abubull1.gif (997 bytes) 1st set of proverbs
      Sedikit-sedikit
      Lain padang..
      Ada gula ada..

themesSm2.jpg (4042 bytes)

abubull1.gif (997 bytes) 2nd set of proverbs
     Tak ada rotan. .
      Sekali dayung..
      Habis manis.   

abubull1.gif (997 bytes) 4th set of proverbs
    Satu biduk..
     Mendapat durian..
     Tak usah itik..
abubull1.gif (997 bytes) 3rd set of proverbs
     Berat sama. .
      Masuk kandang
      Menanti seribu.. 
abubull1.gif (997 bytes) 5th set of proverbs
     Seperti kerbau..
     Seperti katak..
     Ada udang..
.
 WB01512_.gif (115 bytes)Games

-Hangman,
Indonesian proverbs category of the popular hangman game.

abubull1.gif (997 bytes) 6th set of proverbs
     Asam di gunung..
     Besar pasak..
     Adakah buaya..