ANG GANDA-GANDA MO NAMANuna_bulaquena_juan_luna_1895.jpg (87706 bytes)

 

UNA BULAQUEÑA
ni Juan Luna, 1897

dialog.gif (3207 bytes)

SitwasyonNag-uusap ang dalawang magandang dalaga.   

GLORIA:

Ang ganda-ganda mo naman.   Ang kinis ng mukha mo at mamula-mula parang makopa.

MARGARITA:

Kasi gumagamit ako ng sabong Camay... Hindi, mayroon akong tagihawat.  Napuyat kasi ako kagabi.

GLORIA:

Hindi biro.  Talagang maganda ang kutis mo. Para kang artista.

MARGARITA:

Baka maniwala na ako.  Ikaw nga itong maganda.


vocabulary.gif (2771 bytes)

WORDS

makinis

smooth

mamula-mula

pinkish

makopa

a pear-shaped fruit, pinkish to purplish color, smooth and slightly shiny

tagihawat

pimples

kutis

skin complexion

pawalang-halaga

to belittle (a compliment)


cultureNote.gif (2508 bytes)


In Filipino culture, it is proper to accept compliments in a modest way.  The way to do this is to acknowledge one's flaws or imperfections inspite of the compliment, especially if they pertain to physical attributes. 

This exchange between two Filipino women is uncommon and would usually be too personal and embarrassing in an American context.  As if in a commercial advertisement, the person complimented jokingly says that she uses a certain brand of soap, Camay, and proceeds to point out her flaws.  When the subject is pressed further, the person complimented returns the compliment by saying, Ikaw nga itong maganda ('Actually, you are the one is beautiful.'). 

-Noel M. Morada


comprehensionQs.gif (3207 bytes)

1.  Ano ang pinuri ni Gloria?

2.  Ano ang pabirong sagot ni Margarita?

3.  Paano niya pinawalang-halaga ang papuri ni Gloria?

4.  Ano pa ang dagdag na pamuri ni Gloria?

5.  Paano ibinaling ni Margarita ang pamumuri ni Gloria?


grammarNote.gif (3280 bytes)


Mang -   Color Adjectives

The prefix mang-   can be attached to color names and then reduplicated to create an adjectival set equivalent to English adjectives suffixed with "-ish".  Exceptions are rosas, berde (Spanish loan words) which take ma-  .

The same process occurs when mang- is attached to a verb root.

Examples:

mang + pula => mamula-mula = 'reddish'
mang + asul => mangasul-ngasul = 'bluish'

Note that the glottal stop / ' / before initial vowel sounds is replaced by -ng and becomes the initial sound in the reduplicated form.

 


grammarEx.gif (3181 bytes)

Construct mang- adjectival forms for the following colors:

1.  itim     ___________________    'blackish'

2.  dilaw  __________________      'yellowish'

3.  rosas  __________________       'pinkish'

4.  puti     ___________________    'whitish'

5.  berde  ___________________    'greenish'

 

dialogVar.gif (3207 bytes)

Expressions used for complimenting physical attributes or features:

Ang ganda ng katawan mo.   Balingkinitan (slim).

Mala-sutla ang balat mo.

Ang kinis ng kutis mo.

Ang lantik ng pilikmata mo.

Hubog kandila ang mga daliri mo.

Parang makopa ang pisngi mo.

Ang tangos ng ilong mo.

Expressions used to belittle what is being complimented:

Sa kutis o balat:

Marami nga akong tagihawat eh.
Marami ngang mantsa (pekas) ang mukha ko.
Kulubot na nga eh.

Sa katawan:

Para ngang bayong eh.
Ang taba-taba ko nga eh.

Sa binti:

Alin?  Para yatang pamalo ng dalag.   (palu-palo)
Maraming diyes at beynte.  (Scars as big as coins)

Sa ilong:

Parang nasagasaan ng pison eh.
Pango yata.  (Sarat, dapa)


dialogImprov.gif (2771 bytes)

With your partner, recreate or improvise a variation of the dialog at the beginning of this lesson by changing the physical attributes being admired or complimented.

 

Back to Top
Back to Tagalog Main Page

Send Feedback About This Lesson