Marunong si Ben magsalita ng Tagalog pero nahihiya siya.Cookies must be enabled.