ໂຄງການປົກປັກຮັກສາ ຫນັງສື ໃບລານລາວ

ຄວາມເປັນມາຂອງໂຄງການ

ສ.ປ.ປ. ລາວ ຕິນແດນແຫ່ງອານາຈັກລ້ານຊ້າງໃນອະດີດ ມີມໍລະດົກວັດທະນະທຳ ດ້ານວັນນະຄະດີອັນລ້ຳຄ່າ ທີ່ສື່ບທອດມາແຕ່ສະຕະວັດທີ 15-16 (ຄຼິດຕະສັກກະຣາດ) ຫນັງສືຜູກໃບລານເຫລ່ານັ້ນມີຢູ່ຕາມຫໍໄຕ (ຫໍສະຫມຸດ) ໃນວັດຕ່າງ ໆ ກວ່າ 2.800 ແຫ່ງໃນທັ່ວປະເທດ. ຫນັງສືໃບລານບໍ່ແມ່ນບັນຈຸສະເພາະແຕ່ເອກສານທາງສາສະຫມາເທົ່ານັ້ນ ສ່ວນນຶ່ງຍັງເປັນປະເພດປະຫວັດສາດກົດຫມາຍບູຣານ ຣີດຄອງປະເພນີ ໂຫຣາສາດ ໄສຍະສາດ ພິທີກຳ ຄວາມເຊື່ອຕ່າງ ໆ ຕະຫລອກຣອດຕຳລາຢາພື້ນເມືອງ ວິທີປິ່ນປົວ ໄວຍະກອນ ສັບພາສາ ກາບກອນໂຄງສັມ ນິທານພື້ນເມືອງແບບຣ້ອຍແກ້ວ ຣ້ອຍກອງ ແລະ ອື່ນ ໆ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີເນື້ອໃນບາງປະເພດຂຽນໄວ້ໃນພັບສາ ອັນເປັນຜະລິດຕະພັນພື້ນບ້ານ ຊຶ່ງອາຍຸສັ້ນກວ່າໃບລານ.

    ເອກສານດັ່ງກ່າວ ສ່ວນຫລວງຫລາຍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ສູ່ໂລກພາຍນອກ ຢ່າງກວ້າວຂວາງ ຍັງຄອງຄອຍການຄົ້ນຄວ້າສຶກສາ ຂອງນັກປາດອາຈານ ແລະ ນັກວິຊາການ ທັງພາຍໃນແລະ ຕ່າງປະເທດ. ມີຫນ້ອຍເລື່ອງເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ກວດກາຊຳລະ ແລະ ແປເປັນພາສາ ທາງຕາເວັນຕົກມາແລ້ວ.  ນອກຈາກຂຽນເປັນພາສາລາວ ດ້ວຍຕົວຫນັງສືລາວ ແລະ ຕົວທັມແລ້ວ ຍັງມີຫນັງສືໃບລານ ທີຂຽນເປັນພາສາບາລີ (ໂດຍໃຊ້ອັກສອນທັມ) ອັນເປັນພາສາສັກສິດໃນພຸດທະສາສະຫນາເຖລະວາດ. ຫນັງສືເຫລົ່ານັ້ນ ຍືນຍົງຄົງຕົວມາຣອດປະຈຸບັນ ຍ້ອນການຂຽນກ່າຍຕໍ່ໆ ກັນມາ ແລະ ເກັບຣັກສາໃວ້ໃນທີ່ຫີບທັບ ທີ່ເຣັດດ້ວຍໄມ້ ຫລັງຈາກໃນຫລາຍທົດສະວັດມານີ້ ຫນັງສືໃບລານຈຳນວນຫລາຍຫມື່ນຜູກ ໄດ້ຢູ່ໃນສະພາບສ່ຽງໄພ.