စကားလုံးအဖွင့်

ကုန် goods
ကျုံး moat
ကြည်နူး pleasant
စည်ကား crowded, thriving
N လုံး the whole noun
တဝိုက် around
တောင် mountain
ထိန်းသိမ်း preserve
ဒါကြောင့် therefore
ဒါမှမဟုတ် or
ဒါ့ပြင် moeover
နာမည်ကြီး famous
နေပြည်တော် city
နောက်ဆုံး last
နန်းတော် palace
နယ်စပ် border
ဖူး worship
ဘာဖြစ်ဖြစ် whatever
မြို့ရိုး city wall
လုပ်ငန်း business
ယဉ်ကျေးမှု culture
ရှေးဟောင်း ancient
ဟောင်း old
အလယ်ပိုင်း middle
အနုပညာလက်ရာ artcraft