back to main Partai 17-32 page

partai.gif (57227 bytes)

Nomor 17
PARTAI SYARIKAT ISLAM INDONESIA 1905 (PSII 1905)

Asas: Dienul Islam
Didirikan/Deklarasi: Solo, 16 Oktober 1905/Jakarta, 21 Mei 1998
Alamat: Jl Prof Dr Latumenten Barat No 16, Grogol Jakarta 11460
Telepon: (021) 5659790
Ketua Umum: Drs H Ohan Sudjana
Sekretaris Jenderal: Ir Paka Chairi

Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 (PSII 1905) ini lahir dengan mengacu pada pendirian Syarikat Dagang Islam yang bertahun 1905. Pada masa Orde baru, PSII kemudian berfusi dengan partai politik lain menjadi PPP karena tuntutan undang-undang dan menjadi organisasi kemasyarakatan. Setelah pemerintahan Soeharto turun, muncul dua kubu, yaitu PSII 1905 pimpinan Drs H Ohan Sudjana dan PSII pimpinan Taufiq R Tjokroaminoto.

Seperti pada tahun 1905, partai ini tetap berlambang "Kalimat Tauhid" dalam gambar bulan sabit di bawahnya dan disertai tulisan PSII 1905.

Partai ini bertujuan menjalankan Islam dengan seluas-luasnya dan sepenuh-penuhnya. Prioritas programnya adalah persatuan di dalam kalangan umat Islam, supaya tidak diadu domba dan terpecah-pecah. Wujudnya dengan konsolidasi ke dalam dan keluar. Konsolidasi keluar dengan mendorong demokratisasi dengan berbagai macam masukan-masukan ke DPR/MPR.