anabnr2.gif (15838 bytes)

Basahin ang sanaynay tungkol sa libangan ng mga Pilipino. 
Gamitin ang flashcard sa kanan  para sa mahihirap na salita sa sanaysay.   Kung gusto mong pakinggan ang sanaysay, i-klik ang audio.
Pagkatapos basahin ang buong sanaysay, gawin ang email sa ibaba.

Talasalitaan

Sanaysay

Pagsusulit

Iba Pang Gawain

anarule.gif (1534 bytes)

Mga Talasalitaan

Use the flashcard to check the meaning of some difficult words.

top

anarule.gif (1534 bytes)

Ang Sanaysay

Ang Sabong
Source:  Intermediate Tagalog:  Developing Cultural Awareness through Language

real.gif (626 bytes)

Isang matandang kaugalian na ang pagsasabong sa Pilipinas.   Mayroong naghahambing dito sa Corrida de Toros sa Espanya.   Hindi tiyak kung nagsimula nga ang sabong noong panahon ng kastila.  May mga lumang alamat ang Pilipino tungkol sa paglalaban ng isang ibon at butiki noong panahon ng Dilubyo.  At isa naman ay tungkol sa pinakabanal na ibong Tigmamanukin.

Sa anu't-ano pa man, ang sabong ay isang pambansang aliwan.  Karaniwang idinadaos ito sa Linggo at araw ng kapistahan. Ang mga tandang na inilalahok ay pag-aari ng mga taong may hilig sa larong ito.  Ang tandang na panlaban ay iba sa karaniwang manok.   Higit itong malaki at mabigat; ang palong nito'y tinatapyas ng sadsad sa ulo.   Ito'y para walang makapitan ang tuka ng kalaban.

cock17a.jpg (26180 bytes)
Source:  Sabong

Malaking atensiyon ang binibigay sa lahi ng tandang na pansabong.  May mga tinatawag na lahing Teksas, na sabi ay mula sa nasabing pook at mayroon namang lahing labuyo, na sabi'y galing sa gubat.  Ang tandang na panlaban ay inaalisan ng sobrang balahibo at pakpak.  Ito'y para gumaan ang manok at makalipad nang mataas at mabilis.

Ang sabong ay idinaraos sa sabungan.  Ito'y isang gusali na pabilog tulad ng arena.  Nasa pinakagitna ang mga may-ari ng tandang, dala ang kanilang panlaban.   Kasama nila ang mga kristo na tumanggap at sumisigaw ng mga taya.  Walang lapis at paper sa sabungan.  Gayon man, kahit na daandaan ang nanonood, hindi nagkakamali ang kristo sa pagbilang ng taya.  Natatandaan niya kung sino ang sumesenyas ng taya at kung magkano.

Kapag sapat ang taya, ang mga tandang ay paglalabanin.  Ang mga tahid nito ay tinatalian ng tari ---dalawang animo'y maliliit na espada na gawa sa bakal.   Nanginngintab ang mga tari sa talim.  Sa oras na pakawalan ang mga tandang, magsasalubong ang mga ito at maglalaban.  Dahil sa tari, bawa't sipa ng tandang ay nasusugat at nakamamatay.  Kapag bumagsak na ang isang manok, ipatutuka sa nanalong tandang ang patay na manok.  Pagkatapos ng huling tukang ito lamang masasabing panalo ang buhay na tandang.  Kapag hindi tumuka, tabla ang laban kahit na patay na ang isang tandang.

Ang tandang ay espesyal sa may-ari nito.  Malaki ang kanyang tiwala sa kanyang alaga.  Kaya kung minsan, itataya niya ang kanyang buong kabuhayan sa tandang.   Madalas ay uutang pa ito.

Kapag natalo ang tandang ay mauuwi ito sa lutuan bilang hapunan.

top

anarule.gif (1534 bytes)

Mga Tanong Tungkol sa Sanaysay

This space shows a quiz in java-enabled browsers.

top

anarule.gif (1534 bytes)

Mga iba Pang Gawain

top