Nagkolehiyo siya pero wala pa rin siyang trabaho.Cookies must be enabled.