PAMIMILIpalengke10.jpg (30505 bytes)

 

A typical fruit stall selling mangoes
in a public market in the Philippines

dialog.gif (3207 bytes)

Sitwasyon: Namimili si Nenita sa palengke.

TINDERA: Bili na ho kayo ng mangga.   Matamis na matamis.
NENITA: Magkano ho ang isang dosena?
TINDERA: Trenta pesos ho.  Malalaki ito, at manggang Pangasinan ang mga ito.  Espesyal na espesyal.
NENITA: Mas masarap ang manggang Cebu.   Magkano 'kamo?  Trenta?  Ang mahal!
TINDERA: Tapat na tapat na ho talaga.   Dadagdagan ko na lang kayo ng isang malaki. 
NENITA: Sobra ang mahal.  Kung hindi lang ito paborito ng anak ko.
TINDERA: Kakain naman kayo ng masarap.   O, heto ang dagdag.  Mapulang-mapula, parang pisngi ng dalaga.
NENITA: Balutin mo nang husto at nang hindi mabugbog.

vocabulary.gif (2771 bytes)

WORDS

dadagdagan

will give an additional piece or unit of something

dosena

a dozen, or 12 pieces

mabugbog

to be bruised

mahal

dear, expensive

tindera/tindero

market seller (female/male)

EXPRESSIONS

manggang Pangasinan

mangoes from Pangasinan, a province in the Luzon island of the Philippines, are reputed to be very sweet

manggang Cebu

mangoes from the Visayan island of Cebu are considered to be even sweeter

tapat na tapat na ho talaga

it's absolutely the last price

 

cultureNote.gif (2508 bytes)


Just like in many Southeast Asian countries, haggling is part of business transactions in the Philippines.  The Tagalog term for this is tawaran (the act of haggling prices).  To ask for tawad (discount) is common practice in wet markets in the Philippines. The seller gives a price, and the buyer quotes a lower price.  The seller either gives in or quotes a lower price than the original quotation but higher than what the buyer wants to pay.  This goes on until a satisfactory price is reached.  Sometimes, the seller does not want to lower the price further, but offers some consolation or compensation--in this case a dagdag (an extra piece of the item) of a mango.

Also part of the business transaction is the "downgrading" by the buyer of the item being sold.  In this case, the buyer says Mas masarap ang manggang Cebu.   The seller's effort to praise her goods is somewhat challenged by this "downgrading" of the item by the buyer.  To which the seller retorts, Kakain naman kayo ng masarap, 'But you will eat something delicious'.

- Noel M. Morada

 

 

comprehensionQs.gif (3207 bytes)

1. Anong mangga ang tinitinda?

2.  Alin daw ang mas matamis?

3.  Magkano ang isang mangga?  Ang isang dosena?

4.  Ano ang katulad ng mapulang mangga?

5.  Pinag-iingatan na ang hinog na mangga ay di _________?

 

grammarNote.gif (3280 bytes)


Nouns of quantity or quantifiers act as modifiers to nouns.  Quantifiers are understood in terms of collections, measures, or sub-parts of objects.  Some of these are not standard units of measures but approximations or rough calculations of quantity.

Example:

isang dosenang mangga one dozen mangoes
isang tumpok ng kamatis a pile, heap, group of tomatoes

Note the use of linkers  after each modifier.   The order is quite fixed: the numeral occurs first, followed by a quantifier, and then by the noun modifier.

 

 

grammarEx.gif (2508 bytes)

Supply the missing linkers:

1.  tatlo/salop/bigas ___________________________

2.  isa/piraso/keso ____________________________

3.  lima/kilo/lansones _________________________

4.  anim/metro/tela _________________________

5.  dalawa/sako/bigas _________________________

6.  isa/kaing/mangga __________________________

7.  apat/tali/sitaw __________________________

8.  pito/gatang/monggo ________________________

9.  isa/dosena/lata/gatas _______________________

10.  sampu/yarda/laso ________________________

 

dialogVar.gif (3207 bytes)

Expressions used for buying and selling:

Magkano ang isang dosena ng ____________?

Ang mahal naman!

Puwede po bang tumawad?

Wala na bang tawad?

Sige na.  Suki naman tayo.

Malulugi kami.

Mura na 'yan.  Wala pa sa puhunan.

Sige na nga.  Buwena mano ka kasi eh.

Magaan akong magbuwena mano.

Dadagdagan na lang kita.

Masyado naman kayong barat!

Matumal ang tinda ko ngayon.

Mabili ang tinda ko ngayon. 

 

dialogImprov.gif (2771 bytes)

With your partner, improvise a buying-and-selling situation.   Your teacher gives the seller a certain price below which he would lose money.   The buyer will guess what this price is by haggling.

 

Back to Top
Back to Tagalog Main Page

Send Feedback About This Lesson