back to main Partai 1-16 page 

 partai.gif (57227 bytes)

Nomor 8
PARTAI Masyumi Baru

 Asas: Islam
Didirikan/Deklarasi: Jakarta, 28 Oktober 1995/ 24 November 1995
Ikrar Pemantapan: Jakarta, 20 Januari 1996
Alamat: Jl Pangkalan Asem No 12, Cempaka Putih Jakarta Pusat
Telepon: (021) 4225774
Ketua Umum: Drs H Ridwan Saidi
Sekretaris Jenderal: H Fairuz Basyar
 

Partai ini bukanlah partai yang baru muncul setelah era reformasi. Pada tahun 1995 partai ini telah hadir dengan nama organisasi Majelis Syarikat Umat Muslimin Indonesia. Tahun berikutnya, diikrarkan kembali sebagai wadah perhimpunan dan penampung aspirasi umat Muslimin dengan nama Masyumi Baru. Walaupun menggunakan nama "Masyumi", partai ini menolak dikatakan sebagai lanjutan dari Partai Masyumi (Majlis Syura' Muslimin Indonesia) yang pernah jaya pada masa Orde Lama.

Partai Masyumi Baru yang berbasis kelompok Islam modernis ini, mendukung pemikiran ekonomi yang berorientasi kerakyatan dan mengharuskan pelaksanaan prinsip trias politica dalam kehidupan bernegara. Partai ini menginginkan terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dan menolak diskriminasi dalam segala bentuk.