Cokelat - Satu Nusa SatuBangsa

 

 

SATU NUSA SATU BANGSA
Written by :W.R. Supratman

Satu Nusa satu Bangsa
Satu Bahasa kita
Tanah air pasti jaya
Untuk s'lama lamanya

Indonesia pusaka
Indonesia tercinta
Nusa bangsa dan bahasa
Kita bela bersama