Beberapa wanita secara bergantian membawa salah satu tandu. Perayaan Cap Go Meh tahun 2554/2003 merupakan pertama kalinya dalam kurun waktu hampir 40 tahun.