back to main Partai 33-48 page

partai.gif (57227 bytes)

Nomor 40
Partai Cinta Damai

Asas: Pancasila
Didirikan/Deklarasi: Jakarta, 10 September 1998/ Bogor, 17 Oktober 1998
Alamat: Jl Cilandak Tengah No 8 Jakarta Selatan Telepon: (021) 7656587
Ketua Umum: Drs H Iskandar Zulkarnain SH
Sekretaris Jenderal: Drs H Syahril Malik

wpe23.jpg (3579 bytes)[Partai Cinta Damai symbol as it appeared on the ballot.]

Partai Cinta Damai yang merupakan partai politik sosial keagamaan bersifat terbuka bagi seluruh umat Islam di Indonesia. Berawal dari sebuah organisasi keagamaan yang dikenal sebagai Majelis Tarikatullah yang bernaung di bawah sebuah yayasan yang terdapat di beberapa kota, partai ini mempunyai basis pendukung Badan Koordinasi Surau (BKS) yang terdapat di tingkat propinsi.

Dengan prioritas utama pembinaan mental spiritual, partai ini mendasarkan ciri pengamalan dzikrullah sebagai fundamen Dienul Islam yang inti maknanya adalah cinta damai dan rahmat bagi alam semesta. Untuk itu, dasar perjuangan partai diwujudkan dalam bentuk piagam pengabdian kepada Allah SWT, bangsa, negara, dunia, serta kepada manusia dan perikemanusiaan.