2. Negeri Ayodya

real.gif (626 bytes)Negeri Ayodya adalah sebuah negeri yang memiliki wilayah yang luas dan subur. Rajanya bernama Dasarata. Ia memerintah kerajaan tersebut dengan adil dan bijaksana sehingga kehidupan rakyatnya menjadi aman dan damai.

real.gif (626 bytes)Raja Dasarata memiliki watak kepanditaan pula. Ia amat menjunjung ajaran-ajaran tentang kebenaran. Karenanya rakyat Ayodya amat mencintai rajanya.

real.gif (626 bytes)Rakyat Ayodya hidup tolong- menolong dan bergotong-royong. Mereka  bekerja giat dan selalu patuh terhadap undang-undang Negeri Ayodya.