ANG GARA NG KOTSE MO, PARE!

JuegodeAnillo.legaspi.JPG (86123 bytes)

JUEGO DE ANILLO
ni Legaspi

 

dialog.gif (3207 bytes)
    Sitwasyon:   Gulat na gulat si Pedro sa bagong kotse ng kaibigan niyang si
                         Mario
.

PEDRO:

Ang gara ng kotse mo, Pare.   Maaari bang makisakay?

MARIO:

'Yon lang pala.  Halika at ipapasyal kita.

PEDRO:

Ngayon lang ako nakasakay ng Cadillac.  Masarap talaga ang may kaibigang matinik.

MARIO:

Kailangan ko ito, Pare, sa negosyo ko.  Alam mo naman, pataksi-taksi ka lang, hindi sa iyo bibilib ang kliyente.

PEDRO:

Mabilis ang tako pero parang nakakama.  Walang kauga-uga. Kailan kaya ako makakabili ng ganito?

MARIO:

Tama ka na, Pare.  Kaya mo 'yan, kung talagang gusto mo.

PEDRO:

Ang sabihin mo, kaya kong bumili ng Kadilakad.

MARIO:

Si Pare, sobrang mabiro.


vocabulary.gif (2771 bytes)

WORDS

magara

fancy, elaborate, expensive

makisakay

to ride with someone in a vehicle

matinik

lit., thorny; idiom., big shot

negosyo

business

nakakama

to be in bed

pare

a contraction of kumpare (from the Spanish compadre) that has no English equivalent


cultureNote.gif (2508 bytes)


In this dialog, Filipino modesty is also demonstrated.  In the Philippines, owning an expensive car is a status symbol.  The owner of the car, Mario, is complimented by his friend Pedro for the smooth ride and for being able to afford the car.  Mario justifies his purchase of the car by saying he needs it for his business, and returns the compliment by saying that his friend could afford it too, if he wished to own one.   Pedro responds by saying that he can only afford a 'Kadilakad' -- a play on the word Cadillac + lakad, 'to walk'. 

- Noel M. Morada

 

comprehensionQs.gif (3207 bytes)

1.  Saan gulat na gulat si Pedro?

2.  Sa anong paraan pinuri ni Pedro ang kotse ni Mario?

3.  Bakit daw kailangan ni Mario ng Cadillac?

4.  Ano ang pabirong sagot ni Pedro nang sabihin ni Mario na kaya
     niyang bumili ng Cadillac?

5.  Ang ganito bang pag-uusap ay nangyayari sa mga Amerikano kung
     sila ay may bagong kotse?  Ipaliwanag.

grammarNote.gif (3280 bytes)


Constructions with wala, 'no', 'nothing' + ng (linker) + ka + reduplication of the verb or noun base are equivalent to English adjectives suffixed with - less.

Examples:

umuga 'to move', 'to shake'
uga 'movement', 'shake'
walang kauga-uga 'motionless', 'shakeless'

 


grammarEx.gif (3181 bytes)

Provide the ka- constructions for the following bases and then give the English translation of each:

1.  Walang (galaw)     Walang kagalaw-galaw     'Motionless'

2.  Walang (ingay)     ___________________           ___________

3.  Walang (sira)        ___________________           ___________

4.  Walang (imik)      ___________________           ___________

5.  Walang (tawa)      ___________________           ___________

6.  Walang (sabi)       ___________________           ____________

7.  Walang (tunog)     ___________________          ____________

8.  Walang (gusto)      ___________________         ____________

9.  Walang (ibig)         ___________________          ____________

10.  Walang (hilig)      ___________________         _____________


dialogVar.gif (3207 bytes)

1.  Expressions for complimenting a car:

Ang tulin ng kotse mo!  (kintab, gara, bilis)
May 'air condition' pa.
Ang luwag! Pwede siguro ang walo dito, ano?
Mahusay ang arangkada.
Bagong modelo 'yan ah.
Hindi matagtag ang kotse mo.
Ang ganda ng kulay.  Di pangkaraniwan.
Parang nakakutson.  De-'stereo' pa.

2.   Expressions downgrading the car being praised:

Mahina ang makina.
Ang mahal ng 'maintenance'.
Ang lakas sa gasolina.
Hindi lang kasya ang pamilya ko sa maliit na kotse.
Matingkad yata ang kulay.
Lumang modelo na ito.
Hindi pa akin 'to, hindi pa bayad ito.


dialogImprov.gif (2771 bytes)

Recreate or improvise a variation of the dialog at the beginning of this lesson.  Compliment the color, size, speed of the car.

Ask a classmate to play the role of the owner of the car, and have him/her respond to your compliments.


Back to Top
Back to Tagalog Main Page

Send Feedback About This Lesson