ພັດແຕ່ສີ່ອ້າຍນ້ອງ ໄດ້ໄປຄອງເມືອງຕ່າງໆ ຄາບຟັກ
ຄຳ ໂຕ່ນເງິນ ເມັດງານິນ ເມັດເຂົ້າແກ້ວ ກໍກັບເກິດ
ເປັນບໍ່ຄຳ ບໍ່ເງິນ ບໍ່ເພັດນິນຈິນດາ ເຕັມໄປທົ່ວ
ສາລະທິດຜືນແຜ່ນດິນ ເຣັດໃຫ້ປວຊົນຄົນທຳມະດາ
ມີເຄື່ອງເອ້ຢ້ອງຕົບແຕ່ງປະດັບກາຍ.
                         
Since the four brothers went to rule the four cities, the shells of the golden pumpkins, the silver squash, the rice grains, and sesame seeds became mines of gold, silver, gems, and jewels  spreading all over the lands.  Thus, their subjects who were commoners could use those precious things for their ornaments.

                          

      

Previous PageNext Page

F 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

    wpe143.jpg (34536 bytes)