Nasa klase siya pero hindi siya nagsasalita.Cookies must be enabled.