weak-willed)
mababa ang loob -- maawain merciful person (literal=low-hearted)
masama ang loob -- nagdaramdam a person with a grudge, painful or ill feelings against someone (literal=bad feelings)
mabigat ang loob -- di-makagiliwan a person with whom one could not get along with (literal=heavy vibes or feelings)
bukal sa loob -- taos-puso, tapat a sincere person, or one who gives with a pure heart (literal=pure-hearted)
Back to Top
Back to Tagalog Homepage
M
mahabang dulang -- kasalan wedding
makalaglag-matsing -- nakaka-akit enchanting look
makuskos-balungos -- mareklamo, mahirap amuin, mahirap pasayahin hard to please, always complaining
mahaba ang buntot -- laging nasusunod ang gusto, kulang sa palo, salbahe a person who is a spoiled brat
malapad ang papel -- maraming kakilala na makapagbibigay ng tulong a person who is very influential
may magandang hinaharap -- may magandang kinabukasan a person with a bright future
may sinasabi -- mayaman, may likas na talino a wealthy person or a talented person
MATA (EYE)
matalas ang mata -- madaling makakita someone who could easily spot something (literal=sharp-eyed)
tatlo ang mata -- maraming nakikita, mapaghanap ng mali a fault-finder, cynical person (literal=three-eyed person)
namuti ang mata -- nainip sa kahihintay, matagal nang naghihintay a person who was stood up (literal=one whose eyes turned white)
matigas ang leeg -- mapag-mataas, di namamansin snobbish person (literal=stiff-necked)
matigas ang katawan -- tamad a lazy person (literal=stiff-bodied)
makapal ang palad -- masipag a busy-body, industrious person (literal=thick-palmed)
maitim ang budhi -- masamang tao, tuso an evil or bad person (literal=dark-souled)
mababaw ang luha -- madaling umiyak emotional person (literal=tear-on-the-surface)
MUKHA (FACE)
makapal ang mukha -- di marunong mahiya a shameless person (literal= dense-faced)
manipis ang mukha -- mahiyain a shy person (literal= thin-faced)
maaliwalas ang mukha -- masayahin a joyful person (literal= bright-faced)
madilim ang mukha -- taong simangot, problemado a problematic person (literal=dim-faced)
dalawa ang mukha -- kabilanin, balik-harap a deceptive, two-faced person
Back to Top
Back to Tagalog Homepage
N
nakahiga sa salapi/pera -- mayaman rich, connotes someone who is spoiled by wealth
nagbibilang ng poste -- walang trabaho someone who is jobless, literally counting posts
namamangka sa dalawang ilog -- salawahan a person who is unfaithful
nagmumurang kamatis -- matandang nag-aayos binata o dalaga an old man/woman insecure about his/her looks and dresses up like a young person
naniningalang-pugad -- nanliligaw a man courting a woman
ningas-kugon -- panandalian, di pang-matagalan something that is not permanent, usually connotes a behavior or action not meant to last
Back to Top
Back to Tagalog Homepage
P
panis ang laway -- taong di-palakibo a very quiet person
pagkagat ng dilim -- pag lubog ng araw twilight
patay-gutom -- matakaw glutton
pulot-gata -- pagtatalik ng bagong kasal honeymoon
putok sa buho -- anak sa labas an illegitimate child; out-of-wedlock child
PAA (FEET)
makati ang paa -- mahilig sa gala o lakad a person who is fond of going places (literal=itchy feet)
pantay ang mga paa -- patay na one who just died (literal=level feet)
PUSA (CAT)
nagpupusa -- nagsasabi ng mga kuwento ukol sa isang tao telling on somebody
saling-pusa -- pansamantalang kasali sa laro o trabaho temporarily included in a game or work, a term used to refer to little kids fond of joining games or work of grown-ups
Back to Top
Back to Tagalog Homepage
S
sampid-bakod -- nakikisunod, nakikikain, o nakikitira someone who is privileged to lodge and board in house for free
samaing palad -- malas na tao an unfortunate person, unlucky person
sampay-bakod --  taong nagpapanggap, hindi mapagkakatiwalaan ang sinasabi a false, pretentious person
T
takaw-tulog -- mahilig matulog a lazy person who always wants to stay in bed
takipsilim -- paglubog ng araw twilight
talusaling -- manipis ang balat a very sensitive person
talusira -- madaling magbago a person who easily changes
tawang-aso -- nagmamayabang, nangmamaliit a person who sneers
TAINGA (EAR)
matalas ang tainga -- madaling makarinig one who easily hears the news (literal=sharp-eared)
maputi ang tainga -- kuripot miser, scrooge (literal=white-eared)
nakapinid ang tainga -- nagbibingi-bingihan one who plays deaf (literal=closed-eared)
taingang kawali -- nagbibingi-bingihan one who plays deaf (literal=wok-eared: uses metaphor of the handle of a wok)
Back to Top
Back to Tagalog Homepage
U
utang na loob -- malaking pasasalamat na hindi kayang bayaran ng ano pa man (as noun) debt of gratitude
"utang na loob" -- malaking pakiusap, madalas ginagamit upang ipahiwatig ang masidhing damdamin ng nakikiusap, tulad ng "parang awa mo na" (as expression) "please", used to express the deepest feelings of the person asking for a very big favor, equivalent to "have mercy"
ULO (HEAD)
matalas ang ulo -- matalino bright, intelligent (literal=sharp-headed)
mahangin ang ulo -- mayabang arrogant person (literal=air-headed)
malamig ang ulo -- maganda ang sariling disposisyon in a good mood (literal=cool-headed)
mainit ang ulo -- pangit ang disposisyon in a bad mood (literal=hot-headed)
lumaki ang ulo -- yumabang someone who became proud, arrogant (literal=one whose head grew big)
matigas ang ulo -- ayaw makinig sa pangaral o utos one who is stubborn (literal=hard-headed)
basag-ulo -- gulo, away chaos, quarrel, fight (literal=break head)
may ipot sa ulo -- taong pinagtaksilan ng asawa a person who has been cheated by his/her spouse (literal=one with shit on his/her head)
sira ang ulo/sira ang tuktok -- taong maraming kalokohan ang nasa isip a crazy or foolish person
UTAK (BRAIN)
utak-biya -- bobo, mahina ang ulo stupid, brainless (literal=fish-brained)
matalas ang utak -- matalino bright, intelligent person (literal=sharp-brained)Back to Top
Back to Tagalog Homepage