5.1

1.  hsá lein

2.  tá wùn bu

3.  zá myin zwèh

4.  ká jì

5.  nyá

 

5.2 

1. 

2. 

3.  က

4. 

5.