ANG GANDA NAMAN NG PANAHONtatlongmaria.magsaysay-ho.JPG (26368 bytes)

 

TATLONG MARIA
ni Anita Magsaysay-Ho

dialog.gif (3207 bytes)

SitwasyonBumibisita sa Hawaii ang isang pamilyang Pilipino na    taga-'mainland'.  Sila ay pansamantalang tumira sa bahay ng kanilang kaibigan na isa ring pamilyang Pilipino.
      

Ginoong Cruz: Ang ganda naman ng panahon dito sa Hawaii.  Ang ali-aliwalas ng langit at walang kaulap-ulap.  Tamang-tama ang timpla ng panahon, hindi mainit, hindi maginaw.
Ginoong Santos: Galing ka nga pala sa maginaw.
Gng. Cruz: Ang masarap, hindi kailangang magsuot ng marami.  Sa amin sa Illinois, ubos ang panahon mo sa paghuhubad ng pangginaw.
Gng. Santos: Napansin ko nga na naka-shorts ka na at nakayapak.  Papunta ka na yata sa 'beach'.
Gng. Cruz: Tingnan mo si Rita.   Naka-'muumuu' na at may bulaklak pa sa ulo.  Mamaya mo, naghuhula-hula na yan.
Ginoong Santos: Aba, samantalahan 'nyo na.   Bakasyon 'nyo yata.


vocabulary.gif (2771 bytes)

WORDS

pagsusuot

putting on (one's clothes)

paghuhubad

taking off (one's clothes)

nakayapak

barefoot

samantalahin

take advantage of

timpla

mix (fr. Spanish templar, to mix)

EXPRESSIONS

ang ali-aliwalas

(the weather) is very clear!

walang kaulap-ulap

there's not a cloud
(in the sky)

tamang-tama ang timpla ng panahon

the weather is just right


cultureNote.gif (2508 bytes)


In Tagalog, maaliwalas is also used to describe a well-ventilated and well-lighted house, or a bright, happy, and pleasant face.  

The opposite of maaliwalas as it pertains to the weather is kulimlim or makulimlim (cloudy, usually about to rain).  Masama ang panahon (lit. the weather is bad) is often used to describe a rainy day or when there is a serious weather disturbance like a tropical depression or typhoons (bagyo).

The antonym for maaliwalas as it pertains to facial expression is madilim (dark), simangot or busangot (lit. crumpled face), or masama ng muka (bad face).


comprehensionQs.gif (3207 bytes)

1.  Gaano kaganda ang panahon sa Hawaii?

2.  Ano ang masasabi mo tungkol sa pananamit sa maginaw na lugar?

3.  Sino sa dalawang pamilya ang taga-Hawaii?

4.  Anu-ano ang suot ng mga taga-Hawaii?

5.  Magkapareho kaya ang panahon sa Hawaii at sa Pilipinas?

grammarNote.gif (2771 bytes)

1.  Exclamatory sentences in Tagalog may be formed by making the predicate adjective the topic or the subject of the sentence.   The adjective prefix ma- is deleted, and the adjective base is then introduced by the topic/subject marker ang.  Note the change of the article to ng/ni of the phrases originally marked by ang/si.

Examples:

Sentence

Exclamatory Sentence

Maganda ang panahon. Ang ganda ng panahon!
Mabait si Josie. Ang bait ni Josie!
Masaya si Rosie. Ang saya ni Rosie!
Magulo si Resty. Ang gulo ni Resty!

                            

2.  Exclamatory sentences may also be introduced by anong or kay in place of ang.

Examples:

Anong ganda ng panahon!

Kay bait ni Josie!

Anong saya ni Rosie!

Kay gulo ni Resty!

grammarEx.gif (2508 bytes)

Change the following sentences into exclamatory sentences introduced by ang, anong, or kay:

1.  Bastos ang kanto 'boy' (kanto = street corner, kanto 'boy' = bum).

2.  Mataba ang asawa niya.

3.  Malaki ang bahay nila.

4.  Mahal ang kotse ng manager.

5.  Mabaho ang hininga niya.

6.  Mabagal ang barko.

7.  Mabilis ang eroplano.

8.  Malinis ang banyo.

9.  Masungit ang matanda.

10.  Pangit ang pelikula.

dialogVar.gif (3207 bytes)

Give other ways of expressing the following exclamatory sentences:

Anong ganda ng Hawaii!

Ang init naman dito!

Kay ginaw sa labas ng bahay!

Ang dilim ng panahon!

Kay aliwalas ng panahon!

Anong lungkot ng buhay niya!

dialogImprov.gif (2771 bytes)

May magtatanong sa inyo tungkol sa panahon sa Pilipinas.  Ano ang masasabi ninyo tungkol sa Pilipas, maliban sa panahon.   Isadula ang sitwasyong ito.


Back to Top
Back to Tagalog Main Page

Send Feedback About This Lesson